הגדרת קבוצה/ות על ידי המרצה

כל הפעילות באתר הקורס (פורום, מטלה, בוחן...) יכולים להיות משויכים לקבוצת תלמידים ספציפית באופן זה, ניתן לקבוע שפעילות תתבצע ע"י קבוצה אחת או שכל קבוצה תבצע פעילות בנפרד מקבוצות אחרות.

יצירת אוסף קבוצות

 

חלוקת המשתתפים לקבוצות מוגדרות מראש

1. הכנסו לאתר הקורס

1.JPG
1_edited_edited.jpg

2. אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין, יש ללחוץ על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

3. לחצו על כפתור "קבוצות" בתפריט בצד ימין

1_edited_edited.jpg

4. לחצו על כפתור "שיוך משתתפים לקבוצות בהדבקה מ-Excel​" 

שיוך משתתפים מקובץ אקסל.PNG

5. כתבו בשדה "שם הקבוצה" את השם שתרצו לתת (לדוגמה "קבוצה 1 )"

Capture.PNG

6. לחצו למטה על "שמירת שינויים"

Capture1.PNG

7. הוסיפו באופן זה קבוצות נוספות לפי הצורך

8. סמנו את שם הקבוצה המופיע בעמודה הימנית של הטבלה, בכדי להוסיף סטודנטים לקבוצה.

Capture3.PNG

9. בצד שמאל לחצו על הכפתור "הוספה והסרת משתתפים מקבוצה"

Capture3.PNG

10. הוסיפו את הסטודנטים לקבוצה ע"י סימונם בצד השמאלי של הטבלה

Capture2.PNG

11. לחצו על כפתור "הוספה", כך שיופיעו בעמודה הימנית

Capture4.PNG

12. בעמודה הימנית יופיעו שמות המשתתפים שהוספו.

Capture5.PNG

13. לחצו על הכפתור "חזרה לקבוצות"

Capture5.PNG
 

יצירת אוסף קבוצות

1. לחצו על הכפתור "אוספי קבוצות"

Capture11.PNG

2. לחצו על הכפתור "יצירת אוסף-קבוצות"

fff.PNG

3. כתבו את שם אוסף הקבוצות הראשון. לדוגמה: "קבוצות למטלה".

יצירת אוספי קבוצות.PNG

4. לחצו על "שמירת שינויים"

יצירת אוספי קבוצות.PNG

5. לחצו על אייקון של הדמות       המופיע בצד שמאל

אייקון של איש.PNG
Capture12.PNG

6. סמנו את הקבוצה הרצויה הנמצאת בטבלה השמאלית על ידי לחיצה עליה

הה.PNG

7. לחצו על כפתור "הוספה"

וו.PNG

8. בעמודה הימנית יופיעו שמות הקבוצות שהוספו.

חח.PNG

9. לחצו על הכפתור "בחזרה לאוסף הקבוצות"

חח.PNG

הערה: גם אם אוסף הקבוצות מכיל קבוצה אחת בלבד, יש לבצע פעולה זו.

LOGO virtual - innovation 1.png