top of page

הנחיות ליצירת בוחן
(שאלות סגורות ופתוחות)

רכיב "בוחן" (Quiz) הוא פעילות המאפשרת מענה על הבוחן ב-Moodle. הבוחן יכול לכלול שאלות מסוגים שונים כגון שאלות אמריקאיות, התאמה, נכון/לא נכון, שאלות פתוחות ועוד.

שאלות סגורות (כגון שאלות אמריקאיות, התאמה וכד') נבדקות באופן אוטומטי.

• הציונים ברכיב הבוחן נרשמים בגיליון הציונים באתר הקורס.

• ניתן להגדיר מספר הגדרות עבור הבוחן, כגון: מועדי הגשה, ערבוב שאלות בבוחן, ערבוב תשובות בבוחן, מועדי הצגת הציון ועוד.

• בחנים יכולים לשמש לצורך בחינות, תרגול עצמי, הערכה עצמית וכד'.

 

שאלה מסוג "שאלה פתוחה" היא היחידה שדורשת בדיקה ידנית.

אין לשכפל רכיב בוחן

יצירת השאלות במאגר השאלות

כיצד ליצור שאלה חדשה במאגר השאלות?

1. באתר הקורס יש להיכנס ל"אפשרויות נוספות", בתפריט הקורס.

בחלון שנפתח בחרו "מאגר שאלות הקורס".

גישה למאגר השאלות באתר הקורס.jpg

2. בחלון שנפתח, יש לבחור "יצירת שאלה חדשה..."

ולהחליט לאיזו קטגוריה תתווסף השאלה החדשה.

יצירת שאלה חדשה במאגר השאלות.jpg

3. לחצו על סוג השאלה שאותה תהיו מעוניינים להוסיף (מידע מפורט על סוגי השאלות מוצג בצד שמאל בעת סימון שאלה) ולחצו על "הוספה"

654.PNG
העלאת שאלות מקובץ וורד

חדש! ניתן להעלות שאלות למאגר השאלות באמצעות קובץ Word. ניתן להעלות בדרך זו שאלות מסוג רב ברירה (אמריקאית) ושאלות פתוחות. קישור למדריך.

יצירת מחוון לבדיקת שאלות פתוחות עי מספר בודקים

איך ליצור מחוון לבדיקת שאלות פתוחות ע"י מספר בודקים?

 

שאלה פתוחה נבדקת ידנית. אם הבדיקה מתחלקת בין מספר בודקים מומלץ לבנות מחוון לצורך ייעול הבדיקה והתאמה בין הבודקים השונים.

1. בחרו "שאלה פתוחה" כסוג השאלה ולחצו על "הוספה".

סוג שאלה פתוחה.PNG
כפתורי הוספה-ביטול.jpg

2. הגדירו את שם השאלה, תוכן השאלה ואפשרויות התגובה. 

במידה שיש "תבנית מענה" מתחייבת לתשובה, הגדירו אותה בשדה "תבנית תגובה".

תבנית תגובה לשאלה פתוחה.jpg

3. במידה שיש מספר בודקים לבוחן, ניתן להזין את המחוון לבדיקה ואת ההנחיות לבודקי השאלה הפתוחה בשדה "הנחיות ומידע למתן ציון".

לסיום המשיכו בעריכה ליצירת שאלות נוספות או שמרו שינויים.

* הנחיות אלה יוצגו עבור בעלי הרשאת סגל הוראה בקורס בלבד.

הנחיות למחוון למספר בודקים ברכיב בוחן.JPG
יצירת קטגוריה במאגר השאלות

איך ליצור קטגוריה במאגר השאלות?

ניתן לחלק את השאלות לפי קטגוריות שונות (לדוגמה לפי נושאים/דרגות קושי/מועד וכד'). להלן הנחיות ליצירת קטגורית שאלות חדשה.

1. היכנסו לרכיב הבוחן.

בתפריט הקורס לחצו על "מאגר שאלות הקורס"

רכיב בוחן ותפריט הקורס.jpg

2. בחלונית הגלילה העליונה עברו ללשונית "קטגוריות"

לשונית קטגוריות-בתוך מאגר השאלות.jpg

3. בחלון שנפתח לחצו על הכפתור הכחול "הוספת קטגוריה"

הוספת קטגוריה.jpg

4. בחלון שנפתח, תחת הכותרת "הוספת קטגוריה", בחרו את קטגוריית האב.

בשדה "שם" רשמו כותרת לקטגוריה החדשה.

לשמירה לחצו על הכפתור הכחול שבתחתית המסך "הוספת קטגוריה".

4. כדי להוסיף שאלות ישירות לקטגוריה שנוצרה, יש לחזור ללשונית "שאלות" ולבחור ב"בחירת קטגוריה" את הקטגוריה שאותה הוספתם.

נתינת שם לקטגוריה ושמירתה.jpg

5. כדי להוסיף שאלות ישירות לקטגוריה שנוצרה, יש לחזור ללשונית "שאלות" ולבחור ב"בחירת קטגוריה" את הקטגוריה שאותה הוספתם.

הוספת שאלות לקטגוריה חדשה שיצרנו.jpg

6. להעברת שאלות קיימות מקטגוריה לקטגוריה, היכנסו ל"מאגר שאלות הקורס" בתפריט הקורס, ולחצו על משבצת הסימון על יד השאלה הרצויה (ניתן לבחור כמה שאלות בבת אחת). בחרו בתיבת הגלילה את הקטגוריה הרלוונטית ולחצו על "העברה ל...".

בחירת שאלה ממאגר השאלות לשם העברה לקטגוריה אחרת.jpg

1

2

3

7. בחלון שייפתח בחרו את הקטגוריה הרצויה בחלונית הגלילה, ולסיום לחצו על הכפתור הכחול "העברה ל".

העברת שאלות לקטגוריה אחרת.jpg

אין מגבלה לכמות השימוש בשאלות שבמאגר. 

עדכון של שאלה במאגר השאלות, ישנה את השאלות בכל הבחנים בהם.

על כן, רצוי ליצור קטגוריה לכל בוחן בנפרד.

יצירת רכיב הבוחן

כיצד ליצור רכיב בוחן באתר הקורס?

מומלץ ליצור כל רכיב בוחן בנפרד ולא לשכפל 

אם משנים שאלה ממאגר השאלות ברכיב משוכפל, אותה שאלה תשתנה גם ברכיב הבוחן המקורי. זאת גם אם הבוחן המקורי כבר הסתיים וניתנו ציונים לסטודנטים.

מה במדריך:

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

2. ​בחרו את הנושא שתחתיו תרצו להוסיף את רכיב הבוחן ולחצו על "+הוספת משאב או פעילות"

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3.בחלון שנפתח, בחרו את האפשרות "בוחן"

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. בהגדרות הבוחן יש לכתוב את כותרת הבוחן בשדה "שם" (לדוגמה: " מבחן מועד ב")

שם בוחן.PNG

5. ניתן לכתוב מספר מילות פתיחה ב"הנחייה לבוחן"


ניתן לסמן V    בתיבת הסימון "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס" אשר מציגה את ההנחיות באתר הקורס, עוד לפני הכניסה לבוחן.

וי.JPG
שם בוחן.PNG
וי.JPG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לבוחן", לחצו כאן. 

סעיף תזמון
סעיף "תזמון" - הגדרת מועדי הבוחן

1. קבעו את המועד בו הסטודנטים יוכלו להתחיל לענות על הבוחן בסעיף "תחילת הבוחן" על ידי סימון V     באינדיקציה "פעיל" ובחירת תאריך ושעת תחילת הבוחן.

וי.JPG

2. בסעיף "סיום הבוחן" יש לסמן V     באינדיקציה "פעיל" כדי לבחור את תאריך ושעת סיום הבוחן.

וי.JPG
יום
חודש
שנה
שעות
דקות
הגדרות תזמון בוחן.jpg
וי.JPG

3. בסעיף "הגבלת זמן" ניתן לקבוע את משך הבחינה מרגע שהסטודנטים החלו. ניתן לסמן V באינדיקציה "פעיל" ולכתוב את מספר השבועות/ימים/שעות/דקות/שניות המוקצה לבחינה.

הגבלת זמן הבוחן.jpg

דוגמה:
אם הוגדרה שעת התחלה ב"תחילת הבוחן" 14:00, "סיום הבוחן" ב -15:00 ו"הגבלת זמן" של 15 דקות: הסטודנט יוכל להתחיל את הבוחן בטווח הזמן שהוגדר (14:00-15:00), אך מרגע שהחל לענות על הבוחן, תהיה לו רבע שעה להשלימו עד שייסגר.
לפי דוגמה זו, אם הסטודנט החל את הבוחן בשעה 14:55, יהיו לו 5 דק' להשלים את הבוחן. (הגדרת שעת סיום הבוחן גוברת על הגבלת הזמן).

הגבלת ניסיונות המענה ברכיב בוחן
סעיף "ציונים"

ניתן להגדיר את מספר הניסיונות המותרים למענה על הבוחן: למשל, ניתן להגביל לנסיון מענה אחד עבור הסטודנטים ברכיב בוחן.

הגדרת שדה ציונים.jpg
סעיף סידור השאלות
סעיף "סידור השאלות בבוחן"

1. ניתן להגדיר ב"עמוד חדש" אם השאלות יופיעו כולן בעמוד אחד או להגדיר כמה שאלות יופיעו בכל עמוד.

2. על מנת להגדיר האם הסטודנטים יוכלו לעבור באופן חופשי בין השאלות במהלך המבחן (גם אם ענו על שאלה והמשיכו הלאה, יוכלו לחזור אחורה בכל עת עד לסגירת המבחן) יש ללחוץ על "הגדרות נוספות" ולבחור שיטת ניווט "חופשי". 

3. אם ברצונכם שהסטודנטים לא יוכלו לעבור באופן חופשי בין השאלות, יש לבחור שיטת ניווט "קבוע, לפי סדר העמודים והשאלות"

הגדרת סידור השאלות בבוחן.jpg

כשהמבחן כולל הרבה שאלות, מומלץ לחלק את השאלות למספר עמודים.

אם מדובר במספר מצומצם של שאלות (15-10 שאלות) מומלץ להציג כל שאלה בעמוד נפרד.

סעיף התנהגות השאלה
סעיף "התנהגות השאלה"

1. על מנת לערבב את סדר מסיחי השאלות באופן אקראי, ניתן להגדיר את סעיף "ערבוב תשובות בשאלה" כ-"כן". במצב זה, אם תגדירו בשאלה מסוימת כי מסיחיה לא יעורבבו, רק באותה השאלה המסיחים ישארו כסדרם.

2. אם תגדירו בסעיף הנ"ל "לא", המסיחים לא יעורבבו אף פעם, גם אם שאלה מסוימת הוגדרה אחרת.

התנהגות השאלה.PNG
סעיף אפשרויות לתצוגת משוב
סעיף "אפשרויות לתצוגת משוב"

1. ניתן להגדיר מה הסטודנטים יראו ומתי. במבחן רצוי לא לאפשר משוב אוטומטי כלל.
שימו לב, בפינה הימנית העליונה, אפשרות "תצוגת מענה התלמיד" בסעיף מהלך ניסיון המענה – מסומן באופן קבוע.

אפשרויות לתצוגת משוב.jpg
מיד לאחר הגשת ניסיון המענה

המשוב יופיע לסטודנטים מיד לאחר ההגשה (לאחר לחיצה על סיום ניסיון מענה ועד שיוצאים מהבוחן). 

במהלך ניסיון המענה

הסטודנטים יוכלו לראות את מה שסומן, כבר במהלך המענה על המבחן ("בזמן אמת"). פעיל רק כשבשדה "מנגנון המשוב בשאלות" מוגדר "אינטראקטיבי".

אפשרויות לתצוגת משוב.jpg
לאחר סגירת הבוחן

רק לאחר מועד סגירת הבוחן, יוכלו הסטודנטים לראות את המשוב, ללא הגבלה.

לדוגמה:
אם המבחן נסגר בשעה 15:00, הסטודנטים יוכלו לראות את המשוב החל משעה 15:00 וללא הגבלת זמן כל עוד לא שונו ההגדרות.

מאוחר יותר, כאשר הבוחן עדיין פתוח

המשוב יופיע לסטודנטים מרגע ההגשה ועד לסגירת המבחן באופן רשמי.

לדוגמה:
אם סטודנט הגיש ב-14:55 והמבחן נסגר ב-15:00, הסטודנט יכול לצאת ולהיכנס לצפיה במשוב עד השעה 15:00.

יוצגו נוסחי השאלות, המסיחים והבחירה שביצע הסטודנט (יוצג לסטודנט טופס הבחינה).

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG

האם התשובה שאותה סימן הסטודנט נכונה, נכונה חלקית או שגויה.

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG

הציון המספרי עבור כל שאלה וסה"כ ציון הבחינה.

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG

אם הוגדר משוב למסיחי התשובות, הסטודנט יראה את המשוב עבור המסיח שבחר (מוגדר בשלב הגדרת השאלה). 

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG

אם הוגדר משוב כללי לשאלה, יוצג אותו נוסח לכולם (מוגדר במעמד הגדרת השאלה).

משוב כללי לשאלה-הגדרות רכיב בוחן.JPG
משבצת סימון.JPG

חיווי לסטודנט מה היא התשובה הנכונה (גם אם בחר תשובה אחרת).

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG

ניתן בתום ניסיון המענה ובהתאם לציון הכללי של הסטודנט. מוגדר במעמד הגדרות הבוחן כולו.

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
משבצת סימון.JPG

2. לשמירה לחצו על "שמירת שינויים והצגתם"

כפתורי שמירת שינויים.jpg
הוספת השאלות לבוחן

הוספת השאלות לבוחן

כיצד להוסיף שאלות לבוחן?

א. הוספת שאלות מאחת הקטגוריות במאגר השאלות

הוספת שאלות מאחת הקטגוריות במאגר השאלות

1. אם אתם לא נמצאים ברכיב הבוחן שיצרתם, לחצו עליו.

2. בתפריט הקורס, לחצו על "שאלות הבוחן". 

תפריט הקורס בבוחן.jpg

3. לחצו על "הוספה" ואז בחרו "ממאגר השאלות".

הוספת שאלה בבוחן חדש.jpg

4. בחלון שנפתח יש ללחוץ על תיבת הגלילה ולבחור את הקטגוריה הרלוונטית בסעיף "בחירת קטגוריה".
 

הוספת שאלה ממאגר השאלות לבוחן-קטגוריה.jpg

5. סמנו ב-V את השאלות שאותן תרצו לשייך לבוחן, ולסיום לחצו על "הוספת השאלות הנבחרות לבוחן".

שאלה ממאגר חדש.PNG

ניתן לסמן את כל השאלות המצויות במאגר השאלות בבת אחת על ידי סימון V בתיבת הסימון מעל כל השאלות.

בשלב זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

א. לבחור האם לבצע "ערבוב שאלות" (כל סטודנט יקבל את השאלות בסדר אחר)
ב. לקבוע את "הציון המרבי" עבור מענה על הבוחן – מומלץ להשאיר ציון 100.
 מערכת מוּדל תחשב את ציון הבוחן על בסיס "סכום הנקודות" והניקוד שניתן לכל שאלה.

הוספת שאלה בבוחן חדש.jpg
הוספת שאלה אקראית מקטגוריה
ב. הוספת "שאלה אקראית מקטגוריה"

פעולה זו מאפשרת לבחור מאגר שממנו כל סטודנט יקבל שאלות אקראיות. לדוגמה, אם יצרנו מאגר של 50 שאלות, והוספנו לבוחן 5 שאלות אקראיות מהמאגר, כל סטודנט יקבל 5 שאלות אחרות ממאגר השאלות, באופן אקראי.

1. אחרי כניסה לרכיב הבוחן הרלוונטי, בתפריט הקורס היכנסו ל"שאלות הבוחן".

בחלון שייפתח לחצו על "הוספה" ובחרו "שאלה אקראית מקטגוריה".

הוספת שאלה בבוחן חדש.jpg

2. בחרו במאגר הרצוי בסעיף "קטגוריה".

3. בסעיף "מספר שאלות אקראיות", סמנו כמה שאלות מתוך המאגר יוצגו בבוחן.

4. לשמירה לחצו "הוספת שאלה אקראית".

הוספת שאלה אקראית מקטגוריה.jpg

5. כעת שאלה שמסומנת ב"קוביה"           הינה שאלה אקראית וניתן להגדיר את הניקוד עבורה ולמקם אותה בין יתר השאלות.

קוביה.PNG
שאלה אקראית1.PNG

בשלב זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

א. לבחור האם לבצע "ערבוב שאלות" (כל סטודנט יקבל את השאלות בסדר אחר)
ב. לקבוע את "הציון המרבי" עבור מענה על הבוחן – מומלץ להשאיר ציון 100.
 מערכת מוּדל תחשב את ציון הבוחן על בסיס "סכום הנקודות" והניקוד שניתן לכל שאלה.

הוספת שאלה בבוחן חדש.jpg
עריכת עמוד הבוחן

עריכת עמודי הבוחן

כיצד לערוך ולארגן את עמודי הבוחן?

הוספת עמוד או הסרת עמוד בעמודי המבחן, כפי שמוצגים לסטודנטים, מתבצעת באמצעות החיצים המצויים על יד השאלות.

לחיצה על כפתור החיצים המופנים גב אל גב, יוצרת עמוד חדש המפריד בין השאלות.

לחיצה על כפתור החיצים המופנים זה כלפי זה, מסירה את העמוד ויוצרת עמוד אחד הכולל את השאלות שבעמוד הקודם ואת השאלות מהעמוד שהוסר.

עמודים.PNG
הוספת עמוד
הסרת עמוד
מה במדריך:
חלוקת השאלות פרקים באמצעות כותרות
חלוקת השאלות לפרקים באמצעות כותרות

באמצעות כותרות, אפשר לחלק את המבחן לפרקים, לתת להם שם וליצור איזורי "ערבוב" נפרדים.

1. לחצו על "הוספה" ובחרו "כותרת חדשה לחלק זה". 

כותרת.PNG

2. לחצו על אייקון העיפרון, הקלידו את הכותרת הרצויה ושמרו על ידי לחיצה על Enter.

חדש כותרת.gif

3. לאחר החלוקה לפרקים, סימון V בתיבת הסימון של "ערבוב שאלות" משמאל, תאפשר ערבוב רק של השאלות המצויות באותו פרק של הכותרת שהוגדרה.

כותרות חדשות.PNG
וי.JPG

שמות הכותרות והחלוקה של השאלות, יהיו גלויים לסטודנטים במבחן. במידה ולא תהיו מעוניינים בכתיבת כותרת, ניתן ללחוץ על לחצן ה"רווח" במקלדת ולשמירה ללחוץ על Enter. כך, תיבת הכותרת תהיה ריקה והשאלות במבחן יופיעו ברצף.

סדר השאלות
סדר השאלות

ניתן לשנות את מיקום השאלה ע"י לחיצה ארוכה על "שבשבת החיצים" וגרירת השאלה למקום המתאים. 

גרירת שאלה.gif
ניקוד השאלות
ניקוד השאלות

עדכון ניקוד לשאלה מבוצע על ידי לחיצה על סימן העיפרון, הקלדת הניקוד לאותה שאלה ולחיצה על Enter לשמירה.

אם לכל השאלות הוקצה משקל זהה (ברירת המחדל היא 1), יהיה להן אותו משקל בציון הסופי של הבוחן.

ניקוד.PNG
יצירת סיסמה ברכיב בוחן

יצירת סיסמה ברכיב "בוחן"

ניתן לקבוע סיסמה מראש, שרק איתה הסטודנטים יוכלו להיכנס לרכיב הבוחן.

כיצד לקבוע סיסמה ברכיב בוחן?

1. יש להיכנס לרכיב הבוחן שאותו יצרתם.

בחנים בקורס.jpg

2. בחרו "הגדרות" בתפריט הקורס.

תפריט עליון-הגדרות.jpg

3. עברו ללשונית "הגבלות נוספות על נסיונות המענה".

4. לחצו על "הקליקו להזנת תוכן" והכניסו את הסיסמה שתרצו להגדיר.

5. לשמירה לחצו על Enter במקלדת.

enter_button.png

6. לחיצה על ה-"עין"         תחשוף את הסיסמה שנקבעה.

7. לחיצה על העיפרון         תאפשר לשנות את הסיסמה שנקבעה.

הגבלות נוספות.PNG
הגבלות נוספות.PNG

חשוב לזכור - לשלוח את הסיסמה לסטודנטים/ות.

הגבלות נוספות על ניסיונות המענה.jpg
סיסמה-הקליקו להזנת תוכן.jpg
הגבלות נוספות על ניסיונות המענה.jpg
הדפסת עותק של מבחן

הדפסת עותק של מבחן

אחרי יצירת רכיב "בוחן" במוודל ניתן לייצא עותק של המבחן לקובץ PDF או להדפסה.

איך להפיק עותק של הבוחן מה-Moodle?

1. באתר הקורס, העבירו את כפתור "מצב עריכה" למצב מופעל.

2. אם התפריט השמאלי סגור לחצו על הלשונית לפתיחת התפריט.

לשונית תפריט שמאלי-סגורה.jpg
הוספת משבצת.jpg

3. בתפריט השמאלי לחצו על "הוספת משבצת".

4. בחלון שייפתח לחצו על "הדפסת בחנים".

הוספת משבצת הדפסת בחנים.jpg

5. בצד שמאל של המסך תיווצר משבצת חדשה.

במידה והתפריט השמאלי לא פתוח יש לפתוח אותו.

תפריט שמאלי הכולל משבצת הדפסת בחנים.jpg

6. במשבצת החדשה שנוצרה בתפריט השמאלי, סמנו V בתיבת הסימון שליד המבחן הרלוונטי. לחצו על "הדפס" לצד שמו של המבחן.

תפריט שמאלי הכולל משבצת הדפסת בחנים.jpg

סימון המשבצת ב-V גורם לכך שהבוחן המודפס יכלול את התשובות הנכונות. לכן אם הכוונה היא שהמבחן יודפס ללא התשובות הנכונות, אין לסמן את המשבצת ב-V אלא ללחוץ על כפתור "הדפס"

הדפסת בוחן.JPG

7. המבחן יוצג כעת בתצוגה מקדימה.

לסיום ואישור ההדפסה גללו מטה ולחצו שוב "הדפס".

הדפסה סופית.PNG
שילוב תמונות ברכיב בוחן

שילוב תמונות ברכיב בוחן

כאשר משלבים תמונות בשאלות במבחן, התמונה עלולה לא להיות מוצגת במלואה.


במדריך זה תמצאו הנחיות כיצד להגדיר את התמונה כתמונה רספונסיבית (תמונה שמוצגת בצורה מותאמת לגודל המסך).

מה במדריך?

כיצד להוסיף תמונת מותאמות בגודל-למבחן

כיצד להוסיף תמונות למבחן אשר יתאימו את עצמן לגודל המסך של הסטודנט/ית?