top of page
  תשפ"ד  |   2024 - 2023 

מדריך מקוון להוראה
בסביבה דיגיטלית

:חיפושים נפוצים

homepage_illustration.png

 TAU BI 

לוח בקרה

ניהול אתר הקורס
ב-Moodle

Tomax

Office 365

Virtual TAU

אודותינו

מטרת היחידה Virtual TAU היא לקדם שילוב של טכנולוגיות מתקדמות בהוראה ובלמידה אקדמית. מתוך שאיפה זו, צוות היחידה מפתח מודלים פדגוגיים חדשניים המותאמים לצרכי הקורס המלווים בתהליכי מחקר והערכה ומספק תמיכה שוטפת למרצים ולסטודנטים. למרצים מוצעות סדנאות והדרכות אישיות לפיתוח אתרי הקורסים שלהם, הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הטכנולוגי.

לאתר היחידה >

טלפון

03-6405527

bottom of page