top of page

הנחיות ליצירת בוחן
(שאלות סגורות ופתוחות)

רכיב "בוחן" (Quiz) הוא פעילות המאפשרת מענה על הבוחן ב-Moodle. הבוחן יכול לכלול שאלות מסוגים שונים כגון שאלות אמריקאיות, התאמה, נכון/לא נכון, שאלות פתוחות ועוד.

שאלות סגורות (כגון שאלות אמריקאיות, התאמה וכד') נבדקות באופן אוטומטי.

• הציונים ברכיב הבוחן נרשמים בגיליון הציונים באתר הקורס.

• ניתן להגדיר מספר הגדרות עבור הבוחן, כגון: מועדי הגשה, ערבוב שאלות בבוחן, ערבוב תשובות בבוחן, מועדי הצגת הציון ועוד.

• בחנים יכולים לשמש לצורך בחינות, תרגול עצמי, הערכה עצמית וכד'.

יצירת השאלות במאגר השאלות

כיצד ליצור שאלה חדשה במאגר השאלות?

1. באתר הקורס יש להיכנס ל"מאגר שאלות", בתפריט בצד ימין

צעכיעכחיךלח.PNG

2. בחלון שנפתח, יש לבחור "יצירת שאלה חדשה..."

5464.PNG

3. לחצו על סוג השאלה שאותה תהיו מעוניינים להוסיף (מידע מפורט על סוגי השאלות מוצג בצד ימין בעת סימון שאלה) ולחצו על "הוספה"

654.PNG
העלאת שאלות מקובץ וורד

חדש! ניתן להעלות שאלות למאגר השאלות באמצעות קובץ Word. 

ניתן להעלות בדרך זו שאלות מסוג רב ברירה (אמריקאית) ושאלות פתוחות.

קישור למדריך.

איך ליצור מחוון לבדיקת שאלות פתוחות ע"י מספר בודקים?

איך ליצור מחוון לבדיקת שאלות פתוחות ע"י מספר בודקים?

1. בחרו "שאלה פתוחה" כסוג השאלה ולחצו על "הוספה".

סוג שאלה פתוחה.PNG

2. הגדירו את שם השאלה, תוכן השאלה ואפשרויות התגובה. 

במידה ויש מספר בודקים לבוחן, ניתן להזין את המחוון לבדיקה ואת ההנחיות לבודקי השאלה הפתוחה בשדה "הנחיות ומידע למתן ציון".

לסיום המשיכו בעריכה ליצירת שאלות נוספות או שמרו שינויים.

* הנחיות אלה יוצגו עבור בעלי הרשאת סגל הוראה בקורס בלבד.

הנחיות למחוון למספר בודקים ברכיב בוחן.JPG

איך ליצור קטגוריה במאגר השאלות?

יצירת קטגוריה במאגר השאלות

ניתן לחלק את השאלות לפי קטגוריות שונות (לדוגמה לפי נושאים/דרגות קושי/מועד וכד'). ליצירת קטגורית שאלות חדשה:

564321.PNG

1. עברו ללשונית "קטגוריות"

2. בחלק התחתון של המסך תחת כותרת "הוספת קטגוריה": בשדה "שם" רשמו כותרת לקטגוריה

3. לסיום יש ללחוץ "הוספת קטגוריה"

גיפ.gif

4. כדי להוסיף שאלות ישירות לקטגוריה שנוצרה, יש לחזור ללשונית "שאלות" ולבחור ב"בחירת קטגוריה" את הקטגוריה שאותה הוספתם.

הוספת שאלה לקטגוריה.PNG

5. להעברת שאלות קיימות מקטגוריה לקטגוריה, לחצו על משבצת הסימון על יד השאלה הרצויה (ניתן לבחור כמה שאלות בבת אחת), בחרו בתיבת הגלילה את הקטגוריה הרלוונטית ולחצו על "העברה ל>>".

87465413213514564.PNG

אין מגבלה לכמות השימוש בשאלות שבמאגר. 

עדכון של שאלה במאגר השאלות, ישנה את השאלות בכל הבחנים בהם . על כן, רצוי ליצור קטגוריה לכל בוחן בנפרד.

יצירת רכיב הבוחן

כיצד ליצור רכיב בוחן באתר הקורס?

1. באתר הקורס יש להפעיל מצב עריכה

2. ​בחרו את הנושא תחתיו תרצו להוסיף את רכיב הבוחן ולחצו על "+הוספת משאב או פעילות"

הפעלת עריכה.PNG
הוספת משאב או פעילות.PNG

3.בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "בוחן"

רשימת רכיבים.PNG

4. בהגדרות הבוחן יש לכתוב את כותרת הבוחן בשדה "שם" (לדוגמה: " מבחן מועד ב")

שם בוחן.PNG

5. ניתן לכתוב מספר מילות פתיחה ב"הנחייה לבוחן"


ניתן לסמן V      בתיבת הסימון "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס" אשר מציגה את ההנחיות באתר הקורס, עוד לפני הכניסה לבוחן.

וי.JPG
שם בוחן.PNG
וי.JPG
הגדרת מועדי הבוחן: סעיף תזמון 

1. קבעו את המועד בו הסטודנטים יוכלו להתחיל לענות על הבוחן בסעיף "תחילת הבוחן" על ידי סימון V   באינדיקציה "פעיל" ובחירת תאריך ושעת תחילת הבוחן.

וי.JPG

2. בסעיף "סיום הבוחן" יש לסמן V     באינדיקציה "פעיל" כדי לבחור את תאריך ושעת סיום הבוחן.

וי.JPG
יום
חודש
שנה
שעות
דקות
רכיב בוחן סעיף תזמון.JPG

3. בסעיף "הגבלת זמן" ניתן לקבוע את משך הבחינה מרגע שהסטודנטים החלו. ניתן לסמן V באינדיקציה "פעיל" ולכתוב את מספר השבועות/ימים/שעות/דקות/שניות המוקצה לבחינה.

וי.JPG
הגבלת זמן.PNG
הגבלת זמן 2.PNG
הגבלת זמן 15 שניות.JPG

לדוגמה:
אם הוגדרה שעת התחלה ב"תחילת הבוחן" 14:00, סיום הבוחן" ב -15:00 ו"הגבלת זמן" של 15 דקות: הסטודנט יוכל להתחיל את הבוחן בטווח הזמן שהוגדר (14:00-15:00), אך מרגע שהחל לענות על הבוחן, תהיה לו רבע שעה להשלימו עד שייסגר.

לפי דוגמה זו, אם הסטודנט החל את הבוחן בשעה 14:55 ,יהיו לו 5 דק' להשלים את הבוחן. (הגדרת שעת סיום הבוחן גוברת על הגבלת הזמן).

סעיף ציונים

ניתן להגדיר את מספר הניסיונות המותרים למענה על הבוחן.

ציונים בבוחן.PNG
סעיף "סידור השאלות בבוחן"

1. ניתן להגדיר ב"עמוד חדש" אם השאלות יופיעו כולן בעמוד אחד או להגדיר כמה שאלות יופיעו בכל עמוד.

סידור השאלות בבוחן.PNG

כשהמבחן כולל הרבה שאלות, מומלץ לחלק את השאלות למספר עמודים.

אם מדובר במספר מצומצם של שאלות (15-10 שאלות) מומלץ להציג כל שאלה בעמוד נפרד.

2. על מנת להגדיר האם הסטודנטים יוכלו לעבור באופן חופשי בין השאלות במהלך המבחן (גם אם ענו על שאלה והמשיכו הלאה, יוכלו לחזור אחורה בכל עת עד לסגירת המבחן) יש ללחוץ על "הגדרות נוספות" ולבחור שיטת ניווט "חופשי". 

שדגשגשגשגשג.gif

3. אם ברצונכם שהסטודנטים לא יוכלו לעבור באופן חופשי בין השאלות, יש לבחור שיטת ניווט "קבוע, לפי סדר העמודים והשאלות"

סעיף "התנהגות השאלה"

1. על מנת לערבב את סדר מסיחי השאלות באופן אקראי, ניתן להגדיר את סעיף "ערבוב תשובות בשאלה" כ-"כן". במצב זה, אם תגדירו בשאלה מסוימת כי מסיחיה לא יעורבבו, רק באותה השאלה המסיחים ישארו כסדרם.

2. אם תגדירו בסעיף הנ"ל "לא", המסיחים לא יעורבבו אף פעם, גם אם שאלה מסוימת הוגדרה אחרת.

התנהגות השאלה.PNG
סעיף "אפשרויות לתצוגת משוב"

1. ניתן להגדיר מה הסטודנטים יראו ומתי . במבחן רצוי לא לאפשר משוב אוטומטי כלל.
שימו לב, בפינה הימנית, אפשרות "תצוגת מענה התלמיד" בסעיף מהלך ניסיון המענה – מסומן באופן קבוע.

אפשרויות לתצוגת משוב.PNG
לאחר סגירת הבוחן

רק לאחר מועד סגירת הבוחן, יוכלו הסטודנטים לראות את המשוב ללא הגבלה.

לדוגמה:
אם המבחן נסגר בשעה 15:00, הסטודנטים יוכלו לראות את המשוב החל משעה 15:00 וללא הגבלת זמן כל עוד לא שונו ההגדרות.

מאוחר יותר, כאשר הבוחן עדיין פתוח

המשוב יופיע לסטודנטים מרגע ההגשה ועד לסגירת המבחן באופן רשמי.

לדוגמה:
אם סטודנט הגיש ב-14:55 והמבחן נסגר ב-15:00, הסטודנט יכול לצאת ולהיכנס לצפיה במשוב עד השעה 15:00.

מיד לאחר הגשת ניסיון המענה

המשוב יופיע לסטודנטים מיד לאחר ההגשה (לאחר לחיצה על סיום ניסיון מענה ועד שיוצאים מהבוחן). 

במהלך ניסיון המענה

הסטודנטים יוכלו לראות את מה שסומן, כבר במהלך המענה על המבחן ("בזמן אמת"). פעיל רק כשבשדה "מנגנון המשוב בשאלות" מוגדר "אינטראקטיבי".

יוצגו נוסחי השאלות, המסיחים והבחירה שביצע הסטודנט (יוצג לסטודנט טופס הבחינה).

האם התשובה שאותה סימן הסטודנט נכונה, נכונה חלקית או שגויה.

הציון המספרי עבור כל שאלה וסה"כ ציון הבחינה.

אם הוגדר משוב למסיחי התשובות, הסטודנט יראה את המשוב עבור המסיח שבחר (מוגדר בשלב הגדרת השאלה). 

אם הוגדר משוב כללי לשאלה, יוצג אותו נוסח לכולם (מוגדר במעמד הגדרת השאלה).

חיווי לסטודנט מה היא התשובה הנכונה (גם אם בחר תשובה אחרת).

ניתן בתום ניסיון המענה ובהתאם לציון הכללי של הסטודנט. מוגדר במעמד הגדרות הבוחן כולו.

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG
משבצת סימון.JPG
אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG
אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG
משוב כללי לשאלה-הגדרות רכיב בוחן.JPG
משבצת סימון.JPG
אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG
אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG

2. לשמירה לחצו על "שמירת שינויים והצגתם"

שמירת שינויים.PNG
הוספת השאלות לבוחן

הוספת השאלות לבוחן

בשלב זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

א. לבחור האם לבצע "ערבוב שאלות" (כל סטודנט יקבל את השאלות בסדר אחר)
ב. לקבוע את הציון המרבי עבור מענה על הבוחן – מומלץ להשאיר ציון 100

כיצד להוסיף שאלות לבוחן?

1. אם אתם לא נמצאים ברכיב הבוחן שיצרתם, לחצו עליו.

2. בתפריט הניהול, לחצו על "עריכת השאלות בבוחן".
אם התפריט לא פתוח, לחצו לפתיחתו בפינה הימנית העליונה של סרגל הכלים העליון. 

עריכת השאלות בבוחן.PNG

3. לחצו על "הוספה" ואז בחרו "ממאגר השאלות".

הוספת שאלה.PNG

4. בחלון שנפתח יש ללחוץ על תיבת הגלילה ולבחור את הקטגוריה הרלוונטית בסעיף "בחירת קטגוריה".
 

בחירת קטגוריה.PNG

5. סמנו ב-V את השאלות שאותן תרצו לשייך לבוחן, ולסיום לחצו על "הוספת השאלות הנבחרות לבוחן".

שאלה ממאגר חדש.PNG

ניתן לסמן את כל השאלות המצויות במאגר השאלות בבת אחת על ידי סימון V בתיבת הסימון מעל כל השאלות.

הוספת "שאלה אקראית מקטגוריה"

פעולה זו מאפשרת לבחור מאגר שממנו כל סטודנט יקבל שאלות אקראיות. לדוגמה, אם יצרנו מאגר של 50 שאלות, והוספנו לבוחן 5 שאלות אקראיות מהמאגר, כל סטודנט יקבל 5 שאלות אחרות ממאגר השאלות, באופן אקראי.

1. במצב של קביעת ההגדרות לרכיב בוחן, היכנסו ל"עריכת השאלות בבוחן".

בחלון שייפתח לחצו על "הוספה" ובחרו "שאלה אקראית מקטגוריה".

מצב עריכת השאלות בבוחן.JPG
הוספת שאלה.PNG

2. בחרו במאגר הרצוי בסעיף "קטגוריה".

3. סמנו כמה שאלות מתוך המאגר יוצגו לכל סטודנט.

4. לשמירה לחצו "הוספת שאלה אקראית".

שאלה אקראית ממאגר.PNG

5. כעת שאלה שמסומנת ב"קוביה"           הינה שאלה אקראית וניתן להגדיר את הניקוד עבורה ולמקם אותה בין יתר השאלות.

קוביה.PNG
שאלה אקראית1.PNG
עריכת עמוד הבוחן

עריכת עמודי הבוחן

כיצד לערוך ולארגן את עמודי הבוחן?

הוספת עמוד או הסרת עמוד בעמודי המבחן, כפי שמוצגים לסטודנטים, מתבצעת באמצעות החיצים המצויים על יד השאלות.

1. לחיצה על כפתור החיצים המופנים גב אל גב, יוצרת עמוד חדש המפריד בין השאלות.

2. לחיצה על כפתור החיצים המופנים זה כלפי זה, מסירה את העמוד ויוצרת עמוד אחד הכולל את השאלות שבעמוד הקודם ואת השאלות מהעמוד שהוסר.

עמודים.PNG
הוספת עמוד
הסרת עמוד
חלוקת השאלות לפרקים באמצעות כותרות

באמצעות כותרות, אפשר לחלק את המבחן לפרקים, לתת להם שם וליצור אזורי "ערבוב" נפרדים.

1. לחצו על "הוספה" ובחרו "כותרת חדשה לחלק זה". 

כותרת.PNG

2. לחצו על אייקון העיפרון, הקלידו את הכותרת הרצויה ושמרו על ידי לחיצה על Enter.

חדש כותרת.gif

3. לאחר החלוקה, סימון V בתיבת הסימון של "ערבוב שאלות" משמאל, תאפשר ערבוב רק של סדר השאלות המצויות באותה קטגוריה של הכותרת שהוגדרה.

כותרות חדשות.PNG
וי.JPG

שמות הכותרות והחלוקה של השאלות, יהיו גלויים לסטודנטים במבחן. במידה ולא תהיו מעוניינים בכתיבת כותרת, ניתן ללחוץ על לחצן ה"רווח" במקלדת ולשמירה ללחוץ על Enter. כך, תיבת הכותרת תהיה ריקה והשאלות במבחן יופיעו ברצף.

סדר השאלות

ניתן לשנות את מיקום השאלה ע"י לחיצה ארוכה על "שבשבת החיצים" וגרירת השאלה למקום המתאים. 

גרירת שאלה.gif
ניקוד השאלות

עדכון ניקוד לשאלה מבוצע על ידי לחיצה על סימן העיפרון, הקלדת הניקוד לאותה שאלה ולחיצה על Enter לשמירה.

ניקוד.PNG
הגבלת ניסיונות המענה ברכיב בוחן

הגבלת ניסיונות המענה ברכיב בוחן

ניתן להגביל נסיון מענה אחד עבור הסטודנטים ברכיב בוחן.

כיצד להגביל ניסיון מענה אחד ברכיב בוחן?

1. היכנסו לאתר הקורס

2. לחצו על רכיב ה"בוחן"

Capture1.JPG

3. לחצו על "הגדרות" בתפריט הימני.

 במקרה בו התפריט לא מופיע, יש ללחוץ על הכפתור בפינה הימנית העליונה של המסך.

Capture.JPG

4. לחצו על "ציונים".

הגדרת ציונים ברכיב בוחן.JPG

5. הגדירו תחת "מספר נסיונות מותרים" את המספר הרלוונטי (1)

222.JPG
יצירת סיסמה ברכיב בוחן

יצירת סיסמה ברכיב "בוחן"