top of page

פורומים וצ'אט בזמן אמת ב-Moodle

מה במדריך?

רכיב פורום

רכיב פורום

פעילות א-סינכרונית שבה ניתן לנהל דיון על נושא ספציפי בקורס.

דוגמות לשימושי פורום: "שעת קבלה וירטואלית", "פורום שאלות ותשובות" ועוד.

 

בפורום כל המשתתפים יכולים לראות את הודעות כל המשתתפים ולהגיב זה לזה, אלא אם הוגדרו קבוצות נראות או קבוצות נפרדות.

כיצד ליצור קבוצת דיון בין הסטודנטים באמצעות רכיב פורום?

בניית פורום

בניית פורום

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" בראש אתר הקורס בצד שמאל, למצב מופעל.

מצב-עריכה-כבוי.jpg

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים

3. בחרו באפשרות "פורום"

4. כתבו את שם הפורום (לדוגמה: "דיון לאחר צפייה בסרט").

5. ניתן לכתוב  בשדה "תיאור" הנחיות עבור הפעילות או מה נדרש מהסטודנטים בפורום.

6. בחרו את סוג הפורום: ברירת המחדל היא "פורום רגיל לשימוש כללי", שבו כל המשתתפים יכולים לראות את כל ההודעות, לכתוב ולהגיב זה לזה. 

להסברים על סוגי פורום נוספים לחצו על אייקון סימן השאלה          בהגדרה "סוג הפורום".

אייקון סימן השאלה.JPG

7. בסעיף "מנוי לעדכונים ומעקב קריאה", בחרו את האופן שבו הסטודנטים מנויים לפורום.

למשל, ב"מנוי מאולץ" הסטודנטים יקבלו את הודעות הפורום אוטומטית גם לתיבת הדוא"ל.

 

(להסברים על אפשרויות המנוי לחצו על אייקון סימן השאלה           לצד "מצב המנוי")

אייקון סימן השאלה.JPG

8. לחצו על "שמירת השינויים והצגתם" לסיום הפעולה.

התחלת דיון

התחלת דיון

1. יש ללחוץ על "הוספת נושא דיון חדש" להתחלת הדיון

2. יש לכתוב את הכותרת של הדיון בסעיף "נושא"

3. יש לכתוב את תוכן השאלה/תשובה בסעיף "הודעה"

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הודעה",

לחצו כאן. 

4. ניתן לסמן      ליד האפשרות "שליחת דוא"ל באופן מיידי".

פעולה זאת תגרום לכך שהתגובה תשלח מיד לאחר יצירת ההודעה בפורום, במקום ברירת המחדל שהיא השהיה של 5 דקות לצורך עריכה.

וי.JPG

5. ניתן להחליט, כבר בשלב זה, האם מעוניינים להיות מנויים לעדכונים בדיון, ככל שיהיו. אם כן, יש לסמן     ליד האפשרות "מנוי לעדכונים בדיון".

וי.JPG

6. לסיום ופרסום ההודעה יש ללחוץ על "שליחת הודעה לפורום". 

שליחת דואל באופן מיידי ומנוי לעדכונים בדיון.jpg
תצוגת דיון

תצוגת דיון

1. יש ללחוץ על כותרת הדיון כדי להמשיכו, תחת כותרת העמודה "דיון" בטבלה.

תצוגה של נושא חדש לדיון.jpg

2. כעת מרצים וסטודנטים יכולים להתחיל נושאי דיון ולהגיב אחד לשני. 

אורחים בקורס יכולים רק לצפות בתוכן הדיון ללא אפשרות תגובה.

הודעות המרצה

שליחת הודעה לכל הסטודנטים באמצעות הודעות המרצה

​​המרצה יכול/ה לשלוח הודעות לכל הסטודנטים דרך רכיב "הודעות המרצה". כל ההודעות שנשלחות מ-"הודעות המרצה" נשלחות אוטומטית למיילים של הסטודנטים, וכמובן מופיעות באתר הקורס ובדף הבית של הסטודנטים. 

 

ההודעות אשר נשלחות, מסייעות בשמירת קשר עם הסטודנטים בכל הנוגע להוראה וללמידה בקורס ומספקות עדכונים והנחיות.

?כיצד לשלוח הודעה לכל הסטודנטים בקורס

1. היכנסו לאתר הקורס הרלוונטי

2. וודאו כי אתר הקורס זמין לצפייה עבור הסטודנטים. למדריך המסביר כיצד להפוך את האתר לזמין, לחצו כאן.

קורס לא זמין לסטודנטים.jpg

3. לחצו על הרכיב "הודעות המרצה"

קורס לא זמין לסטודנטים.jpg

4. לחצו על "הוספת נושא דיון חדש"

5. הקלידו את נושא ההודעה בסעיף "נושא"

6. הקלידו את תוכן ההודעה בתיבת הטקסט בסעיף "הודעה"

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הודעה",

לחצו כאן. 

7. ניתן לגרור קבצים שמעוניינים לצרף לתיבת הקבצים בסעיף "צרופה"

הודעה.PNG

8. סימון        ליד הסעיף "שליחת דוא"ל באופן מיידי", מאפשר שליחת הודעה באופן מיידי ללא השהיית שליחה של 5 דקות.

וי.JPG

9. לחצו על "שליחת הודעה לפורום" לצורך פרסום ההודעה

10. אם תבחרו להפעיל עריכה בטווח 5 הדקות שבהן זה אפשרי, היכנסו להודעה שפרסמתם ולחצו על "עריכה"

הודעת מרצה-עריכה.jpg
לשלוח הודעה לקבוצה ספציפית

כיצד לשלוח הודעה בנפרד לכל קבוצה?

1. היכנסו להודעות המרצה ולחצו על "הגדרות" בתפריט הקורס        

שליחת הודעת מרצה לכל קבוצה בנפרד באתר מאוחד-1.jpg

2. היכנסו לקטגוריה "הגדרות רכיב כלליות" ושנו את שדה "מצב קבוצה" ל-"קבוצות נפרדות"

הודעות מרצה-הגדרות כלליות קבוצות נפרדות.jpg

3. בשדה "אוסף קבוצות" בחרו ב-"קבוצות חרבות ברזל"

0lectuerhebrew.png

4. לשמירה לחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

buttonsave.JPG

הנחיות לשליחת הודעה עבור קבוצה מסויימת

היכנסו ל- "הודעות המרצה" באתר הקורס.

בחרו בתיבת הגלילה, למי להפנות את ההודעה (לכל המשתתפים או לקבוצה מסוימת מתוך הקורס המאוחד)

0lecuter2hebrew.png
פורום אישי בין מרצה לסטודנט

פורום אישי בין מרצה לסטודנט
(פורום NG)

פעילות המאפשרת שיח אישי בין המרצה לסטודנטים.

 

בפורום זה, רק המרצה וסגלי ההוראה רואים את הודעות הסטודנטים.

כל סטודנט רואה רק את התכתובת הפרטית שלו עם המרצה.

כיצד להוסיף פורום אישי -מרצה סטודנט?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" בראש אתר הקורס בצד שמאל, למצב מופעל.

מצב-עריכה-כבוי.jpg

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "קבוצת דיון (פורום NG)"

4. כתבו את שם קבוצת הדיון (לדוגמה: "דיון אישי")

5. בשדה "סוג קבוצת דיון" בחרו ב"פורום אישי בין המרצה לסטודנט"

6. ניתן להוסיף תיאור או הסבר על הנדרש מהסטודנטים בסעיף "הנחייה לתלמידים"  

17.PNG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לתלמידים", לחצו כאן. 

7. בחרו אם לסמן "פתיחת דיון עבור כל הסטודנטים באופן אוטומטי".

בפורום NG אם בחירה זו לא מסומנת, המרצים יכולים "לשוחח" עם סטודנט/ית רק אחרי שהסטודנט/ית יזמו פתיחת שיחה עם המרצה.

על מנת ליזום שיחה מול כל סטודנט/ית שתרצו לפנות אליו/ה, יש לסמן שדה זה.

הסימון יוצר התחלה של "שיחה" אוטומטית מכיוון כל אחד מהסטודנטים ע"י המערכת.

image.png

8. בשדה "הגבלת פרסומים":

א. ניתן להגביל כמה הודעות/דיונים יכולים הסטודנטים לפרסם, כמו בפורום רגיל.

ב. יש להשאיר את ברירת המחדל "לאפשר לסטודנטים להוסיף נושא דיון חדש" - מסומנת.

הגבלת פרסומים.png

9. לסיום הפעולה, לחצו בתחתית המסך על הכפתור "שמירת שינויים והצגתם"

שמירת שינויים והצגתם או חזרה לקורס.jpg

10. יש להיכנס לרכיב על מנת לראות את כל הדיונים שנפתחו. 

בעמודה "החל ע"י" יופיע הסימן - שמעיד על כך שזו הודעה שנפתחה אוטומטית ע"י המערכת.

כמו כן כותרת ההודעה תהיה בעלת נוסח קבוע "הודעה אישית ...(שם הסטודנט/ית)"

כך נראות כל ההודעות שנפתחו אוטומטית עי המערכת.png

11. כדי לפתוח שיחה עם סטודנט/ית יש ללחוץ על כותרת ההודעה, ובחלון שייפתח ללחוץ על "תגובה".

אפשרות המרצה להגיב להודעה אוטומטית שנפתחה עי המערכת לסטודנט ספציפי.png

12. יש ללחוץ על "עריכה" על מנת לשנות את הכותרת האוטומטית של ההודעה הנפתחת ע"י המערכת ולתת כותרת מתאימה לדיון האישי עם הסטודנט/ית.

כפתור עריכה.png
שינוי כותרת ההודעה האוטומטית עי המרצה.png

13. לסיום בחרו אם לשלוח עותק של ההודעה לעצמכם

ולחצו "שמירת שינויים

שמירת שינויים אחרי כתיבת הודעה לסטודנט ושינוי כותרתה האוטומטית.png

14. בעמודת "דיון" תופיע ההודעה בעלת הכותרת האישית שעדכנתם.

בעמודת "שם הסטודנט" תמצאו את הסטודנט/ית שאיתו/ה נפתח הדיון.

בעמודת "טרם נצפה" ניתן לראות אילו הודעות עדיין לא פתחתם.

רשימת ההודעות האוטומטיות וזו ששונתה כותרתה ונפתחה בה שיחה עי המרצה.png

ניתן ליצור שירשור של הודעה-תגובה תחת אותו דיון.

המרצה יכול לשוחח שיחות אישיות עם כל סטודנט באמצעות אותו רכיב.

ניתן לערוך תגובה בחמש הדקות שאחרי פרסומה, כמו בכל פורום.

צ'אט.png
הגדרות צאט.jpg
רב שיח-צאט

(רב שיח (צ'אט

פעילות זו מאפשרת לנהל דיון סינכרוני (בזמן-אמת) באמצעות הרשת (בשונה משימוש בפורומים א-סינכרוניים). כל שיח של צ'אט מתועד ונשמר באופן אוטומטי.

כיצד לנהל דיון בזמן אמת?

4. כתבו את שם הצ'אט בשדה "שמו של חדר רב-שיח זה"

5. בשדה "תיאור" ניתן לכתוב תיאור קצר עבור הפעילות

6. לקביעת מועד הצ'אט לחצו על קטגוריית "מפגשי רב שיח"

7. בחרו את מועד ושעת תחילת הצ'אט ב"זמן רב השיח הבא"

8. לסיום הפעולה, לחצו בתחתית המסך על הכפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

9. כדי להתחיל בשיחה, היכנסו לרכיב הצ'אט ולחצו על "הקליקו כאן כדי להיכנס לרב-שיח הנוכחי

10. כעת יפתח הצ'אט בחלון נפרד.

 הקלידו את ההודעה בתיבת הטקסט ולחצו על "שליחה".

צאט-רב שיח-דברו צפצוף.JPG

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" בראש אתר הקורס בצד שמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "רב-שיח"

שמירת שינויים והצגתם או חזרה לקורס.jpg
מצב-עריכה-כבוי.jpg
bottom of page