top of page

מדריך שימוש בשירות Originality

Originality היא מערכת המדרגת את רמת המקוריות של טקסט המוקלד למסמך, וניתן להשתמש בה במסגרת רכיב "מטלה" באתר הקורס. להנחיות ליצירת מטלה לחצו כאן.


לאחר הפעלת רכיב הבדיקה של Originality, תוכן הטקסט שהוגש על ידי הסטודנטים, נבדק ומושווה למסמכים אחרים שנסרקו בעבר על ידי המערכת ותכנים שהועלו ברשת (בדיקה מול Google).


בסוף תהליך ההשוואה מתקבל אחוז המציין את ציון המקורית של העבודה, וכן מופק דו"ח המכיל את פירוט דרוג המקוריות כולל פירוט קטעים במסמך הנבדק אשר זוהו במקורות אחרים.


המערכת פועלת בשפות עברית, אנגלית וערבית ומיועדת למטלות מבוססות טקסט.

**חדש**

מערכת Originality מבצעת בדיקה גם מול Google ויכולה לאתר העתקות ישירות מרחבי הרשת. 

שימו לב, המערכת יכולה לבדוק רק את סוגי הקבצים הבאים:

.PDF, .docx, .doc, .rtf, .txt.

שלב ראשון - הפעלת הרכיב

שלב ראשון- הפעלת רכיב Originality

1. היכנסו להגדרות של מטלה באתר הקורס (אם טרם יצרתם מטלה, לחצו כאן להנחיות).

2. גללו עד לשדה "סוגי מענה (הגשות)" ובסעיף "סוגי הקבצים האפשריים" לחצו על הכפתור "יש לבחור", על מנת להגביל את הסטודנטים לקבצים שמערכת אוריג'ינילטי יכולה לבדוק.

סוגי קבצים מותרים לאוריגינליטי 3.png

3. בחלון הגלילה שייפתח סמנו ב-V רק את חמשת סוגי הקבצים הבאים:.PDF, .docx, .doc, .rtf, .txt.

 

לסיום לחצו על "שמירת שינויים".

שמירת שינויים אחרי בחירת סוגי הקבצים.png
סוגי קבצים מותרים לאוריגינליטי 2.png
סוגי קבצים מותרים לאוריגינליטי 1.png

4. עתה גללו לתחתית העמוד ולחצו על השדה "רכיב דרוג מקוריות מסמכים בעברית - גילוי העתקות"

5. בחרו באפשרות "כן" בסעיף הפעלת הרכיב

גיפ לסעיף כן.gif

6. לחצו על הכפתור "שמירת שינויים והצגתם"

Capture4.JPG

בדיקת המקוריות תתבצע רק על עבודות שהוגשו, ורק לאחר הפעלת הרכיב. הבדיקה לא תתבצע רטרואקטיבית על עבודות שהוגשו לפני ההפעלה או שנמצאות במצב "טיוטה".

שלב שני- צפייה בדוחות

שלב שני- צפייה בדוחות

כדי לצפות בבדיקת המקוריות, ישנו זמן המתנה עד 48 שעות לאחר הגשת המטלות. בזמן ההמתנה מופיעה הערה "מקוריות: בבדיקה", ליד קבצי ההגשה של הסטודנטים במטלה.
הציון שנהוג לקבל בבדיקת המקוריות הוא מעל 70%.
מומלץ לבדוק ציוני מקוריות הנמוכים מ-70% לפני הסקת מסקנות.
קיימות עבודות הדורשות שימוש רב במקורות (כמו חוקי פסקי דין, קטעי שירה וכו') ואז יכול להופיע ציון מקוריות נמוך. 

1. לצפייה בדוחות, היכנסו למטלה (לאחר הגשות הסטודנטים)

Capture6.JPG

2. לחצו על כפתור "הצגת/מתן ציונים להגשות" בעמוד החדש שנפתח

מטלה מספר 1.JPG

3. אחוז מקוריות העבודה תופיע לצד קבצי הגשת הסטודנטים בעמודה "קבצי הגשה"

בדיקת מקוריות.JPG

4. לחצו על האייקון של ה-PDF ליד ציון המקוריות, כדי לראות את המקורות שבהם נעשה שימוש באותה מטלה

בדיקת מקוריות.JPG

דוגמה לניתוח מקור העתקה

5. דוגמה לבדיקה שהמערכת מבצעת (במקרה שישנה העתקה):

Capture7.JPG

ציון מקוריות

נקודת המבט של הסטודנטים

נקודת המבט של הסטודנטים

בשלב הגשת המטלה באתר הקורס, תופיע לסטודנטים הודעה המבקשת מהם אישור והסכמה לבדיקת המטלה על ידי מערכת Originality.

כדי שיוכלו להגיש את המטלה עליהם לסמן V בשדה המופיע מטה (מי שלא יאשר, לא יוכל להגיש).

Screenshot 2023-01-16 093330.png

כאן יש לסמן V

סרטון הדרכה
bottom of page