top of page

יבוא תכנים מאתר לאתר

ניתן להעתיק תכנים מאתר לאתר (משנים קודמות או מהשנה הנוכחית). פעולת היבוא תעתיק את התכנים ותשבץ אותם במספרי הנושאים המתאימים.

ייבוא התכנים מועבר ללא פרטי הסטודנטים (שמות, ציונים ותכנים)

איך לייבא אתר קורס במלואו

איך לייבא אתר קורס?

1. היכנסו לאתר הקורס שאליו תרצו לייבא את התכנים

2. לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס.

בתפריט שייפתח לחצו על "יבוא".

יבוא מאתר לאתר.jpg

3. בחרו את שנת הלימודים שממנה תרצו לייבא את הקורס 

4. סמנו את הקורס שאותו תרצו לייבא.

5. אם ברצונכם לייבא את כל תכני האתר, לחצו על כפתור "יבוא כל תכני הקורס

   

6. כעת תיפתח חלונית אישור, בלחיצה על "אישור" יתחיל היבוא (התהליך עשוי להימשך מספר דקות)

איך לייבא פריטים בודדים

איך לייבא פריטים בודדים?

1. היכנסו לאתר הקורס שאליו תרצו לייבא את התכנים

2. לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס.

בתפריט שייפתח לחצו על "יבוא".

יבוא מאתר לאתר.jpg

3. בחרו את שנת הלימודים שממנה תרצו לייבא את הקורס 

4. סמנו את הקורס שאותו תרצו לייבא.

5. אם ברצונכם לייבא חלק מתכני הקורס, לחצו על כפתור "בחירת פריטים בודדים ליבוא

   

6. אם ברצונכם שהגדרות הקורס המיובא יעברו סמנו "כן" בשדה "יבוא הגדרות הקורס המקורי"

(לדוגמה: אם הקורס המקורי הוא בפורמט "טבלת תמונות", כשמסומן "כן" תהליך היבוא יעדכן את הגדרות הפורמט מהקורס המקורי לאתר החדש)

7. סמנו ב-V את הפריטים אותם תרצו להעביר לקורס החדש.
                 לבחירת כל התכנים - לחיצה על כפתור "בחירת הכל"

               לבחירת נושא שלם - סימון V לצד כותרת הנושא

               לבחירת פריט בודד - סימון V לצד הפריט הרצוי

בחירת  פריט בודד

בחירת נושא

בחירת כל הפריטים

8. לחצו על הכפתור "ביצוע היבוא"


כעת יתחיל היבוא (התהליך עשוי להימשך מספר דקות)

bottom of page