top of page

יבוא תכנים מאתר לאתר

ניתן להעתיק תכנים מאתר לאתר (משנים קודמות או מהשנה הנוכחית). פעולת היבוא תעתיק את התכנים ותשבץ אותם במספרי הנושאים המתאימים.

ייבוא התכנים מועבר ללא פרטי הסטודנטים (שמות, ציונים ותכנים)

איך לייבא אתר קורס במלואו

איך לייבא אתר קורס?

1. היכנסו לאתר הקורס שאליו תרצו לייבא את התכנים

2. לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס.

בתפריט שייפתח לחצו על "יבוא".

יבוא מאתר לאתר.jpg

3. בחרו את שנת הלימודים שממנה תרצו לייבא את הקורס 

4. סמנו את הקורס שאותו תרצו לייבא.

5. אם ברצונכם לייבא את כל תכני האתר, לחצו על כפתור "יבוא כל תכני הקורס

   

6. כעת תיפתח חלונית אישור, בלחיצה על "אישור" יתחיל היבוא (התהליך עשוי להימשך מספר דקות)

איך לייבא פריטים בודדים

איך לייבא פריטים בודדים?

1. היכנסו לאתר הקורס שאליו תרצו לייבא את התכנים

2. לחצו על "אפשרויות נוספות" בסרגל הניהול העליון של הקורס.

בתפריט שייפתח לחצו על "יבוא".

יבוא מאתר לאתר.jpg

3. בחרו את שנת הלימודים שממנה תרצו לייבא את הקורס 

4. סמנו את הקורס שאותו תרצו לייבא.

5. אם ברצונכם לייבא חלק מתכני הקורס, לחצו על כפתור "בחירת פריטים בודדים ליבוא

   

6. אם ברצונכם שהגדרות הקורס המיובא יעברו סמנו "כן" בשדה "יבוא הגדרות הקורס המקורי"

(לדוגמה: אם הקורס המקורי הוא בפורמט "טבלת תמונות", כשמסומן "כן" תהליך היבוא יעדכן את הגדרות הפורמט מהקורס המקורי לאתר החדש)

7. סמנו ב-V את הפריטים אותם תרצו להעביר לקורס החדש.
                 לבחירת כל התכנים - לחיצה על כפתור "בחירת הכל"

               לבחירת נושא שלם - סימון V לצד כותרת הנושא

               לבחירת פריט בודד - סימון V לצד הפריט הרצוי

בחירת  פריט בודד

בחירת נושא

בחירת כל הפריטים

8. לחצו על הכפתור "ביצוע היבוא"


כעת יתחיל היבוא (התהליך עשוי להימשך מספר דקות)

שיתוף משאבים ופעילויות

איך לייבא פריטים באמצעות משבצת "שיתוף משאבים ופעילויות"?

"שיתוף משאבים ופעילויות" זו משבצת לשכפול פריטי קורס למעין ספרייה אישית ודרך קלה להעביר את המשאבים והפעילויות של Moodle בין מספר קורסים שלך באותה שנת לימודים. בשלוש לחיצות בלבד, משבצת השיתוף מעתיקה ומעבירה פריט קורס בודד מקורס אחד למשנהו. הפעילות תועתק ללא התכנים שהועלו ע"י הסטודנטים. בנוסף, ניתן לאסוף ולשמור פריטים במשבצת השיתוף ללא הגבלת זמן, וכך הם משמשים כספרייה של פריטי קורס הנמצאים בשימוש תכוף וזמינים לשכפול. משבצת השיתוף זמינה רק לבעלי הרשאות עריכה והתכנים המועלים למשבצת זמינים רק עבור המשתמש/ת שהעלה/העלתה אותם. כלומר, כאשר יש מספר אנשי/נשות סגל בקורס, לכל אחד/ת יוצגו התכנים שהעלו בלבד, ולא תכנים של מרצה אחר/ת.

הוספת משבצת שיתוף הפעילויות והמשאבים לאתר הקורס:

1. במצב של עריכה מופעלת, לחצו על "הוספת משבצת" בפינה השמאלית העליונה של המסך.

הוספת המשבצת.PNG

2. בחרו את משבצת "שיתוף פעילויות ומשאבים" מתפריט "הוספת משבצת" שייפתח.

תפריט המשבצות.PNG

3. כך תיראה המשבצת, באיזור המשבצות בצד השמאלי של עמוד אתר הקורס.

שימו לב: ניתן לראות את המשבצת רק במצב עריכה פעיל.

כך נראית המשבצת המותקנת באתר הקורס.PNG

העתקה למשבצת השיתוף:

1. לחצו על אייקון הסל שלצד הרכיב שאותו תרצו לייבא, אייקון "העתקה למחסן שיתוף". 

לחיצה על הסל.PNG

2. לחצו על "אישור" כאשר תופיע ההודעה "האם אתם מעוניינים להעתיק פריט זה למחסן השיתוף שלכם?"

הוספת פריט לסל-אישור הפעולה.PNG

3. במשבצת השיתוף יווצר עותק של המשאב/הפעילות. נתוני המשתמש יוסרו, רק הפעילות עצמה תועתק.

המשבצת אחרי העתקת רכיב לתוכה.PNG

יבוא הפריט לקורס אחר:

1. על מנת לייבא פריטים לקורס אחר, הוסיפו את משבצת השיתוף באותה דרך גם לקורס שאליו תרצו לייבא. 

2. בקורס היעד לחצו על אייקון "העתקה למרחב לימוד נוכחי" במשבצת השיתוף. 

העתקה למרחב הלימוד הנוכחי.PNG

3. בראש הקורס תופיע הודעה "מעתיק פריט זה:..." 

מעתיק פריט זה.PNG

4. בתחתית כל נושא/יחידה בעמוד הקורס יופיעו תיבות מקווקוות. בחרו את המיקום שברצונכם למקם בו את הפריט, לחצו על החץ שבמרכז התיבה המקווקוות והפריט יועתק לשם ישירות.

תיבה מקווקוות בסוף הנושא.PNG

שימו לב: פעולת העיבוד של העתקת רכיב עשויה לקחת מספר שניות. בזמן העיבוד אייקון הסל במשבצת השיתוף מתנועע:

מצב עיבוד.PNG

לצורך העתקת יחידת לימוד שלמה מקורס לקורס:

דרך א

ניתן להעתיק יחידה שלמה באותה דרך כמו פריט בודד:

לחיצה על הסל.PNG

דרך ב

1. לחצו על החיצים שבחלונית הגלילה מעל הכפתור "העתקת יחידת לימודובתפריט שייפתח בחרו את יחידת הלימוד שאותה תרצו להעביר מקורס אחד לאחר.

בחירת יחידת הלימוד להעתקה.PNG

2. לחצו על הכפתור "העתקת יחידת לימוד".

3. תופיע חלונית המיידעת על כך שפעולת ההעתקה של יחידה שלמה עשויה לקחת זמן ארוך.

הודעת זמן רב להעתקת יחידת לימוד שלמה.PNG

יצירת תיקיות בתוך משבצת השיתוף:

במשבצת השיתוף ניתן ליצור תיקיות ולסדר את הפעילויות והמשאבים בתיקיות. ניתן להעתיק תיקייה שלמה לאתר בלחיצה אחת.

1. כדי ליצור תיקייה, לחצו על האייקון "העברה לתיקייה" במשבצת השיתוף, בחלונית רשמו את שם התיקייה והקליקו Enter לסיום או לחצו על אייקון "אין כניסה" לביטול.

2. בלחיצה על אייקון "העברה לתיקייה" במשאב אחר, תוכלו לבחור להעביר לתיקייה/תיקיות קיימות, או ליצור תיקייה חדשה נוספת על ידי לחיצה על אייקון העיפרון.

אייקון "אין כניסה" לביטול

העברה לתיקייה.PNG
החץ שמעביר לתיקייה.PNG

לאחר הוספת המשבצת, היא תישאר במצב "פעיל" גם בפעם הבאה שתיכנסו לאותו קורס. התוכן של משבצת השיתוף יישאר שם כשתפעילו אותה שוב.

ניתן ללחוץ על גלגל השיניים לפעולות נוספות במשבצת (הגדרות, הסתרה ועוד)

bottom of page