top of page

מפת חשיבה

מפת חשיבה היא כלי שיתופי לארגון ותיעוד של תהליכי חשיבה. המרצה והסטודנטים יכולים להציג את תהליכי החשיבה, לארגן מידע ולבצע תהליכים של סיעור מוחות וקבלת החלטות, כאשר מפת החשיבה ממחישה את התהליך בדרך גרפית.

איך ליצור מפת חשיבה?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות".

3. לחצו על לשונית "פעילויות" ובחרו ברכיב "מפת חשיבה".

4. בתיבה "שם מפת-החשיבה" כתבו את שם מפת החשיבה.

5. בתיבה "הנחיה לפעילות" כתבו הנחיה לפעילות.

1 שם והנחיות.png

6. עריכה של משתתף/משתתפת אחד/אחת בלבד בו-זמני - כשמסומן, רק משתתפ/ת אחד/אחת יכול/ה לערוך את המפה בו זמנית. אם משתתף נוסף ינסה לערוך את אותה מפת חשיבה, יופיע חיווי:

image.png

אם שדה זה לא מסומן, שינויים שייעשו על יד משתתפים שונים בו זמנית לא יישמרו.

7. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם".

image.png

איך להוסיף טקסט (צומת) למפת החשיבה?

 1.    לחצו על כפתור "הוספת צומת" .

 

2. סמנו את המיקום בו תרצו להוסיף את הטקסט (צומת) על גבי הלוח.

 

3. כתבו את הטקסט בתיבת "Label".

 

2הוספת צומת.gif

4. ניתן להגדיר את צבע הטקסט, וכן את צבע וצורת הצומת. 

ולסיום לחצו על כפתור "שמירה".

4עריכת צומת.png

איך להוסיף קו מקשר בין צמתים במפת החשיבה?

 1. לחצו על כפתור "הוספת קו מקשר".

2. לחצו לחיצה ארוכה על הצומת שממנה תרצו להוציא קו מקשר
וגררו את הקו עד לצומת השני.

5הוספת קו מקשר.gif

איך עורכים את מפת החשיבה?

 1.    לעריכת הצומת (טקסט/צורה) -  


סמנו את הצומת ולחצו על כפתור "עריכת צומת" .

6EDIT NODE.gif

2.     לעריכת הקו המקשר (שינוי החיבור בין הצמתים) -


א. סמנו את הקו הרצוי ולחצו על כפתור "Edit Edge".

ב. לחצו לחיצה ארוכה על קצה הקו המקשר וגררו אותו אל הצומת הרצוי.

8מחיקת אובייקט.gif

3. למחיקת הצומת / הקו המקשר -

סמנו את הצומת או הקו הרצוי ולחצו על כפתור "Delete Selected".

8מחיקת אובייקט.gif

4.     לשמירת מפת החשיבה -

לחצו על כפתור "Save mindmap".

9שמירת שינויים.png

לידיעה,  חשוב מאוד ללחוץ לאחר כל פעולה על כפתור "Save mindmap" אחרת השינויים לא ישמרו. 

bottom of page