תלמידים בוחרים קבוצה

פעילות זו מאפשרת לסטודנטים להתחלק לקבוצות ב- Moodle. קבוצות שהסטודנטים בוחרים מוגדרות ישירות באתר הקורס, וכך ניתן לבצע פעולות לפי קבוצות, כגון: הגשת מטלות בקבוצה; פתיחת פעילות עבור קבוצה ספציפית (כמו לדוגמה פורום ייעודי לקבוצה, בוחן חוזר וכד'). בפעילות זו ישנה אפשרות להגדיר מראש את שמות הקבוצות ולהגביל כמה סטודנטים יכולים להירשם, או לאפשר לסטודנטים לפתוח את הקבוצות ולהירשם באופן עצמאי.

צפייה בחלוקת הקבוצות

 

בניית משאב תלמידים בוחרים קבוצה

1. הכנסו לאתר הקורס

שלב 1.PNG

2. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בחלק השמאלי העליון של המסך, על מנת לערוך את אתר הקורס.

שלב 1_edited.jpg

3. לחצו על הכפתור "הוספת משאב או פעילות"

שלב 2_edited.jpg

4. לחצו על הלשונית "פעילויות" 

Capture1.PNG

5. לחצו על האפשרות "תלמידים בוחרים קבוצה" 

תלמידים בוחרים קבוצה.PNG

6. הקלידו שם כולל לקבוצות, למשל "קבוצות למטלה 1", בשדה "שם הקבוצה".

הוספת תלמידים בוחרים קבוצה_edited.jpg

7. ניתן לכתוב בשדה "תיאור" הסבר/תיאור לחלוקה לקבוצות.

הוספת תלמידים בוחרים קבוצה_edited.jpg

8. בחרו האם לאפשר למשתתפים לשנות את בחירתם בסעיף "ניתן לעדכן את הבחירה".

הגדרות שונות 2.PNG

9. בחרו האם להציג עמודה בה תופיע רשימת הסטודנטים שטרם בחרו קבוצה בסעיף "תצוגת עמודת המשתמשים "ללא קבוצה" ".

הגדרות שונות 2.PNG

10. סמנו "כן" כדי לאפשר לסטודנטים לפתוח קבוצה חדשה באופן עצמאי. סמנו "לא" במקרה בו תעדיפו להגדיר את הקבוצות, ושהסטודנטים רק ישייכו עצמם לקבוצות.

הגדרות שונות 2.PNG
 

הגבלת מספר משתתפים בכל קבוצה

1. לחצו על הכפתור "לא פעיל" וסמנו את האופציה "פעיל", במקרה בו תרצו להגביל את מספר הסטודנטים בכל בקבוצה. 

הגדרות שונות 2.PNG

2. הקלידו את מספר החברים בקבוצה בסעיף "הגבלות כלליות"

הגבלת מספר חברים בקבוצה.PNG

3. לחצו על הכפתור "החל על כל הקבוצות"

הגבלת מספר חברים בקבוצה.PNG
 

חלוקת קבוצות על פי בחירת המרצה

1. לחצו על הסעיף "קבוצות" כדי לתת שמות לקבוצות במקרה בו סימנתם "לא" בסעיף "אפשר לסטודנטים ליצור קבוצות בעצמם".

ללא הגבלת משתתפים.PNG

2. הקלידו בשדות "Group" את שמות הקבוצות, למשל "קבוצה 1", "קבוצה 2"...

ללא הגבלת משתתפים.PNG

3. לחצו על הכפתור "add 3 groups" כדי להוסיף קבוצות נוספות

ללא הגבלת משתתפים.PNG
 

חלוקת קבוצות על פי בחירת הסטודנטים

אם סומן "כן" בסעיף "אפשר לסטודנטים ליצור קבוצות בעצמם", ניתן לדלג על הסעיף "קבוצות" ולהמשיך להגדרות אחרות.

 

הגבלת זמן

1. לחצו על הסעיף "הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה" 

Capture4.PNG

2. סמנו      בשדה "הגבלת בחירה לתקופת הזמן הבאה", כדי להגדיר טווח זמן לבחירת הקבוצות.

תמונה39.png
Capture4.PNG

3.הגדירו את טווח הזמנים בשדות "פתוח" ו-"עד".

Capture4.PNG
 

שמירה והפיכת המשאב לזמין עבור הסטודנטים

לחצו על הכפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס" לאחר שנבחר "כן" בסעיף "אפשר לסטודנטים ליצור קבוצה בעצמם".

Capture.PNG
 

צפייה בחלוקה לקבוצות

לאחר שהסטודנטים בחרו קבוצות, תופיע החלוקה לקבוצות וניתן יהיה לייצא את רשימת הקבוצות לקובץ Excel.

1.היכנסו לרכיב "תלמידים בוחרים קבוצה" שנמצא בעמוד הראשי של אתר הקורס. 

Capture2.PNG

2. תופיע רשימת הסטודנטים לפי קבוצות

Capture1.PNG

3. לחצו על תצוגת X בחירות הנמצא בצד שמאל, על מנת לייצא את רשימת הקבוצות ל-Excel.

Capture1_edited_edited.jpg

4. לחצו על הכפתור "שמירה כקובץ Excel"

Capture3_edited_edited.jpg
LOGO virtual - innovation 1.png