top of page

ניהול המשתמשים באתר הקורס

המרצה ומורשי עריכה בקורס יכולים לאפשר גישה לקורס עבור משתמשים אחרים. קיימות שלוש אפשרויות: 

1. הוספת עוזרי הוראה 

2. הוספת משתמשים אחרים (סטודנטים, אורחים ועוד).

3. מתן גישת צפייה למשתמשים שאינם בעלי חשבון משתמש אוניברסיטאי.

ניתן להוריד לקובץ אקסל את רשימת המשתתפים בקורס. 

הוספת עוזרי הוראה לקורס

הוספת עוזרי הוראה

המרצה ומורשי עריכה בקורס יכולים להוסיף עוזרי הוראה לאתר הקורס.

איך להוסיף עוזר/ת הוראה לקורס?

1. באתר הקורס, פתחו את התפריט הימני בלחיצה על הכפתור הימני העליון.

2.PNG

2. לחצו על כפתור "הוספת עוזר/ת הוראה".

עוזרת.PNG

3. אתרו את עוזר ההוראה בשדה החיפוש השמאלי (נמליץ לחפש לפי מייל אוניברסיטאי או לפי מספר תעודת-זהות).

חיפוש.PNG

4. סמנו את פרטי עוזר ההוראה בשדה השמאלי (הסימון יופיע בצבע כחול) ולחצו על כפתור "הוספה

11.PNG

5. כעת עוזר ההוראה מופיע ברשימת "משתמשים הרשומים באתר הקורס".

23321.PNG
הוספת משתמשים שלא רשומים לקורס

הוספת משתמשים שלא רשומים לקורס

המרצה ומורשי עריכה בקורס יכולים להוסיף משתמשים לאתר הקורס, כדוגמת: סטודנטים, עוזרי הוראה ואורחים.

איך להוסיף משתמשים לקורס?

1. באתר הקורס, פתחו את התפריט הימני בלחיצה על הכפתור הימני העליון.

2.PNG

2. לחצו על כפתור "הוספת משתמש חדש".

2.PNG

3. בחרו את התפקיד המתאים בשדה "הקצאת תפקיד".

6.PNG
4.PNG

4. אתרו את המשתתף שתרצו להוסיף בשדה החיפוש השמאלי (נמליץ לחפש לפי מייל אוניברסיטאי או לפי מספר תעודת-זהות).

5.PNG

5. לחצו על שם הסטודנט בשדה השמאלי ולחצו על כפתור "הוספה

5.PNG

6. ראו שהסטודנט נוסף לרשימת ה"משתמשים הרשומים באתר הקורס".

3.PNG
הפקת רשימת הסטודטים באקסל

הורדת רשימת הסטודנטים

המרצה יכול להוריד קובץ עם רשימת הסטודנטים בקורס.

במדריך יוסבר כיצד להוריד את רשימת משתתפי הקורס הכוללת שם וכתובת מייל, ואת רשימת משתתפי הקורס הכוללת גם מספר תעודת זהות.

איך להוריד את רשימת הסטודנטים בקורס?

1. באתר הקורס, פתחו את התפריט הימני בלחיצה על הכפתור העליון.

2.PNG

2. לחצו על כפתור "משתתפים".

2.PNG

3. פתחו את תיבת הגלילה בשורה התחתונה "הורדת רשימת הסטודנטים".

4. בחרו ב-"תסדיר גליון אלקטרוני מסוג מיקרוסופט אקסל (xlsx)" ולחצו על "הורדה".

7.PNG

איך להוריד את רשימת הסטודנטים כולל מספרי ת.ז.?

1. באתר הקורס, פתחו את התפריט הימני בלחיצה על הכפתור העליון.

2. לחצו על הכפתור "ציונים".

כפתור ציונים בתפריט הימני.png

3. בעמוד שייפתח היכנסו לחלונית הגלילה "ציוני הסטודנטים בקורס" וגללו עד הסוף מטה.

בחרו: "יצוא לגליון האלקטרוני של Excel".

ציוני הסטודנטים בקורס-יצוא לאקסל.png

4. בעמוד "יצוא לגליון האלקטרוני של Excel" גללו שוב עד סוף העמוד מטה.

בתחתית הרשימה של הפריטים המסומנת ב-V לחצו על "יש לבחור הכל או כלום". הסימונים מכל הפריטים יוסרו.

יש לבחור הכל או כלום-אחרי הבחירה.png
יש לבחור הכל או כלום-לפני הבחירה.png

5. לסיום לחצו על "הורדה". 

קובץ ה-Excel שיופק יכלול את שמות הסטודנטים בקורס, כתובת המייל ותעודת זהות.

קובץ אקסל משתתפים ות.ז.png
פתיחת גישה לאורחים ללא שם משתמש אוניברסיטאי

פתיחת גישה לאורחים ללא שם משתמש אוניברסיטאי לאתר הקורס

ניתן להפוך את אתר הקורס לזמין לאורחים ללא שם משתמש אוניברסיטאי באמצעות מפתח (קוד) שנבחר מראש על ידי המרצה ומוגש על ידו.

פעולה זו ניתנת לביצוע על ידי המרצה בלבד.

הקורס יהיה זמין לאורחים לצפיה בלבד.

בפעילויות הקורס יכולים להשתתף רק סטודנטים.

כיצד לאפשר לאורחים (ללא שם משתמש אוניברסיטאי) להיכנס לאתר הקורס?

1. יש לבדוק שתכני האתר אינם מפרים את חוק זכויות יוצרים (ראה/י מסמך "עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה"

2. יש להוריד למחשב ולהדפיס הצהרה לפיה תוכן האתר אינו מפר זכויות יוצרים. 

קישור להורדת ההצהרה: "הצהרת כניסת אורחים לאתר הקורס"

3. יש למלא בהצהרה את הפרטים המבוקשים כולל מפתח (קוד) כניסה. רק מרצה הקורס יכול למלא הצהרה זו. 

4. יש לחתום על ההצהרה באופן ידני ולשלוח אותה סרוקה לכתובת virtualt@tauex.tau.ac.il.

מרצי הקורס בלבד יכולים לבקש לאפשר כניסת אורחים

LOGO virtual - innovation 1.png
bottom of page