top of page

רכיבי תקשורת ב-Moodle

רכיב פורום

רכיב פורום

פעילות א-סינכרונית שבה ניתן לנהל דיון על נושא ספציפי בקורס.

דוגמות לשימושי פורום: "שעת קבלה וירטואלית", "פורום שאלות ותשובות" ועוד.

 

בפורום כל המשתתפים יכולים לראות את הודעות כל המשתתפים ולהגיב זה לזה, אלא אם הוגדרו קבוצות נראות או קבוצות נפרדות.

כיצד ליצור קבוצת דיון בין הסטודנטים באמצעות רכיב פורום?

בניית פורום

בניית פורום

1. היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "הפעלת עריכה" בפינה השמאלית העליונה.

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות".

שלב 2.PNG

4. בחרו את האפשרות "פורום". 

Capture1.PNG

3. כתבו את שם הפורום (לדוגמה: "דיון לאחר צפייה בסרט").

Capture.PNG

4. ניתן לכתוב  בשדה "תיאור" הנחיות עבור הפעילות או מה נדרש מהסטודנטים בפורום.

Capture.PNG

5. בחרו את סוג הפורום: ברירת המחדל היא "פורום רגיל לשימוש כללי", שבו כל המשתתפים יכולים לראות את כל ההודעות, לכתוב ולהגיב זה לזה. 

להסברים על סוגי פורום נוספים לחצו על אייקון סימן השאלה          בהגדרה "סוג הפורום".

אייקון סימן השאלה.JPG
Capture.PNG

6. בסעיף "מנוי לעדכונים ומעקב קריאה", בחרו את האופן שבו הסטודנטים מנויים לפורום.

כלומר, האם הסטודנטים יקבלו את הודעות הפורום גם לתיבת הדוא"ל.

 

(להסברים על אפשרויות המנוי לחצו על אייקון סימן השאלה           לצד "מצב המנוי")

אייקון סימן השאלה.JPG
Capture22.PNG

7. לחצו על "שמירת השינויים והצגתם" לסיום הפעולה.

Capture22.PNG
התחלת דיון

התחלת דיון

1. יש ללחוץ על "הוספת נושא דיון חדש" להתחלת הדיון

הוספת נושא חדש לדיון בפורום.JPG

2. יש לכתוב את הכותרת של הדיון בסעיף "נושא"

3. יש לכתוב את תוכן השאלה/תשובה בסעיף "הודעה"

הודעה ושליחה מיידית לדואל בפורום.JPG

4. ניתן לסמן            ליד האפשרות "שליחת דוא"ל באופן מיידי".

פעולה זאת תגרום לכך שהתגובה תשלח מיד לאחר יצירת ההודעה בפורום, במקום ברירת המחדל שהיא השהיה של 5 דקות לצורך עריכה.

וי.JPG

5. לסיום ופרסום ההודעה יש ללחוץ על "שליחת הודעה לפורום". 

הודעה ושליחה מיידית לדואל בפורום.JPG
תצוגת דיון

תצוגת דיון

1. יש ללחוץ על כותרת הדיון כדי להמשיכו, תחת סעיף "דיון" בטבלה.

Capture55.PNG

2. כעת מרצים וסטודנטים יכולים להתחיל נושאי דיון ולהגיב אחד לשני. 

Capture66.PNG

אורחים בקורס יכולים רק לצפות בתוכן הדיון ללא אפשרות תגובה.

הודעות המרצה

שליחת הודעה לכל הסטודנטים באמצעות הודעות המרצה

​​המרצה יכול/ה לשלוח הודעות לכל הסטודנטים דרך רכיב "הודעות המרצה". כל ההודעות שנשלחות מ-"הודעות המרצה" נשלחות אוטומטית למיילים של הסטודנטים, וכמובן מופיעות באתר הקורס ובדף הבית של הסטודנטים. 

 

ההודעות אשר נשלחות, מסייעות בשמירת קשר עם הסטודנטים בכל הנוגע להוראה וללמידה בקורס ומספקות עדכונים והנחיות.

?כיצד לשלוח הודעה לכל הסטודנטים בקורס

1. היכנסו לאתר הקורס הרלוונטי

2. וודאו כי אתר הקורס זמין לצפייה עבור הסטודנטים. למדריך המסביר כיצד להפוך את האתר לזמין, לחצו כאן.

54.PNG

3. לחצו על הרכיב "הודעות המרצה"

הודעות המרצה.PNG

4. לחצו על "הוספת נושא חדש"

124.PNG

5. הקלידו את נושא ההודעה בסעיף "נושא"

הודעה.PNG

6. הקלידו את תוכן ההודעה בתיבת הטקסט בסעיף "הודעה"

הודעה.PNG

7. ניתן לגרור קבצים שמעוניינים לצרף לתיבת הקבצים בסעיף "צרופה"

הודעה.PNG

8. סימון        ליד הסעיף "שליחת דוא"ל באופן מיידי", מאפשר שליחת הודעה באופן מיידי ללא השהיית שליחה של 5 דקות.

וי.JPG

9. לחצו על "שליחת הודעה לפורום" לצורך פרסום ההודעה

סימון שליחת דואל באופן מיידי.JPG
פורום אישי בין מרצה לסטודנט

פורום אישי בין מרצה לסטודנט
(פורום NG)

פעילות המאפשרת שיח אישי בין המרצה לסטודנטים.

 

בפורום זה, רק המרצה וסגלי ההוראה רואים את הודעות הסטודנטים.

כל סטודנט רואה רק את התכתובת הפרטית שלו עם המרצה.

כיצד להוסיף פורום אישי -מרצה סטודנט?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בתפריט בצד שמאל למעלה

2. לחצו על הקישור "+ הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים

3. בחרו את האפשרות "קבוצת דיון (פורום NG)"

12.PNG

4. כתבו את שם קבוצת הדיון (לדוגמה: "דיון אישי")

5. בשדה "סוג קבוצת דיון" בחרו ב"פורום אישי בין המרצה לסטודנט"

17.PNG

6. ניתן להוסיף תיאור או הסבר על הנדרש מהסטודנטים בסעיף "הנחייה לתלמידים"  

17.PNG

7. לסיום הפעולה, לחצו בתחתית המסך על הכפתור "שמירת שינויים והצגתם"

שמירת שינויים.PNG

הסטודנטים יוזמים פרסום הודעה בפורום ורק אז המרצה יכול/ה להגיב עליה.

ניתן ליצור שירשור של הודעה-תגובה תחת אותו דיון.

המרצה יכול לשוחח שיחות אישיות עם כל סטודנט באמצעות אותו רכיב.

רב שיח-צאט

(רב שיח (צ'אט

פעילות זו מאפשרת לנהל דיון סינכרוני (בזמן-אמת) באמצעות הרשת (בשונה משימוש בפורומים א-סינכרוניים). כל שיח של צ'אט מתועד ונשמר באופן אוטומטי.

כיצד לנהל דיון בזמן אמת?

1. לחצו על "הפעלת עריכה" הממוקם בתפריט בצד שמאל למעלה

2. לחצו על הקישור "+ הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים

הוספת משאב1.PNG

3. בחרו את האפשרות "רב שיח"

12.PNG

4. כתבו את שם הצ'אט בשדה "שמו של חדר רב-שיח זה"

רב שיח.PNG

5. בשדה "תיאור" ניתן לכתוב תיאור קצר עבור הפעילות

רב שיח.PNG

6. לקביעת מועד הצ'אט לחצו על קטגוריית "מפגשי רב שיח"

7. בחרו את מועד ושעת תחילת הצ'אט ב"זמן רב השיח הבא"

19.PNG

8. לסיום הפעולה, לחצו בתחתית המסך על הכפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

שמירת שינויים.PNG

9. כדי להתחיל בשיחה, היכנסו לרכיב הצ'אט ולחצו על "הקליקו כאן כדי להיכנס לרב-שיח הנוכחי

רב שיח2.PNG

10. כעת יפתח הצ'אט בחלון נפרד.

 הקלידו את ההודעה בתיבת הטקסט ולחצו על "שליחה".

צאט-רב שיח-דברו צפצוף.JPG
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page