top of page

Debate דיון בעד/נגד

רכיב "דיון בעד/נגד Debate" (בשמו המקוצר "Debate") מאפשר למשתתפים לדון על נושא מסוים תוך חלוקתם לקבוצות.
 

איך ליצור רכיב בעד ונגד-דיבייט

איך ליצור את רכיב "דיון בעד/נגד Debate"?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, בחרו את האפשרות "דיון בעד/נגד (דיבייט)".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. הקלידו שם לרכיב בסעיף "שם", למשל "כניסה לדיון"

Capture1.JPG

5. הקלידו את נושא הדיון בסעיף "נושאי דיון". למשל "דיון בנושא בעד ונגד שימוש במכשירים ניידים בקרב סטודנטים במהלך שיעור פרונטלי"

כניסה לדיון.png

6. הקלידו את ההנחיות לדיון בתיבת הטקסט של הסעיף "הנחיה לפעילות".

למשל "הוסיפו את דעתכם/ן:

*בעד- "כיצד לדעתך שימוש במכשירים ניידים בקרב סטודנטים במהלך שיעור פרונטלי, תורם לשמירה על הקשב במהלך השיעור"

*נגד - "כיצד לדעתך שימוש במכשירים ניידים בקרב סטודנטים במהלך שיעור פרונטלי, מפריע לשמירה על הקשב במהלך השיעור"

צילום מסך 2022-06-09 094745.png

7. בסעיף "סוג תגובת המשתמש" בחרו האם תהיה: תגובה אחת לכל צד בדיון, מספר תגובות לכל צד בדיון, ללא הגבלת תגובות או חלוקה לקבוצות.

גיפ סוג תגובת משתמש.gif

8. לחצו על הסעיף "תנאים להשלמת פעילות"

9. בסעיף "מעקב השלמה" שתחת השדה "תנאים להשלמת פעילות" פתחו את חלונית הגלילה ובחרו באפשרות "הצגת פעילות כ"הושלם" כאשר התנאים מתמלאים".

תנאים להשלמת פעילות 2.12.gif

10. בשדה "תנאים להשלמת פעילות" בסעיף "תגובה נדרשת" סמנו ב-V את המשבצת הנמצאת ליד "סטודנטים נדרשים לפרסם תגובות"

Capture56.JPG
תנאים להשלמת פעילות.JPG

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לפעילות", לחצו כאן. 

11. הקלידו בתיבת הטקסט ליד "סטודנטים נדרשים לפרסם תגובות", את מספר התשובות המינימלי שיידרשו מכל סטודנט/ית, על מנת שייחשב שהשתתפו בפעילות "דיבייט". למשל נקליד את המספר 2 כמספר מינימלי לתגובות.

2.JPG

12. לסיום, לחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

Capture4.JPG
יצירת קבוצות מוגדרות מראש

יצירת קבוצות מוגדרות מראש

ניתן לחלק את משתתפי הקורס לקבוצות שכל אחת מהן תיקח צד מוגדר מראש. כדי לעשות זאת יש צורך בחלוקת הסטודנטים לקבוצות. ניתן למיין את הסטודנטים בחלוקה אקראית לקבוצות, להחליט מטעמכם אילו סטודנטים יהיו בקבוצה, או לתת לסטודנטים להתמיין לקבוצות בעצמם.

ניתן להיעזר במדריכים הבאים על מנת ליצור את הקבוצות מראש:

 

1.חלוקה אקראית של סטודנטים לקבוצות

2.קבוצה מוגדרת מראש

3.סטודנטים בוחרים לאיזו קבוצה להשתייך

1. לחצו על המשאב "דיון בעד/נגד Debate" באתר הקורס

רכיב דיבייט.JPG

2. בחלון שייפתח לחצו על האייקון של גלגל השיניים ולאחר מכן בחרו באפשרות "הגדרות"

להוזפה 1211.gif

3. וודאו שנבחרה האופציה "הפעלת אפשרות הקבוצות" בסעיף "סוג תגובת המשתמש"

גיפ סוג תגובת משתמש.gif

4. לחצו על "שמירת השינויים והצגתם"

Capture4.JPG

5. בחלון שייפתח לחצו על "ניהול צוותים"

Capture33.JPG

6.לחצו על "ניהול צוותי בעד"

Capture66.JPG

7. לחצו על "יצירת צוות חדש"

יצירת צוות חדש.JPG

8. הקלידו את שם הצוות בסעיף "שם"

עריכת צוות.JPG

9. הקלידו ב"תגובות מאופשרות" את מספר התגובות המקסימלי לקבוצה

עריכת צוות.JPG

10. בחרו את הקבוצה שיצרתם מראש בסעיף "בחירת קבוצות"

גיפ מוצלח.gif

11. לסיום הגדרת קבוצת ה"בעד", לחצו על "שמירת שינויים"

גיפ מוצלח_edited.jpg

12. כדי ליצור קבוצת "נגד", יש לחזור לעמוד "ניהול צוותים" על ידי לחיצה על הלשונית "ניהול צוותים"

קבוצה בעד.JPG

13. לחצו על "ניהול צוותי נגד"

Capture66.JPG

ההנחיות ליצירת "צוות נגד", הן זהות להנחיות ליצירת "צוות בעד".

ניתן לחזור לסעיף 4.

כיצד סטודנטים מוסיפים תגובות בעד או נגד?

1. לחצו על המשאב "דיון בעד/נגד Debate"  (         )

Capture.JPG
רכיב דיבייט.JPG

2. לחצו על "הצטרפות/צפייה בדיון"

Capture515.JPG

3. לחיצה על "הוספת תגובה" עבור קבוצת ה-"בעד" (בצבע ירוק) או בקבוצת

ה-"נגד" (בצבע אדום), מאפשרת הוספה של טיעון

כגלי.JPG

4. תפתח תיבת טקסט, בה ניתן להקליד את הטיעון. יש ללחוץ "שמירה" בסיום.

דגככגדכ.gif

5. לשינוי או מחיקת התגובה, יש להניח את העכבר על הטיעון המבוקש וללחוץ על שלוש הנקודות האופקיות

שינוי.JPG

6. בחרו באפשרות "עריכה" או "מחיקה"

בחרו.JPG
כיצד סטודנטים מוסיפים תגובות בעד או נגד
צפייה בתגובות הסטודנטים

צפייה בתגובות הסטודנטים

1. לחצו על המשאב "דיון בעד/נגד Debate"  (         )

Capture.JPG
רכיב דיבייט.JPG

2. לחצו על "הצטרפות/צפייה בדיון"

הצטרפות.JPG

3. בעמוד החדש שנפתח נוכל לראות את שמות הסטודנטים ותגובותיהם

בעד-נגד.JPG
bottom of page