top of page

תוצאות חיפוש

נמצאו 30 תוצאות עבור "הערכה-עצמית"

 • כלים ופעילויות ב-Moodle | virtualtau

  מילים חדש לוח פתקים בעמודות - לוח שיתופי חדש Board New רשימת סימון checklist - ניהול למידה חדש יומן - הערכה עצמית ורפלקציה חדש בסיס נתונים - הצגת תיק עבודות או פרויקט חדש

 • יומן Diary on moodle | virtualtau

  הצעות לשימוש ביומן: שימושים פדגוגיים: הערכה-עצמית , יומן-למידה , רפלקציה , דיווח-התנסות , דו"ח-ניסוי כיצד המרצה יכול לתת הערכה על הכתיבה ביומן? איך ליצור יומן? איך המרצה יכול לתת הערכה על הכתיבה ביומ כיצד המרצה יכול לתת הערכה על הכתיבה ביומן? בתיבת התגובות ניתן לתת ציון אם הוגדר כך מראש, ואף לכתוב הערכה מילולית. אפשרות לתת ציון אם הוגדר כך תיבת הטקסט לתגובת המרצה, הערכה מילולית או משוב 3.

 • רשימת סימון | virtualtau

  יתרונות השימוש ברשימת סימון: מסייע בארגון משימות, בייחוד ביחידות הוראה ללמידה עצמית ובקורסים בעלי משימות שימושים פדגוגיים: הערכה-עצמית , מעורבות-בלמידה , רפלקציה, ניהול-הלמידה מה במדריך? הגדירו בסעיף "מורים יכולים להוסיף הערות " - כן , על מנת שתוכלו לכתוב הערה פרטנית ברשימת הסימון האישית וגם לסמן עבור הסטודנט השלמת פעילות או לכתוב לו הערה. 3. בחלונית ההערה - ניתן לרשום הערה, לערוך או למחוק אותה בכל עת. ניתן לסמן V אם המשימה הושלמה.

 • הנחיות להערכת עמיתים | virtualtau

  שימושים פדגוגיים: הערכה, הערכת-עמיתים , למידה-פעילה. הערכת עמיתים בלמידה. ​ הפעילות תתחיל בהגשת עבודה ולהאחריה הערכה של 2 עמיתים 5. בשלב זה ניתן להגדיר לסטודנטים כיצד עליהם לבצע הערכה זו, לדוגמה: ערכו ביקורת לסטודנט X, בהערכה התייחסו טכניות, קביעת קריטריונים להערכה (מחוון) ועד לשלבי הערכה, קביעת ציונים וסגירת הפעילות . תוך כדי הענקת הערכה לאחר.

 • רכיבי תקשורת ב-Moodle | virtualtau

  שימושים פדגוגיים: למידה-שיתופית , שיח-שיתופי , הערכת-עמיתים ודיון . שימושים פדגוגיים: הערכה-עצמית , יומן-למידה , רפלקציה , דיווח-התנסות , דו"ח-ניסוי, כלי-תקשורת .

 • הנחיות ליצירת בוחן (שאלות גו... | virtualtau

  . • בחנים יכולים לשמש לצורך בחינות, תרגול עצמי, הערכה עצמית וכד'.

 • בסיס נתונים | virtualtau

  שימושים פדגוגיים: הערכת-עמיתים , למידה-שיתופית , הערכה של למידה-תהליכית . הערכת עמיתים ניתן להעלות תוכן למאגר הנתונים ולקבל עליו משוב מסטודנטים אחרים בקורס וכן מהמרצה. ההערכה מתבצעת באמצעות תגובות הנכתבות בחלונית ההערות. הערכה של למידה תהליכית המרצה יכול/ה ליצור מספר בסיסי נתונים לפי שלב הלמידה ולתת משוב מרצה או משוב עמיתים נמליץ לסגל ההוראה להוסיף הערות, כגון: משוב, הערות המתייחסות לתגובות העמיתים, או הערכה שמסייעת לקדם את

 • ניהול הנוכחות באתר הקורס | virtualtau

  איך להגדיר אפשרות לרישום נוכחות עצמי של הסטודנטים? בסעיף זה ניתן לקבוע את דרך מתן הציון לנוכחות בקורס: " ללא " - לא יינתן ציון על נוכחות מדרגת הערכה - עובר רישום עצמי של סטודנטים איך להגדיר אפשרות לרישום נוכחות עצמי של הסטודנטים? 1. דרך 1- רישום נוכחות עצמי באמצעות QR code ​ ו ודאו שהשדה "רישום עצמי של סטודנטים " מסומן. הנוכחות בקורס, הם יראו שמצב הנוכחות שלהם באותו שיעור הוא present ובהערות יירשם שהנוכחות היא "נוכחות עצמית

 • הנחיות לצילום ועריכת וידאו בפנופטו | virtualtau

  עריכת הקלטות איחוד הקלטות מחיקת הקלטות צילום והקלטה עצמית ב-Panopto עריכת הקלטות עריכת הקלטות בשרת הוידאו כלי העריכה 5. מומלץ לקרוא את ההסבר על כפתורי העריכה טרם איחוד ההקלטות. להלן קישור למדריך בנושא עריכה. 1. ניתן לסמן מספר הקלטות למחיקה, על ידי לחיצה על תיבת הסימון צילום והקלטה עצמית בפנופטו צילום והקלטה עצמית הערה: הסעיף הזה יוצג רק אם המצגת נפתחה מראש. 3.

 • אפשרויות עריכה בעמוד הראשי | virtualtau

  כאשר העריכה מופעלת, מופיעים כפתורי עריכה. כפתורים אלה מאפשרים עריכה של נושאים או של משאבים. מה במדריך: סרטון הדרכה: כיצד לערוך את אתר הקורס הוספת משאב או פעילות שינוי כותרת הנושא או כותרת המשאב שינוי מיקום הנושאים או המשאבים הגדרות העריכה של הנושאים כפתורי עריכה בעמוד הראשי של הקורס הוספה ומחיקה של נושאים הוספת כותרת משנית שילוב תמונה בדף הראשי של אתר הקורס רטון הדרכה: כיצד לערוך את אתר הקורס הוספת בעמוד הראשי של הקורס הוספת ומחיקת נושאים הוספת כותרת משנית שילוב תמונה בדף הראשי של אתר הקורס רטון הדרכה

 • בדיקת מטלה ישירות במטלה | virtualtau

  פירוט על סרגל הכלים חותמת הדגשה וצבעה הוספת צורות הוספת קווים הוספת הערה בחירת צבע הרקע של ההערה הערה הוספת הערה: לחצו על כפתור "הוספת הערה " ניתן לבחור את צבע ההערה. איך משנים מיקום של הערה? הצביעו עם העכבר על פתקית של הערה כתובה. כשההערה נפתחת לחצו על האייקון בפינה השמאלית העליונה. באותו אופן ניתן גם למחוק הערה באמצעות בחירת האפשרות "מחיקת הערה ". 3. איך מוחקים סימון/הדגשה?

 • הקלטות ב-Panopto | virtualtau

  ב-Moodle הורדת הקלטה למחשב צילום ועריכת ווידאו עריכת הקלטות איחוד הקלטות מחיקת הקלטות צילום והקלטה עצמית

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page