top of page

יבוא תכנים מאתר לאתר

ניתן להעתיק תכנים מאתר לאתר (משנים קודמות או מהשנה הנוכחית). פעולת היבוא תעתיק את התכנים ותשבץ אותם במספרי הנושאים המתאימים.

ייבוא התכנים מועבר ללא פרטי הסטודנטים (שמות, ציונים ותכנים)

איך לייבא אתר קורס במלואו

איך לייבא אתר קורס?

1. היכנסו לאתר הקורס שאליו תרצו לייבא את התכנים

2. לחצו על "יבוא" בתפריט בצד ימין

P_C1.JPG

אם התפריט לא מוצג, לחצו על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

1_edited_edited.jpg

3. בחרו את שנת הלימודים שממנה תרצו לייבא את הקורס 

מסך יבוא אתר קורס-2022.JPG

4. סמנו את שם הקורס שאותו תרצו לייבא.

Capture999.JPG

   אם ברצונכם לייבא פריטים בודדים, עברו לכאן

5. אם ברצונכם לייבא את כל תכני האתר, לחצו על כפתור "יבוא כל תכני הקורס

   

Capture1010.JPG

6. כעת תיפתח חלונית אישור, בלחיצה על "אישור" יתחיל היבוא (התהליך עשוי להימשך מספר דקות)

העברת פריטים בודדים

איך לייבא פריטים בודדים?

1. היכנסו לאתר הקורס שאליו תרצו לייבא את התכנים

2. לחצו על "יבוא" בתפריט בצד ימין

P_C1.JPG
1_edited_edited.jpg
מסך יבוא אתר קורס-2022.JPG
Capture999.JPG

3. בחרו את שנת הלימודים שממנה תרצו לייבא את הקורס 

4. סמנו את שם הקורס שאותו תרצו לייבא.

אם התפריט לא מוצג, לחצו על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

איך לייבא פריטים בודדים
Capture1010.JPG

5. אם ברצונכם שהגדרות הקורס המיובא יעברו סמנו "כן" בשדה "יבוא הגדרות הקורס המקורי"

(לדוגמה: אם הקורס המקורי הוא בפורמט "טבלת תמונות", כשמסומן "כן" תהליך היבוא יעדכן את הגדרות הפורמט מהקורס המקורי לאתר החדש)

P_C2.JPG

6. סמנו ב-V את הפריטים אותם תרצו להעביר לקורס החדש.
                 לבחירת כל התכנים - לחיצה על כפתור "בחירת הכל"

               לבחירת נושא שלם - סימון V לצד כותרת הנושא

               לבחירת פריט בודד - סימון V לצד הפריט הרצוי

Capture22222222.JPG

בחירת כל הפריטים

בחירת  פריט בודד

בחירת נושא

Capture22222222.JPG

7. לחצו על הכפתור "ביצוע היבוא"


כעת יתחיל היבוא (התהליך עשוי להימשך מספר דקות)

LOGO virtual - innovation 1.png
bottom of page