top of page

כתיבת טקסט (הוספת דף תוכן)

דף התוכן המעוצב מאפשר להכין עמוד אינפורמטיבי המוטמע ישירות בתוך אתר הקורס ללא צורך בהורדת קובץ נפרד. בעמוד המעוצב ניתן להוסיף טקסט, תמונות, קול (אודיו) וסרטונים (וידאו). 

לדף תוכן מעוצב ישנם מספר יתרונות:

 • נפתח ישירות באתר הקורס כך שאין צורך בהורדת קובץ נפרד (למשל Word/PDF)

 • נוח לצפייה עבור הסטודנטים במכשיר נייד

 • ניתן לעדכן שינויים ישירות בעמוד (ולא לשנות בקבצים ולהעלותם מחדש)

 • ניתן לקשר את הטקסט לאגרון המונחים של אתר הקורס

 • ניתן להוסיף קישורים

   

מה במדריך?

איך להוסיף דף תוכן מעוצב?

איך להוסיף דף תוכן מעוצב

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

מצב-עריכה-כבוי.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, בחרו את האפשרות "דף תוכן מעוצב".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. כתבו את כותרת הדף בשדה "שם".

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "הנחיה לפעילות". 

1 - כותרת והנחיה לדף התוכן.PNG

6. סמנו "V" בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כך שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

2 - הצגת ההנחיה בעמוד הראשי.PNG

7. כתבו ועצבו את הטקסט בתיבת "תוכן הדף".

3 - הוספת תוכן לדף.PNG

איך להוסיף קובץ לדף התוכן?

1. בתיבת עורך התוכן כתבו את המלל שיהווה קישור לקובץ, למשל: להורדה לחצו כאן.

סמנו את הטקסט ולחצו על אייקון הוספת הקישור 

אייקון הקישור.png
קישור לקובץ.png

2. בחלון שנפתח לחצו על "עיון במאגרים"

יציקת קישור קובץ.png

3. בחלון הבא שנפתח, בדקו שהלשונית הנבחרת בתפריט שבצד ימין היא "העלאת קובץ" ואז לחצו על Browse. בחרו את הקובץ שאותו תרצו להעלות ממחשבכם, לחצו עליו פעמיים עם העכבר ובדקו שעתה הוא מצורף. 

לסיום לחצו על "העלאת קובץ זה".

5 - בחירת קובץ.PNG

איך להוסיף תמונה לדף התוכן?

קיימות 3 אפשרויות להוספת תמונה בדף התוכן המעוצב:

דרך א -

1. בשדה "תוכן הדף" לחצו על אייקון הוספת התמונה       

2. בחרו בתמונה הרצויה באמצעות לחיצה על "עיון במאגרים", ואחר כך Browse לחיפוש במחשבכם.

3. לסיום לחצו על "העלאת קובץ זה".

אייקון הוספת תמונה.JPG
6 - הוספת תמונה ולחיצה על עיון במאגרים.gif

דרך ב -

1. בשדה "תוכן הדף" לחצו על אייקון הוספת התמונה 

2. בחלון שנפתח, בשורה העליונה הזינו קישור לתמונה שבחרתם מהאינטרנט.  

3. בתיבה שמתחת הוסיפו תיאור לתמונה ולסיום לחצו על "שמירת תמונה".

אייקון הוספת תמונה.JPG
7 - הדבקת קישור לתמונה.gif

דרך ג - 

1. בחרו תמונה, ובאמצעות "העתק" ו"הדבק" צרפו אותה לדף התוכן המעוצב במקום הרצוי. 2. לסיום לחצו על "שמירת תמונה".

בסיום עריכת דף התוכן, לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם".
 

 

 

צפו בדוגמה לדף התוכן הכולל קישור לקובץ ותמונה.

כפתורי שמירת שינויים.jpg
דוגמה מוכנה.png

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לפעילות" או "תוכן הדף", לחצו כאן. 

יצירת ספר

יצירת ספר

​ספר מאפשר יצירת חומר לימוד המורכב ממספר רב של דפים המכילים טקסט, תמונות, סרטונים ורכיבי מולטימדיה נוספים, המהווים מעין ספר עם פרקים ותתי-פרקים.

כיצד ליצור ספר באתר הקורס?

הגדרת הספר

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" הממוקם בפינה השמאלית העליונה של הקורס, למצב מופעל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, בחרו את האפשרות "ספר".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg
מצב-עריכה-כבוי.jpg

4. בהגדרות הכלליות העניקו שם לספר בסעיף "שם".

1 - שם והנחיה לספר.PNG

5. ניתן להוסיף הנחייה לפעילות עבור הסטודנטים בסעיף "הנחיה לפעילות".

6. ניתן לסמן      בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

וי.JPG
ספר.PNG
וי.JPG

7. בחרו האם הפרקים ותתי-הפרקים מאורגנים מספרית, באמצעות תבליטים, הזחה או ללא סידור.

3 - תצוגה חזותית. תסדיר הפרק.PNG
4 - כותרות מותאמות אישית.PNG

8. סמנו     בסעיף "כותרות מותאמות אישית", אם תרצו שהכותרות לא יוצגו אוטומטית בכל פרק.

9. לסיום לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

כפתורי שמירת שינויים.jpg
וי.JPG
הגדרת הפרק

1. בחלון שנפתח, הוסיפו "שם" ו"תוכן" לפרק הראשון.

 

6 - הוספת פרק לספר.PNG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לפעילות" או "תוכן", לחצו כאן. 

2. סמנו V  אם הנושא מהווה "תת פרק" ולסיום לחצו על "שמירת שינויים".

7 - תת פרק בספר.PNG
שמירת שינויים קטן.PNG
8 - עריכת פרקי הספר.gif
עריכת פרקי הספר

1. לחיצה על האייקונים בתוכן העניינים מאפשרת לערוך, להסתיר או למחוק את הפרק וכן להוסיף פרקים נוספים.

תוכן עניינים.PNG

הוספת

פרק

הסתרה

מחיקה

עריכת 

פרק

2. לאחר הוספת פרק נוסף, ניתן לבצע מספר פעולות עריכה:

לנווט בין פרקי הספר באמצעות החיצים

להחליף את מיקום הפרקים על ידי לחיצה על החיצים בתוכן העניינים שבצד שמאל (הפרק שבו אנחנו נמצאים הוא הפרק הכתוב בשחור)

8 - ניווט בין פרקים בספר.PNG
9 - החלפת מיקום הפרקים בספר.PNG
דף תוכן בחוצצים

הוספת דפי תוכן בחוצצים

דף תוכן בחוצצים מאפשר יצירת אוסף של דפי תוכן והצגתם כפריט אחד מחולק לחוצצים שהם בעצם לשוניות.
היתרונות של דף תוכן מעוצב תקפים גם בחוצצים. יתרונות נוספים:
•    ארגון מידע לפי פרקים, יחידות או שלבים
•    מאגד את הנושא למקום אחד בתוך המודל, ללא צורך להוריד את התוכן
•    הוספת משאבים שונים, כגון סרטון, קישור, אתרים מוטעמים, תמונות וגיפים.

איך להוסיף דף תוכן בחוצצים?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" הממוקם בפינה השמאלית העליונה של הקורס, למצב מופעל.

מצב-עריכה-כבוי.jpg
מצב-עריכה-מופעל.jpg

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, בחרו את האפשרות "דף תוכן בחוצצים".

image.png

4. כתבו את כותרת הדף בשדה "שם".

image.png

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "הנחיה לפעילות". 

image.png

איך להוסיף תוכן לדף בחוצץ?

​בכל חוצץ מופיעים 4 שדות לעריכה:

image.png

1

2

3

4

1. שם החוצץ - כותרת שתופיע על הלשונית של החוצץ בתוך הרכיב (חובה ביצירת חוצץ חדש).

2. תוכן החוצץ - שבו אפשר להוסיף תכנים מגוונים דרך עורך התוכן (טקסט, תמונות, גיפים, קישורים, סרטונים).

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לפעילות" או "תוכן החוצץ", לחצו כאן. 

3. שיבוץ דף אינטרנט - ניתן להטמיע אתר אינטרנט באמצעות הדבקה של קישור . להוספת קישור שאינו מיועד להטמעה, אפשר להוסיף אותו ב"תוכן החוצץ".

4. מיקום בסדר תצוגת החוצצים – כברירת מחדל, החוצצים יוצגו לפי סדר ההוספה. אפשר לשנות את הסדר החוצצים על ידי בחירת המספר למקום החדש בסדר החוצצים שלך. למשל, להצגת החוצץ שאותו עורכים במקום הראשון, סמנו אותו כמספר אחד (1).

דוגמה לשיבוץ דף אינטרנט: 

הטמעה.png

בחוצץ שבו הוטמע דף אינטרנט ישירות, לא יופיע התוכן, אם נכתב בשדה: "תוכן החוצץ" 

דוגמה להוספת קישור ב"תוכן החוצץ" - עורך טקסט ומדיה. 

קישור בפסקה.png

טקסט - בסגנון כותרת גדולה

תמונה + קישור לאתר המדריכים

איך להוסיף דף תוכן בחוצץ חדש?

אפשר להוסיף חוצץ חדש בלחיצת כפתור "הוספת דף תוכן בחוצץ חדש". חוצץ חדש יופיע כשהעמוד יעדכן באופן אוטומטי.

Recording #21.gif

איך להוסיף תפריט לדפי תוכן בחוצצים של הקורס?

תצוגת תפריט רכיבי חוצצים בקורס זה:
התפריט משמש כתוכן העניינים של כל רכיבי "דפי תוכן בחוצצים" הקיימים בקורס ולא רק של הרכיב הנוכחי. לדוגמה, אם יש בקורס רכיב דפי תוכן בחוצצים בכל נושא, התפריט יציג את כל שמות הרכיבים בכל הנושאים, וניתן יהיה לגשת אליהם באמצעות התפריט.

image.png

1. תצוגת תפריט: יש לסמן תיבת סימון זו כדי שהתפריט יוצג בדף תוכן בחוצצים הנוכחי. 
2. הצגת סדר הפעילות בחוצצים בתוך התפריט: הסדר שבו המשאב הזה יופיע בתוך התפריט. לדוגמה, אם תרצו שהמשאב יופיע במקום השני בתפריט, הזינו 2.
3. שם התפריט: ההמלצה היא
להשאיר את התפריט ללא שם כפי שמופיע בברירת המחדל.

איך לערוך או למחוק חוצץ?

1. באתר הקורס, היכנסו לרכיב
2. בסרגל הניהול העליון, לחצו על "הגדרות" או ב"עדכון דפי חוצצים".

image.png

3. לחצו על "תצוגה מורחבת", או בחרו את החץ ליד החוצץ שתרצו לערוך, ולחצו עליו

חצצ4.png

כדי למחוק חוצץ מיותר:
1. מחקו את שם החוצץ.
2. לחצו על כפתור "שמירת השינויים והצגתם".

מחיקת דף החוצצים.gif
פסקה מעוצבת

פסקה מעוצבת

רכיב פסקה מעוצבת הוא עורך תוכן המאפשר להוסיף טקסט ומדיה בעמוד הקורס.
באמצעותו ניתן:

 • להוסיף כותרת משנית לנושא

 • להוסיף הנחיות והסברים בעמוד הקורס

 • להוסיף קישורים בעמוד הקורס

 • להוסיף מגוון מדיה 

איך מוסיפים פסקה מעוצבת לאתר הקורס?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס משמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, בחרו את האפשרות "פסקה מעוצבת - אזור טקסט ומדיה".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. בעמוד העריכה ניתן להוסיף תוכן. בלחיצה על אייקון החץ מציגים כפתורים נוספים.

בנוסף, כשמצביעים על כפתור, מופיע גם תיאור הפונקציה שלו.

expand piska.gif
כותרת משנית

דוגמה לשימוש בפסקה מעוצבת:
הוספת כותרת משנית

כותרת משנית מאפשרת לבצע חלוקה לתתי נושאים בתוך נושא מסוים

1. כתבו את תת-הכותרת בתיבת הטקסט

1כותרת משנית.png

2. יש ללחוץ בסרגל הכלים על "גודל גופן

3. בחרו למשל ב-"x-large"

2כותרת משנית.png

4. להוספת הכותרת ושמירה לחצו בתחתית המסך על הכפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

image.png

הכותרת המשנית תופיע בתוך הנושא בעמוד הקורס:

00 כותרת משנית.png

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט ב"פסקה מעוצבת", לחצו כאן. 

bottom of page