top of page

הנחיות להקלטות ב-Panopto

הקלטות שלא נעשה בהם שימוש עד 6 חודשים, יהפכו לקבצים לא זמינים וישמרו בארכיון.

ניתן לשחזר אותן אך זה לוקח עד 48 שעות. להנחיות לשחזור ההקלטה לחצו כאן.

הקלטות שלא נצפו במשך 30 יום אחרי שיחזורן מהארכיון - יכנסו אוטומטית שוב לארכיון

הנחיותהתחברותלסטודנטים

לא מצליחים לראות את ההקלטות בפנופטו? 

פרסום הקלטות השיעור לסטודנטים

פרסום הקלטות השיעור לסטודנטים

הקלטות המפגשים שנוצרו דרך רכיב ה-ZOOM, באתר הקורס ב-Moodle

עוברות באופן אוטומטי לתיקיית הקורס בשרת הוידאו Panopto.

הן תוצגנה למרצה במשבצת ה-Panopto באתר הקורס, אך הסטודנטים לא יוכלו לראות אותן כל עוד לא יאושרו לפרסום על ידי בעל ההקלטה.

ישנן שתי אפשרויות לפרסום ההקלטות:

א. פרסום של הקלטה בודדת למעבר להנחיות לחצו כאן

ב. פרסום כלל ההקלטות בתיקיית הקורס (בבת אחת). 
כל הקלטה שנקבעה דרך ה-Zoom באתר הקורס ב-Moodle, תעבור לתיקיית הקורס בפנופטו ותפורסם לסטודנטים באופן אוטומטי 
למעבר להנחיות לחצו כאן

חדש!

הקלטות שזמינות לצפייה לסטודנטים מופיעות במשבצת Panopto שבאתר הקורס, בכחול (בצורת קישור לחיץ).

הקלטות שאינן זמינות לצפיית הסטודנטים מופיעות באפור.

פרסום הקלטה של שיעור בודד

איך לפרסם לסטודנטים הקלטה של שיעור בודד?

1. היכנסו לאתר הקורס הרלוונטי, ובמשבצת של Panopto לחצו על "הגדרות הקלטות הקורס".

2. סגרו את החלון שייפתח באמצעות לחיצה על ה-X

3. בחרו את ההקלטה שתרצו להפוך לזמינה לצפייה לסטודנטים, הצביעו עם העכבר על ההקלטה ובתפריט 3 הנקודות בחרו את כפתור ה"עין": Publish.

בשלב זה הסטודנטים יראו את ההקלטה שפורסמה בצבע כחול במשבצת ה-Panopto באתר הקורס.

איך לפרסם לסטודנטים תיקייה שלמה של הקלטות

איך לפרסם לסטודנטים את כל תיקיית ההקלטות של הקורס?

1. היכנסו למשבצת "הקלטות הקורס בשרת הוידאו" באתר הקורס ולחצו על הקישור "הגדרות הקלטות הקורס".

2. בנושא "Availability" תחת הכותרת "Session becomes available", 
לחצו על "Immediately" ולסיום לחצו על ה "X" לסגירה ושמירה.

חשוב לדעת - בשלב זה תיקיית ההקלטות של הקורס מפורסמת לסטודנטים, כלומר: כל הקלטה שמבוצעת דרך אתר הקורס תפורסם אוטומטית לסטודנטים ותוצג במשבצת ה- Panopto שבאתר הקורס בצבע כחול.

שיתוף הקלטות גם משנים קודמות

 שיתוף הקלטות (גם משנים קודמות)

ניתן לשתף את תיקיית הקורס וההקלטות משנים קודמות הנמצאות ב-Panopto עם סטודנטים הלומדים בקורסים בשנת הלימודים הנוכחית. ניתן לשתף עם כל משתתפי הקורס או משתתפים בודדים.

שימו לב: אם ההקלטות לא נצפו במשך למעלה מחצי שנה והן נכנסו לארכיון, יש לשחזרן על מנת שניתן יהיה לצפות בהן. הנחיות לשיחזור מהארכיון - כאן.

כיצד נותנים הרשאות צפייה בתיקיית הקלטות של קורס?
 

*לצפייה מיטבית, מומלץ להגדיל את הסרטון למסך מלא 

שלב א'-

היכנסו ל-Moodle לאתר הקורס שבו נמצאת תיקיית ההקלטות שתרצו לשתף
(שימו לב לשנת הלימודים בה התקיים הקורס: אם הקורס הועבר ב-2021-22, יש להיכנס ל-Moodle של תשפ"ב וכו').

צילום 1 קורסים משנים קודמות.JPG

שלב ב'

הסבר מילולי בהמשך לסרטון

הנחיות כניסה לפנופטו ממוודל

1. במשבצת ה-Panopto באתר הקורס, לחצו על "הגדרות הקלטות הקורס"

2. לחצו על כפתור Share          הנמצא בפינה הימנית העליונה, על מנת לשתף את כל תיקיית ההקלטות

share.png
1.png

3. בשדה Add people and groups כתבו את מספר הקורס של שנת הלימודים הנוכחית (ניתן גם לכתוב שמות של משתמשים ספציפיים).

4. בחרו בשלוש ברירות המחדל המוצעות של מספר הקורס הרצוי לשנת הלימודים הנוכחית (כל שורה בנפרד)

5. לחצו על "Save

6. לחצו על "Copy Link" על מנת להעתיק את הקישור של תיקיית ההקלטות של הקורס (אליו תרצו לתת גישה).

5.png

שלב ג'-  חזרו לאתר הקורס ב-Moodle (בשנת הלימודים הנוכחית) הוסיפו רכיב חדש "קישור לאתר אינטרנט"
והדביקו את הקישור של התיקייה בשדה "כתובת אינטרנט חיצונית".
בשדה שם תנו שם לקישור, למשל "הקלטות משנים קודמות".
שמרו שינויים וחזרו לקורס.

הרשאות צפייה בהקלטות ספציפית

כיצד נותנים הרשאות צפייה בהקלטות ספציפיות?

ניתן לשתף הקלטות ספציפיות (ולאו דווקא תיקייה שלמה) הן מהשנים קודמות והן מהשנה הנוכחית.

ניתן לשתף את כל המשתתפים בקורס או משתמשים בודדים (בעלי חשבון משתמש אוניברסיטאי בלבד).

זאת, מבלי לשנות את הגדרת השיתוף של תיקיית ההקלטות כולה (כך שהזמינות שלה נשארת במצב never)

1. לחצו על "Share" בתמונה של ההקלטה.

2. שתפו את ההקלטות עם מספר הקורס הרלוונטי/ המשתתף הרלוונטי.

 למתן הרשאות צפייה עבור כל משתתפי הקורס: יש לרשום את מספר הקורס בשורת
"Add people and groups". זכרו לבחור את שנה"ל הנוכחית (לדוגמא: 0512283203-2023-1). בחרו בשלוש ברירות המחדל המוצעות של מספר הקורס הרצוי (כל שורה בנפרד).


 

למתן הרשאות צפייה עבור משתמש ספציפי: יש לרשום את שם המשתמש בעברית או כתובת מייל אוניברסיטאית (זכרו לבחור את שנה"ל הנוכחית). לדוגמא: Moodle2023\stuc.

הגבלת צפייה בהקלטות למשתמשים ספציפיים

הגבלת צפייה בהקלטות למשתמשים ספציפיים

מתן הרשאות צפייה למשתמשים ספציפיים באמצעות יצירת תיקייה נפרדת,

בלי לשנות את הרשאות תיקיית הקורס.

1. היכנסו לתיקייה שבה נמצאות הקלטות הקורס. 

2. לחצו על הלשונית Add folder 

add folder .png

3. בחלון enter name שנפתח, כתבו את שם התיקייה. (למשל, "הרשאות ספציפיות").

לסיום לחצו enter במקלדת.

4. היכנסו לתיקייה החדשה ולחצו על כפתור share שנמצא בפינה הימנית העליונה.

5. בחלון שייפתח לחצו על change, בשדה People and groups.

6. בחלונית שתיפתח לחצו על Stop Inheriting.  

פעולה זו גורמת לכך שההרשאות בתיקייה החדשה לא יהיו תלויות בתיקיית הקורס. (אם הוספתם מישהו כמורשה צפייה לתיקיית הקורס הוא לא יתווסף אוטומטית לתיקייה זו)

חשוב להשאיר את הסימון V על יד הסעיף: Keep 3 members as added users על מנת לשמור את הרשאותיכם כבעלים של התיקייה

7. בשורה של ה- viewer (viewer=הרשאת צפייה לסטודנטים), לחצו על X לצורך הסרת ההרשאה לסטודנטים.

השאירו ללא שינוי את הרשאת creator ו-publisher (=הרשאת צפייה לסגל ההוראה). 

לסיום לחצו save לשמירה.

8. בשדה Add people and groups כתבו את שם/שמות המשתמש/ים שתרצו לתת להם הרשאת צפייה.

זכרו לבחור ביוזר של המשתמש בשנת הלימודים הנוכחית.

על מנת להעתיק לתיקייה זו הקלטה שתרצו לשתף לחצו כאן ועברו להנחיות.

על מנת לתת הרשאת צפייה למשתמש/ים ספציפי/ים בהקלטה/ות בודדת/ות בתוך תיקייה זו, לחצו כאן

העתקה של הקלטה לתיקייה אחרת

כיצד מעתיקים הקלטה לתיקייה אחרת?

1. בחרו הקלטה/ות שתרצו להעתיק וסמנו V בתיבה שבפינה השמאלית העליונה של ההקלטה.

לחצו copy בתפריט שייפתח בשורה העליונה .

Recording #83.gif

2. בשדה choose a folder or start typing to search כתבו את שם תיקיית היעד שאליה תרצו להעתיק את ההקלטה, או חפשו אותה באמצעות סמני החיצים השחורים.

3. לחצו copy.

עם סיום ההעתקה תתקבל הודעת Done.

סגרו את החלון ב-X.

הקלטה הועתקה.png
הוספת שותפי עריכה לתיקייה

הוספת שותפי עריכה לתיקיה

לעיתים נרצה כי אנשים נוספים יוכלו לערוך את התיקייה והסרטים אשר נמצאים בה – לצורך כך נצטרך לצרפם כשותפי עריכה. חשוב לדעת שהוספת משתמש כשותף עריכה תעניק לו הרשאות מלאות – לצפות, לשתף, למחוק וכיו"ב. הרשאה זו נקראת "Creator".
ניתן להעניק הרשאות Creator למשתמשים ספציפיים (השייכים לאוניברסיטת תל אביב בלבד) בתיקיית ההקלטות של הקורס (גם בשנים קודמות). 

חשוב לציין כי ברירת המחדל במתן הרשאות היא הרשאת "Viewer" לצפייה בלבד (ללא יכולת לערוך, להעביר, להעתיק או להוריד את ההקלטה למחשב).

כיצד נותנים הרשאות עריכה למשתמשים ספציפיים בתיקיית ההקלטות של הקורס?

1. היכנסו לתיקיית הקורס הרלוונטית ב-Panopto (דרך אתר הקורס ב-Moodle להנחיות לחצו כאן).

2. לחצו על כפתור Share          הנמצא בפינה הימנית העליונה.

share.png

3. בשדה Add people and groups כתבו את שם המשתמש האוניברסיטאי שתרצו לתת לו הרשאת עריכה בתיקייה (זכרו לבחור בשנת הלימודים הנוכחית. לדוגמה: Moodle2023\darklauzner. בצד ימין בחרו את סוג ההרשאה הנדרש: creator-הרשאת עריכה (viewer- הרשאת צפיה בלבד).

4. לסיום לחצו save.

* אם לא מוצג שדה Add people and groups, או אם תרצו לשנות את השותפים לצפייה בהקלטות, לחצו על Change ושנו את התאמת השיתוף לתיקייה הראשית

Change.JPG

5. כעת תוכלו להעביר את הקישור למשתתפים בהדבקה במייל (Ctrl V) או בהוספת הקישור לאתר הקורס

share link.JPG
העלאת הקלטות מהמחשב לתיקייה בפנופטו

העלאת הקלטות/סרטונים מהמחשב לתיקיה ב-Panopto

ניתן להעלות לשרת הוידאו Panopto קבצי ווידיאו שונים כמו הקלטות או סרטים מהמחשב האישי.

איך מעלים הקלטות/סרטוני וידאו?

לאיתור תיקיית הקורס הרלוונטית לחצו על Browse בתפריט משמאל.

40.PNG

1. היכנסו לתיקייה הרלוונטית, שאליה תרצו להעלות הקלטות/ סרטוני וידאו (למשל: ישירות לתיקיית הקורס/ תיקיית פנופטו אחרת) או צרו תיקייה חדשה (על ידי לחיצה על כפתור Add folder).

כתבו בתיבת החיפוש את שם הקורס או מספרו ולחצו על התיקייה שמופיעה בהתאם לחיפוש.

2. לחצו על כפתור "Create" בסרגל העליון.

3. בחרו "Upload media"

4. ישנן שתי דרכים להעלות את קובץ הוידאו:

א. גררו לתיבה את הקובץ מהמחשב.

לאחר פעולה זו יחל תהליך העלאה ל-Panopto.

פנופטו3.gif

או

ב. הקליקו על התיבה, אתרו את התיקייה הרצויה בה נמצא קובץ הוידאו, בחרו את הקובץ הרלוונטי והקליקו עליו פעמיים. לאחר מכן הסרטון יחל בתהליך העלאה ל-Panopto.

שיעור 5.gif

5. לאחר שהסרטון סיים לעלות, קיימת אפשרות לבצע פעולות שונות כמו עריכה, מחיקה, שינוי הגדרות שיתוף וצפייה.

כדי לראות את האפשרויות יש לעבור עם סמן העכבר על שם ההקלטה.

הגדרות שיתוף

עריכה

 צפייה

מחיקה

V ירוק מסמן שההקלטה סיימה לעלות

9.PNG
9.PNG

6. בסיום ההעברה סגרו את החלון על ידי לחיצה על X. 

8.PNG

הסטודנטים לא יוכלו לצפות בקבצי ווידיאו שהועלו לתיקיית Meeting Recordings. אם רוצים לשתף את הסטודנטים, יש להעלות את ההקלטות ישירות לתיקיית הקורס.

שינוי סדר ההקלטות בתיקייה

1. היכנסו ל"הגדרות הקלטות הקורס", במשבצת Panopto 

שינוי סדר ההקלטות בתיקייה
הגדרות הקלטת הקורס.jpg

2. בעמוד שייפתח יש לבחור בתפריט השמאלי את לשונית order ולסמן ב-V את set the display order for this folder  

הגדרת סידור מחדש של ההקלטות בתיקייה.jpg

3. עתה ניתן לגרור את ההקלטות למקום שתבחרו ובסדר הרצוי. שימו לב: לשם ארגון יעיל, כדאי לשנות את שמות ההקלטות. 

שינוי שם הקלטה

שינוי שם הקלטה

1. בתוך תיקיית ההקלטות של פנופטו באתר הקורס הצביעו עם העכבר על ההקלטה הרצויה. לחצו על אייקון גלגל השיניים.

הקלטה לקראת שינוי שם.jpg

2. בעמוד שייפתח בחרו Edit בסעיף Name

המקום להגדרת שינוי השם.jpg

3. שנו את השם ולסיום לחצו Save

שינוי שם ההקלטה ושמירה.jpg
יצירת תיקייה

יצירת תיקייה בשרת הוידאו Panopto

ניתן ליצור תיקיה חדשה בשרת הווידאו על מנת לרכז מספר סרטונים על פי נושא.

איך יוצרים תיקיה חדשה ב-Panopto?

1. היכנסו לאתר של מערכת Panopto והזדהו בעזרת שם המשתמש והסיסמה האוניברסיטאית, או היכנסו לאתר הקורס שלכם ב-Moodle.

2. היכנסו לתיקיית הקורס שבה תרצו לפתוח תיקייה נוספת.

3. לחצו על הכפתור "Add folder"

4. תפתח אפשרות להקליד שם לתיקיה. הקלידו את השם הנבחר ולאחר מכן לחצו על הכפתור Enter

enter_button.png

5. כעת נראה את התיקייה החדשה.

6. על מנת להעביר הקלטות לתיקייה החדשה:

סמנו את ההקלטה הרלוונטית בפינה השמאלית העליונה.

בחרו move בסרגל הכלים העליון שייפתח.

הגדרת move החדשה.jpg

7. בחלון שייפתח, תחת הכותרת move video(s) to, בחלונית הגלילה, בחרו את התיקייה החדשה שיצרתם ולחצו על move.

סרטונים הנמצאים בתיקיות משניות של תיקיית הקורס, לא יופיעו לסטודנטים במשבצת Panopto באתר הקורס.

13.PNG
העברת הקלטות בין תיקיות שונות
הגדרת move החדשה.jpg

העברת הקלטות בין תיקיות שונות

ניתן להעביר הקלטות בין תיקיות שונות ב-Panopto, למשל מהתיקייה האישית של המרצה (My Folder) לתיקייה של קורס, או מקורס אחד לקורס אחר.

1. היכנסו לתיקייה הרלוונטית ממנה תרצו להעביר הקלטות (למשל Meeting Recordings).

5.PNG

2. אתרו את ההקלטה הרצויה, עמדו עליה עם סמן העכבר וסמנו ב-V את הריבוע בפינה השמאלית העליונה.

3בחרו move בתפריט העליון שנפתח.

4. בחלון שייפתח, תחת הכותרת move video(s) to, בחלונית הגלילה, כתבו את מספר הקורס שאליו תרצו להעביר את ההקלטה. בחרו את התיקייה החדשה שיצרתם ולחצו על move.

העברת הקלטה לתיקייה חדשה 2.JPG
הטמעת סרט מפנופטו למוודל

הטמעת סרט מ-Panopto ב-Moodle

כל ההקלטות שהועלו לתיקיית הקורס ב-Panopto, יופיעו לסטודנטים במשבצת באתר הקורס ב-Moodle. על מנת שההקלטות יוצגו באתר הקורס (כמו שאר רכיבי התוכן בקורס) תחת הנושא הרלוונטי, יש להוסיף את ההקלטה כמשאב חדש.

איך מטמיעים סרט משרת הווידאו באתר הקורס ב-Moodle?

1. היכנסו לאתר הקורס הרלוונטי ב-Moodle.

2. אם אינכם במצב עריכה, העבירו את כפתור "מצב עריכה" למצב מופעל.

3. לחצו על הכפתור "הוספת משאב או פעילות"

4. בחרו את האפשרות "פסקה מעוצבת

5. בסרגל העריכה בחרו את הכפתור עם הסמל             של Panopto

20.PNG
3 - בסרגל העריכה כפתור PANOPTO.PNG

6. בחרו את הסרט שאותו תרצו לשתף על ידי לחיצה על התיבה לצידו

בחלונית בחירת הסרטים, יופיעו רק סרטים הנמצאים בתיקיית הקורס

7. לחצו על הכפתור Insert

8. לשמירה גללו לסוף העמוד ובחרו "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

9. כעת הסרט יופיע באתר הקורס

הורדת הקלטות מפנופטו למחשב
כפתור ההגדרות החדש בהקלטה.JPG

הורדת הקלטות משרת הוידאו Panopto למחשב

ניתן להוריד הקלטות מ-Panopto למחשב. לסטודנטים אין אפשרות להוריד את ההקלטה, אלא לצפות בה בלבד.

הורדת הקלטה במהלך צפייה בסרטון

1. היכנסו להקלטה שאותה תרצו להוריד למחשב האישי.

2. לחצו על האייקון             הנמצא בתפריט העליון מצד ימין.

Capture1111111.JPG
Capture1111111.JPG

3. הורדת ההקלטה תחל.

222222222222222.JPG
222222222222222.JPG

אופציה נוספתהורדת הקלטה מהתיקייה בה היא נמצאת

1. אתרו את ההקלטה שאותה תרצו לערוך. 

2. עמדו עליה עם סמן העכבר.

3. מבין האפשרויות שיופיעו לחצו על הכפתור "Settings"

4. לחצו על כפתור "Outputs" הנמצא בתפריט השמאלי בחלונית החדשה שנפתחה.

Capture333333.JPG

5. בשדה Video Podcast לחצו על Download Podcast

6. ההורדה למחשב תתחיל.

222222222222222.JPG
שיחזור הקלטות מהארכיון בפנופטו

שחזור הקלטות מהארכיון ב-Panopto

בשל מגבלת אחסון, הקלטות בפנופטו שלא נצפו עוברות באופן אוטומטי לשמירה בארכיון.
בתיקיית הקורס- הקלטות שלא נצפו במשך 6 חודשים.

בתיקייה האישית- הקלטות שלא נצפו במשך 2 חודשים. 
הקלטה שהועברה לארכיון תוצג בצורה לא זמינה בתיקיה.

אם הסטודנטים והמרצים ירצו לצפות בהקלטה שנמצאת בארכיון, לחיצה על ההקלטה תחזיר את הסרטון. מרגע הלחיצה על ההקלטה, היא תשוחזר עד 48 שעות ותהיה זמינה לצפייה.

במידה שההקלטה לא נצפתה אחרי השחזור במשך 30 ימים, היא תועבר שוב לארכיון. 

לכן, מומלץ לצפות בהקלטות המשוחזרות, אחרת הן יעברו לארכיון תוך 30 יום.

שיחזור הקלטה בודדת

איך משחזרים הקלטה מהארכיון ב-Panopto?

1. היכנסו לתיקייה הרלוונטית (בין אם זה תיקייה אישית "Meeting Recordings" או תיקיית קורס).

2. לחצו על הלשונית עם אייקון הקופסה, המייצגת את הארכיון (המספר המופיע לצד האייקון מציג את כמות ההקלטות הקיימות בארכיון).

הקלטות בארכיון בפנופטו.JPG

כך נראה הארכיון וההקלטות שנמצאות בתוכו, כאשר על כל הקלטה מופיע אייקון הקופסה המייצג את הארכיון:

כך נראות ההקלטות שבארכיון.JPG

3. עמדו עם סמן העכבר על ההקלטה הרלוונטית ולחצו על כפתור Restore from Archive 

הקלטה שבחרנו לשחזר.JPG

4. אשרו את השיחזור של ההקלטה שבחרתם

בקשת האישור לשחזור ההקלטה.JPG

5. כעת יתחיל תהליך שחזור ותוצג ההודעה:  Video restore from the archive started.

הסרטון יהיה זמין לצפייה תוך 48 שעות. כמו כן, Panopto יציג את הזמן המשוער שנותר עד לשחזור המלא של הסרטון

שחזור סופי.png

6. כאשר הסרטון ישוחזר, תקבלו מייל מ-Panopto והסרטון יעבור אוטומטית לתיקייה ממנה שחזרתם.

שיחזור כמה הקטות בבת אחת

איך משחזרים מספר הקלטות בבת אחת מהארכיון ב-Panopto?

1. היכנסו לתיקייה הרלוונטית (בין אם זה תיקייה אישית "Meeting Recordings" או תיקיית קורס).

2. היכנסו ללשונית Archived בתפריט העליון מימין.

תמונה8.png

3. בחלון שנפתח, סמנו ב-V בריבוע הלבן עבור הקלטה רלוונטית לשיחזור (לפחות אחת).

תמונה10.png

4. לאחר מכן תופיע האפשרות לסמן ב-V עוד הקלטות רלוונטיות לצורך השיחזור בבת אחת.

תמונה11.png

5. לאחר סיום סימון ההקלטות שיש לשחזר, לחצו על "Restore"

מספר הקלטות יחד לשיחזור.JPG

6. ואשרו את השיחזור בהודעה הקופצת בלחיצה על "OK"

19.PNG