top of page

יומן

מה במדריך?

יומן הוא כלי למידה המאפשר לסטודנטים לשלוח למרצה תוכן מסוגים שונים, כגון: טקסט, אודיו וקישורים. התוכן שנשלח על ידי הסטודנט גלוי רק למרצה ולא לשאר הסטודנטים בקורס, כמו-כן המרצה יכול להגיב על התוכן ואף לתת ציון על הפעילות.

הדרך היעילה ביותר לשימוש ביומן היא על ידי כתיבת שאלה מנחה או הנחיה לגבי אופי הכתיבה ביומן.

הצעות לשימוש ביומן:

איך ליצור יומן

איך ליצור יומן?

 1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" למצב מופעל, בפינה השמאלית העליונה של אתר הקורס.

 

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות".

3.בחרו ברכיב "יומן".

4. בתיבה "שם היומן" תנו שם לפעילות.

1.PNG
1.PNG

5. בתיבה "שאלת היומן" כתבו שאלה מנחה או הנחיה לפעילות.

1.PNG
הוספת שם למפת החשיבה.PNG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "שאלת היומן",

לחצו כאן. 

6. בסעיף "ימים זמינים" הגדירו את משך הזמן שבו היומן יהיה זמין לעריכה,
   או הגדירו שהוא "תמיד פתוח".

יומן-ימים זמינים.JPG

7. בשדה "ציונים" הגדירו האם תרצו לתת ניקוד לפעילות זו (מתוך 100),
   או להגדיר את הפעילות במדרגת הערכה (הוגש/לא הוגש, עובר/לא 
   עובר), או ללא ניקוד.

ציונים יומן.JPG

8. לסיום לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם".

שמירת שינויים והצגתם.PNG

איך הסטודנטים יכולים לכתוב ביומן?

איך הסטודנטים יכולים לרשום ביומן

1. לחצו על כפתור "התחל או ערוך את הרשומה שלי ביומן".

2.PNG

2. בתיבת התוכן רשמו תוכן או ערכו תוכן קיים.

הוספת מידע ליומןככככ.gif

מומלץ להנחות את הסטודנטים לרשום תאריך או נושא בראש כל תוספת שמוסיפים ליומן שכן הכתיבה מתבצעת באותה תיבת טקסט לכל האורך.

סטודנטים יכולים לערוך, להוסיף, למחוק את קטע הכתיבה שלהם בכל זמן. כתיבה במועדים שונים נמשכת בתיבת הטקסט המקורית.

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "Entry",

לחצו כאן. 

איך המרצה יכול לתת הערכה על הכתיבה ביומ

כיצד המרצה יכול לתת הערכה על הכתיבה ביומן?

הסטודנטים הם אלה שמתחילים בכתיבה, ורק אז המרצה יכול/ה להגיב.

כאשר הסטודנטים מתחילים לכתוב ביומניהם מופיע למרצה חיווי על מספר הרשומות שניתן לצפות בהן. הרשומות מופיעות אצל המרצה לפי סדר כתיבתן ע"י הסטודנטים: המאוחרת ביותר ראשונה.

1. לחצו על כפתור "ראה X רשומות ביומן".

3.PNG
3.PNG

2. בתיבת התגובות ניתן לתת ציון אם הוגדר כך מראש,
   ואף לכתוב הערכה מילולית.

4.PNG
4.PNG

אפשרות לתת ציון אם הוגדר כך

תיבת הטקסט לתגובת המרצה, הערכה מילולית או משוב

3. לסיום יש ללחוץ על כפתור "שמור את כל המשוב שלי".

5.PNG
bottom of page