top of page

הנחיות להערכת עמיתים

פעילות הערכת עמיתים היא פעילות בה הסטודנטים מגישים מטלות ומשתתפים באופן פעיל בתהליך הלמידה והחשיבה על עבודות עמיתיהם לקורס.

למידה פעילה גיפ 5.gif

אנונימיות

המעריך יודע למי הוא נותן הערכה,

אך מגיש העבודה אינו יודע מי מעריך את עבודתו.
למדריך שינוי הגדרות האנונימיות -
לחצו כאן.

מה במדריך?

איך נראית הערכה בתצוגת הסטודנט?

איך יוצרם פעילות הערכת עמיתים

איך יוצרים פעילות הערכת עמיתים?

1. לחצו על הכפתור "מצב עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס והעבירו למצב מופעל.

מצב-עריכה-כבוי.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "הערכת עמיתים".

4. בסעיף "הגדרות כלליות" בחרו שם לפעילות הערכת-עמיתים, לדוגמה:
הערכת עמיתים בלמידה. ניתן להוסיף הנחיות לסטודנטים לפני תחילת הפעילות.

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיות לסטודנטים", לחצו כאן. 

5. בסעיף "הגדרות ציונים" בחרו ב"שיטת צבירת ציונים" המתאימה לכם.

 

6. הגדירו את הציון לשלב ההגשה וכן את הציון לשלב ההערכה.
לתשומת ליבכם ניתן לקבוע ציון "עובר" לכל שלב.

 

7. בסעיף "הגדרות הגשה" הגדירו "הוראות להגשה" (הנחיות לכתיבת העבודה).

הוראות להגשה 

שלב 1: איסוף נתונים והגשת קובץ נתונים.

העלו קובץ נתונים ווהמתינו לשלב הבא של הערכת העמיתים.

שימו לב שקובץ זה יהיה חשוף לשאר הסטודנטים לצורך ביקורת והערכת עמיתים.
בהצלחה.

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הוראות להגשה", לחצו כאן. 

8. בסעיף "הגדרות הגשה" ניתן להגדיר את סוג ההגשות (תוכן מקוון ו/או קבצי הגשה). כמו כן ניתן להגדיר האם הסטודנטים מורשים להגיש לאחר מועד ההגשה הסופי.

9. בסעיף "הגדרות ההערכה" הגדירו "הוראות להערכה".

בשלב זה ניתן להגדיר לסטודנטים כיצד עליהם לבצע הערכה זו, לדוגמה: ערכו ביקורת לסטודנט X, בהערכה התייחסו לקריטריונים לכתיבה ולדיון.

ערכו ביקורת לסטודנט X, בההערכה התייחסו לקריטריונים לכתיבה ולדיון.

בהצלחה.

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הוראות להערכה", לחצו כאן. 

אנונימיות

המעריך יודע למי הוא נותן הערכה,

אך מגיש העבודה אינו יודע מי מעריך את עבודתו.
למדריך שינוי הגדרות האנונימיות -
לחצו כאן.

10. ניתן להוסיף "משוב" שיהווה סיכום לפעילות כולה.

סיימתם את תהליך הערכת העמיתים.

כל הכבוד.

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "סיכום",

לחצו כאן. 

11. ניתן לסמן "הגשות לדוגמה מצורפות עבור תרגול ההערכה" על מנת לאפשר לסטודנטים לתרגל הערכה ולהבין כיצד טופס ההערכה בנוי. נמליץ לעדכן את הסטודנטים שציון התרגול לא יכלל בהערכה.

לאחר מכן, בחרו בסגנון הערכת דוגמאות, מבין האפשרויות המוצגות.

12. בסעיף "זמינות" הגדירו את זמני ההגשה והערכה,
ולסיום לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

מועדי הגשות

מועדי הערכות

מבנה לוח הערכת עמיתים

איך בנוי לוח הניהול של הערכת העמיתים?

לוח הניהול בנוי באופן בו ניתן לעקוב אחר שלבי ההתקדמות של פעילות הערכת העמיתים, החל משלב ההכנה הכולל הגדרות טכניות, קביעת קריטריונים להערכה (מחוון) ועד לשלבי הערכה, קביעת ציונים וסגירת הפעילות. 

גיפ שלבי דשבורד הערכת עמיתים.gif

לחיצה על "הקליקו, למעבר לשלב X" מאפשרת לעבור בין שלבי הפעילות קדימה ואחורה. 

image.png

הקליקו, למעבר לשלב הבא

אנונימיות הערכת עמיתי

איך להגדיר שהמגיש והמעריך יהיו אנונימיים?

כל פעילות הערכת עמיתים שנפתחת מאפשרת לסגל ההוראה לשנות את הגדרת האנונימיות של המגיש ו/או המעריך.

שימו לב שכל עוד לא הגדרתם את האנונימיות בפעילות אז תישאר הגדרת ברירת המחדל בה המעריך יודע למי הוא נותן הערכה,
אך מגיש העבודה אינו יודע מי מעריך את עבודתו.

1. לחצו על כפתור "הגדרות אנונימיות".

image.png

הקליקו, למעבר לשלב הבא

2. בחרו כן/לא בחלוניות הבחירה שמגדירות האם "שמות המגישים ו/או המעריכים מוסתרים/ות".

איך לערוך את המחוון

איך לערוך את המחוון של הערכת העמיתים?

המחוון מאפשר לסטודנטים המעריכים להתייחס למטרות השונות של הפעילות ובדרך זו הסטודנטים יוכלו לבחון האם המטרות השונות הושגו, ובהתאם לכך יבצעו את ההערכת העמיתים ויעניקו משוב.

בכתיבת המחוון ניתן להיעזר בטקסונומיה של בלום, שהגדיר רמות חשיבה שונות שמסייעות בתהליכי הלמידה,

ביניהן: הבנה, ניתוח, יישום ויצירה.

עריכת מחוון.gif

1. לחצו על "עריכת מחוון" לקביעת אמות מידה (קריטריונים) להערכת עמיתים. 

כפתור עריכת מחוון.PNG

ניתן להגיע לעריכת המחוון גם דרך "טופס הערכה" המופיע בתפריט הניווט העליון. ובכל שלב אפשר ללחוץ על "הערכת עמיתים" ולחזור למסך הראשי.

טופס הערכה.PNG

2. רשמו "תיאור" לאמת המידה (לקריטריון).
אמת המידה תשמש את הסטודנטים כמחוון. הסטודנטים יוכלו לבחון האם המטרות השונות הושגו, ובהתאם לכך הסטודנטים יבצעו את הערכת העמיתים.

3. ניתן להגדיר את הניקוד או דרגת ההערכה הגבוהה ביותר לאמת המידה
וכן את משקלה.

12.PNG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "תיאור",

לחצו כאן. 

4. הוסיפו תיאור לאמת מידה נוספת בלחיצה על סעיף "אמת מידה 2" , ניתן להוסיף אמות מידה נוספות בלחיצה על כפתור "2 אמות-המידה נוספות". 

בסיום לחצו על "שמירה וסגירה" למעבר ללוח הניהול של הערכת העמיתים.

5. הוסיפו תיאור לאמת מידה נוספת בלחיצה על סעיף "אמת מידה 2". 

ניתן להוסיף אמות מידה נוספות בלחיצה על כפתור "2 אמות-המידה נוספות". 

מהי דוגמת הגשה

מהי דוגמת הגשה?

סקירה והענקת משוב היא מיומנות שמעניקה לסטודנט להסתכל על מגוון נקודות מבט כקורא ביקורתי, תהליך הערכה הכולל: ניתוח של עבודות העמיתים, אבחון בעיות והצעת פתרונות לשיפור.

דוגמת ההגשה מאפשרת לסטודנטים לתרגל מיומנות זאת בטרם יחלו לבצע את הערכת העמיתים האמיתית.

1. לחצו על כפתור "הוספת דוגמת הגשה".

שימו לב, דוגמת ההגשה תסייע לסטודנטים לתרגל את תהליך הערכת העמיתים וכך יוכלו להבין כיצד טופס ההערכה בנוי מראש.

שימו לב, דוגמת ההגשה תסייע לסטודנטים לתרגל מראש את תהליך הערכת העמיתים וכך יוכלו להבין כיצד טופס ההערכה בנוי מראש.

14.PNG

במידה וכפתור "הוספת הגשה" לא מופיע, עליכם לחזור לעמוד "הגדרות" ובסעיף "הגשות לדוגמה" לסמן את האפשרות "השתמשו בדוגמאות".

שלב הגשה

שלב ההגשה

שלב ההגשה - השלב בו הסטודנטים מגישים את העבודה להערכה. 

1. "הקליקו, למעבר לשלב הבא" ובסיום לחצו על המשך.

גיפ מעבר לשלב הבא.gif

2. בשלב ההגשה ולאחר שכל הסטודנטים הגישו את העבודות, 
יש ללחצוץ על "הקצאת הגשות", כדי לשייך לכל סטודנט הגשות להערכה.

17.PNG

3. זכרו שלב ההקצאה מתאפשר רק לאחר שהסטודנטים סיימו את שלב ההגשה.
בחרו באחת משיטות ההקצאה הבאות:

הקצאה אקראית מתוזמנת

ההערכה מתבצעת אקראית ובתזמון מראש על ידי המרצה.

הקצאה אקראית

הקצאת המעריכים מתבצע באופן אקראי.

הקצאה ידנית

המרצה יכול לקבוע את שמות המעריכים לכל הגשה.

4. נמליץ על הקצאה אקראית, שבה המערכת בוחרת באופן רנדומלי את המעריכים. ניתן לבחור את מספר המעריכים לכל הגשה, ולסמן האם ניתן להעריך גם אם לא הגישו. לסיום לחצו על כפתור "שמירת שינויים".

23.PNG

5. בהקצאה ידנית ניתן לבחור את הסטודנט המעריך בעמודה הימנית. שימו לב ששם המעריך יופיע גם בעמודה השמאלית של הסטודנט המוערך.

תלמיד/ה

התלמיד מוערך על-ידי                                                                       תלמיד/ה                                                      התלמיד מעריך את

סטודנט/ית בר

סטודנט/ית אור

שלב הערכה

שלב ההערכה

  • שלב ההערכה מספק הזדמנויות מרובות לפיתוח חשיבה ביקורתית, בשלב זה הסטודנטים עוסקים בתהליכי ניתוח, סינתזה והערכה.

  • סטודנטים מתרגלים מיומנויות מטאקוגניטיביות שהן חלק מתהליך הלמידה, כלומר: הסטודנט מעלה תובנות בנוגע למה שהוא הבין על התוכן שלמד.

  • סטודנט שכותב הערכת עמיתים מתרגל מיומנות של מתן משוב ובדרך זו הוא מציע דרכים לשיפור ביצועי עמיתיו.

  • כתיבת ההערכה מסייעת לסטודנטים לזהות את נקודות החוזק והנקודות לחיזוק, וזו הזדמנות לנהל תהליך למידה אישי תוך כדי הענקת הערכה לאחר.

לחצו על "הקליקו למעבר לשלב הבא" ובסיום לחצו על "המשך",
כדי לעבור לשלב ההערכות.

17.PNG
21.PNG
איך נראית הערכה בתצוגת הסטודנט

איך נראית הערכה בתצוגת הסטודנט?

1. הסטודנט מבצע את ההערכה על ידי מתן ציון ומשוב לכל אמת מידה וכן משוב כללי להגשה כולה. בסיום ההערכה יש ללחוץ על כפתור "שמירה וסגירה".

24.PNG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "משוב למבחר", לחצו כאן. 

2. הסטודנט יכול לראות שסיים את שלב הערכת העמיתים בלוח ההתקדמות.
שימו לב שהלוח זהה ללוח הניהול של המרצה, אולם מכיל רק את שלבי הפעילות הנדרשים מהסטודנט.

שלב חישוב ציונים וסיכום פעילות

שלב חישוב ציונים וסיכום פעילות

בשלב זה המרצה יבצע הליך של חישוב הציונים על פי הערכות הסטודנטים ויקבע את הציון בהתאם למידת הנוקשות בהשוואה בין ההערכות שהסטודנטים נתנו (לא נוקשה – מאוד נוקשה).

1. בחרו את שיטת השוואת ההערכות המופיע מתחת ללוח ניהול הפעילות. 

בסיום לחצו על "חישוב ציונים מחדש".

2. לסגירת פעילות הערכת העמיתים לחצו על "סגירת הערכת העמיתים",
לאישרור לחצו על "המשך".

26.PNG

3. איפוס - בשלב "חישוב הציונים" בסעיף "פעולות ניהול מתקדמות" הנמצא בתחתית המסך, ישנה אפשרות לאפס את שלב חישוב הציונים ושלב הערכת עמיתים.

לחיצה על "איפוס ההערכות" יגרום לאיפוס כלל הערכות הסטודנטים, ולאחר מכן הסטודנטים יצטרכו להעריך מחדש את ההגשות שהוקצו להם. 

לידיעתכם: לא ניתן לשחזר את הערכות הסטודנטים לאחר האיפוס.

bottom of page