Active Quiz - בוחן בהובלת מורה

פעילות ה-Active Quiz מאפשרת למרצה ליצור ולנהל בוחן/סקר בכיתה במהלך השיעור כאשר תוצאות הפעילות מופיעות בזמן אמת. 
במהלך השיעור ברגע שהמרצה מפעיל את הפעילות –> הסטודנטים עונים דרך הסמארטפונים או מחשבים ניידים. המרצה רואה את השאלות באתר הקורס ב-Moodle ויכול להראות לסטודנטים את התוצאות באופן מיידי לצורך דיון או שיח.

מצגת מקורית של הערכת עמיתים כולל שינויים לעריכה לACTIVE QUIZ.gif

איך מוסיפים שאלות למאגר השאלות?

1. באתר הקורס יש להיכנס ל"מאגר שאלות".

שלבי יצירת פעילות Active Quiz

1.PNG

אם כבר קיימות שאלות במאגר השאלות של הקורס, תוכלו לעשות בהן שימוש. אין צורך ליצור את השאלות מחדש. 

2. לחצו על כפתור "יצירת שאלה חדשה"

2.PNG

3. בחרו את סוג השאלה שתרצו להוסיף (מידע מפורט יופיע כאשר תסמנו סוג מסוים של שאלה).

3.PNG

למידע מפורט על סוגי השאלות לחצו כאן.

4. ניתן לעבור ללשונית "קטגוריות" ולגלול לתחתית המסך להגדרת קטגוריות שונות לשאלות המאגר, לדוגמה לפי נושאים/דרגות קושי/מועדי בחנים וכד'.  

קטגוריה במאגר השאלות.gif

•    שאלות חדשות ניתן להוסיף ישירות בקטגוריה החדשה
•    ניתן לסדר שאלות קיימות בקטגוריות הרצויות,

     בעמוד "שאלות" סמנו את השאלה/ות שתרצו להעביר ובחלק התחתון של המסך,

     בחרו את הקטגוריה המתאימה ולחצו על "העברה ל>>"

כיצד ליצור פעילות ב- Active Quiz ?

1. היכנסו לעמוד הראשי של אתר הקורס,
אם אינכם במצב עריכה, לחצו על כפתור "הפעלת עריכה".

1.PNG

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

4.PNG

3. בחרו את האפשרות "בוחן בהובלת מורה" בחלון שנפתח.

5.PNG
5.PNG

4. יש לכתוב את כותרת הפעילות בשדה "שם", לדוגמה: "סקר כיתה".

6.PNG

קיימת אפשרות להוסיף הנחיה או הקדמה בשדה "תיאור".

5. ניתן להגדיר את זמני הפעלת פעילות הכיתה בסעיף "הגדרות כלליות".

7.PNG

•    זמן ברירת מחדל עבור בוחן: כמה זמן יש לסטודנטים לענות על השאלה מרגע שהמרצה             הפעיל אותה בכיתה (יש להתחשב גם בזמן קריאת השאלה)                       
•    זמן המתנה לשאלה: מרגע שהמרצה הפעיל את השאלה, כמה זמן עד שהשאלה מופיעה           לסטודנטים במכשירים שלהם               

6. לשונית הגדרות ציון מאפשרת לקבוע אם הפעילות היא לציון, ניתן להגדיר את ערך הציון לפעילות על מנת שהציון יופיע בדו"ח הציונים הכללי באתר.

7.PNG
7.PNG

במידה והפעילות לא לציון, יש להסיר את סימון       משדה "מוערך".

7. ניתן להגדיר בסעיף "אפשרויות סקירה" אילו תוצאות ייראו הסטודנטים לאחר סיום הפעילות.

7.PNG

מידע על סוגי האפשרויות לתצוגה ניתן לראות בלחיצה על צלמית  

7.PNG

איך להוסיף שאלות לפעילות?

1. היכנסו לפעילות שיצרתם ולחצו על כפתור "עריכת בוחן"

8.PNG
10.PNG

2. בחרו בקטגורית השאלות הרצויה ולחצו על סימן     להוספת השאלה ל- Active Quiz.

10.PNG

3. ניתן להגדיר הגדרות ספציפיות לשאלה ולסיום לחצו על על "הוספת שאלה".

באופן זה ניתן להוסיף שאלות נוספות.

11.PNG

4. לאחר הוספת השאלות – השאלות יופיעו בצורה מרוכזת בסעיף "רשימת השאלות"
ב"רשימת השאלות" תוכלו לשנות את סדר השאלות, לערוך את השאלות או להסירן מהפעילות

12.PNG

איך להפעיל את הפעילות בכיתה?

על מנת להפעיל את הפעילות בכיתה הסטודנטים צריכים להיכנס לפעילות דרך אתר הקורס (במחשבים ניידים/סמארטפונים/טאבלטים) - להנחיות לסטודנטים לחצו כאן.

מדריך לסטודנט.png

1. היכנסו לרכיב בוחן בהובלת המרצה - Active Quiz שיצרתם.

13.PNG

2. הגדירו שם לניסיון המענה, ובחרו האם הפעילות תהיה אנונימית.
לסיום לחצו על כפתור "התחלת ניסיון מענה".

14.PNG

וודאו כי הסטודנטים נמצאים בפעילות. בשלב זה הסטודנטים יראו על המסך את ההודעה הבאה:"יש לחכות שהמורה יתחיל את הובחן. ברגע שהבוחן יתחיל, יופיע שעון-עצר עם ספירה יורדת להתחלת השאלה הראשונה"

3. לחצו על כפתור "התחלת בוחן".

15.PNG

4. תשובות הסטודנטים מתעדכנות אונליין על המסך שלכם.
אם הנכם במחשב המחובר למקרן, הסטודנטים גם כן יראו את התוצאות מתעדכנות על המסך.

17.PNG

5. לאחר שעובר זמן המענה על השאלה, ניתן לחזור לשאלה/לעבור לשאלה הבאה או לסיים את הבוחן.

16.PNG

להנחיות לסטודנטים לחצו כאן.

מדריך לסטודנט.png
LOGO virtual - innovation 1.png