top of page

לוח פתקים בעמודות

לוח פתקים בעמודות הוא כלי שיתופי המאפשר לסטודנטים ולמרצה להוסיף טקסט, קישורים, תמונות וסרטונים. 

המשתתפים בפעילות יכולים לדרג את הפתקים ואף לשנות את מיקומי הפתקים בהתאם למטרות הפעילות/הדיון.

לוח הפתקים מתאים לפעילויות כגון:

ארגון מידע, סיעור מוחות, בחינת עמדות,
קבלת החלטות ופתרון בעיות על גבי לוח שיתופי.

איך ליצור לוח פתקים?

איך ליצור לוח פתקים?

 1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" למצב מופעל, בפינה השמאלית העליונה של אתר הקורס.

 

2. לחצו על "הוספת משאב או פעילות".

3. לחצו על לשונית "פעילויות" ובחרו ברכיב "לוח פתקים בעמודות".

1 שם והנחיות.png

4. בתיבה "שם" כתבו את שם פעילות לוח הפתקים

5. בתיבה "הנחיה לפעילות" כתבו הנחיה לפעילות.

2 צבע רקע.png

כדאי לדעת, רקע לוח הפתקים יכול להישאר כברירת המחדל או לחילופין ניתן לשנות אותו.

 

בכותרת "ניהול לוח פתקים" באפשרותכם להוסיף "צבע רק" או "תמונת רקע" .

6. בכותרת "ניהול לוח פתקים" ניתן להגדיר "דירוג פרסומים" על פי תלמידים, לפי מורים ולפי כולם.

3 דרוג.png
6.PNG

לחצו כאן להסתרת כותרות העמודות מהסטודנטים.

7. ניתן להגדיר לבחור ב"מיון לפי" תאריך יצירה או דרוג.

4 מיון לפי.png

8. ניתן להגדיר שלוח הפתקים בעמודות יהיה אישי לכל אחד ואחת מהסטודנטים והסטודנטיות. אבל, ברירת המחדל היא שהלוח משותף לכל משתתפי הקורס.

single user mode.png

סמנו כאן ל"הגבלת פתיחת ועריכת פתקים לפי תאריך".

סמנו כדי לאפשר לסטודנטים לשנות את מיקום הפתקים שהם יצרו וכן על מנת שיוכלו להוסיף עמודות.

5 הגדרות (2).png
איך המרצה יכול/ה לערוך את לוח הפתקים?

איך המרצה יכול/ה לערוך את לוח הפתקים?

לחצו לחיצה כפולה על הפתק, כדי לערוך אותו.

 

6 עמודות.png
איך הסטודנטים והמרצה יכולים להוסיף פתקים ללוח הפתקים?

איך הסטודנטים והמרצה יכולים להוסיף פתקים ללוח הפתקים?

1. לחצו לחיצה כפולה על כותרת העמודה, כדי לשנות אותה.

 

6 עמודות.png

2. לחצו על סימן + כדי להוסיף פתק לעמודה

6 עמודות.png

3. בתיבת "נושא הפרסום" כתבו נושא לפתק, ותיבת "תוכן" כתבו את תוכן הפתק. באפשרותכם להוסיף "סוג קובץ" המכיל: קישור, תמונה או סרטון.

לסיום לחצו על כפתור "פרסום".

7 הוספת תוכן.png

4. לחצו על סימן + בצד שמאל, כדי להוסיף עמודה נוספת ללוח הפתקים.

6 עמודות.png

כך לוח הפתקים בעמודות יופיע ב-Moodle:

דוגמה.png

הוספת תמונה

הוספת תוכן

הוספת קישור

הוספת סרטון Youtube

bottom of page