top of page

אגרון מונחים - מילון

פעילות "אגרון מונחים" (Glossary), מאפשרת למשתתפים בקורס ליצור מילון מונחים. ניתן להגדיר את הפעילות כך שהסטודנטים עצמם ייצרו את המונחים (אפשרי כמטלה לציון) או שהמרצה יצור את המונחים (מילון).

איך יוצרים מילון מונחים?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, בחרו את האפשרות "אגרון מונחים".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. בשדה "שם" כתבו את שם האגרון, לדוגמה: מילון מונחי הקורס

אגרון מונחים.PNG

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "הנחיה לפעילות"

6. סמנו      בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס
 

וי.JPG
אגרון מונחים-הגדרת רכיב.JPG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לפעילות", לחצו כאן. 

7. ניתן להגדיר לפי ברירת המחדל "מאושר וזמין לסטודנטים", אחרת ניתן לסמן "לא" כדי שהמרצה יאשר בנפרד כל ערך שהסטודנטים פרסמו

7.PNG

8. ניתן להגדיר האם הסטודנטים יכולים לערוך את הרשומות שלהם בכל עת, אחרת ניתן לסמן "לא"

7.PNG

9. מונחים כפולים: כשמסומן "כן" ניתן יהיה להוסיף מספר רשומות שונות תחת אותו מונח

7.PNG

10. הוספת הערות למונח: כשמסומן "כן" סטודנטים יכולים להוסיף הערות לרשומות באגרון המונחים. מרצים תמיד יכולים להוסיף הערות

7.PNG

11. יצירת קישורים באופן אוטומטי לאגרון המונחים: כשמסומן "כן" ייווצרו אוטומטית קישורים לרשומות פרטניות בתוך אגרון מונחים זה. הקישורים יופיעו בכל מקום באתר הקורס, בו יופיע המונח 

7.PNG

12. בסעיף "תצוגה חזותית" ניתן לקבוע כיצד יוצג אגרון המונחים. ניתן להשאיר את הגדרות ברירת המחדל כפי שהן, אחרת ניתן להקליק על סימן השאלה     למידע נוסף

13..PNG

13. לסיום הגדרת אגרון המונחים לחצו על "שמירת שינויים והצגתם

12.PNG

14. לחצו על "הוספת מונח חדש" והגדירו מונח חדש באגרון 

ניתן לצרף קובץ עם מידע נוסף לכל מונח באגרון

bottom of page