top of page

הנחיות לשימוש בשרת הבחינות

שרת הבחינות פועל עם אותה מערכת של Moodle, זהה למערכת שבה נמצאים אתרי הקורסים.

כל אתר המופיע בשרת ה-Moodle הראשי יופיע גם בשרת הבחינות וכל משתמש הרשום באתר קורס ב-Moodle הראשי יופיע באותה הרשאה גם בשרת הבחינות. אם קיימות קבוצות באתר הקורס הן יופיעו גם בשרת הבחינות.

ההבחנה בין שרת הקורסים לבין שרת הבחינות מסייעת לניהול יעיל של המבחנים המקוונים בשתי צורות:

* פיזור הבחינות בין שרת הקורסים הראשי לבין השרת הנוסף המיועד לבחינות, על מנת למנוע עומסים בעת היבחנות של סטודנטים רבים בבת אחת.

* בשרת הבחינות אתר הקורס הוא "נקי", לא מוצגים בו תכנים, פעילויות וחומרי למידה.

במידה שבכל זאת רוצים להנגיש את חומרי הקורס מהאתר הראשי, ניתן לעשות זאת באמצעות ייבוא.

תמיכה בשרת הבחינות תינתן רק עבור מבחנים שתואמו מראש לביצוע בשרת הבחינות.

מה במדריך?

איך מגיעים לשרת הבחינות

איך מגיעים לשרת הבחינות?

לשרת הבחינות יש להיכנס דרך הקישור הבא: http://exams.tau.ac.il

יש להתחבר עם שם המשתמש האוניברסיטאי כרגיל.

כל משתמש יראה בשרת הבחינות את כל הקורסים שאליהם רשום בשרת ה-Moodle הראשי.

שימו לב: כל אתרי הקורסים בשרת הבחינות לא זמינים לסטודנטים. לפני המבחן יש להפוך את אתר המבחן לזמין. הפיכת האתר לזמין היא באחריות סגל ההוראה בקורס! (לחצו כאן להנחיות)

איך מכינים מבחנים

איך מכינים מבחנים בשרת הבחינות?

בשרת הבחינות מכינים ועורכים מבחנים בדיוק באותה הדרך שבה הכנו את המבחנים עד כה, באתר הקורס שבשרת הראשי, כולל הגדרת קבוצות ומתן הארכת זמן, הוספת הצהרת טוהר בחינות וכל הגדרה נוספת שיש בה צורך למבחן.

למידע על הכנת מבחנים ב-Moodle לחצו כאן.

איך מוסיפים משתמשים

איך מוסיפים משתמשים (סטודנטים/עוזרי הוראה) לאתר הקורס בשרת הבחינות?

המשתתפים הרשומים באתר הראשי של הקורס מסתנכרנים באופן אוטומטי תוך 24 שעות מרגע הוספתם.

אם מוסיפים משתמשים סמוך למבחן יש להוסיף אותם גם בשרת הראשי וגם בשרת הבחינות.

להנחיות להוספת משתמשים לחצו כאן (ההנחיות מתאימות לשני השרתים)

איך מוסיפים בוחן קיים

איך מעבירים בוחן קיים מאתר הקורס הרגיל לשרת הבחינות?

1. היכנסו לשרת הבחינות, התחברו עם שם משתמש וסיסמה, והיכנסו לאתר הקורס הרלוונטי.

בסרגל העליון של הקורס לחצו על "אפשרויות נוספות" ואז בחרו "יבוא של פריטים מהאתר הראשי

2. תיפתח רשימה של כל הבחנים והמטלות הקיימים באתר הקורס ב-Moodle בשרת הראשי. בחרו את הבוחן הרצוי או המטלה הרצויה ולחצו על "שמירה".

3.כעת הבוחן/המטלה יעברו לאתר הקורס.

בסיום פעולת היבוא יופיע עמוד סיום.

שימו לב: לאחר יבוא מומלץ לעבור על הגדרות הבוחן ולוודא ב"תצוגה מקדימה" שהבוחן מוצג כראוי.

יש לוודא במיוחד את הפרטים הבאים:

1. הגבלות גישה

2. הצהרת טוהר בחינות

איך הסטודנטים נכנסים

איך הסטודנטים נכנסים לשרת הבחינות?

יש לעדכן וליידע את הסטודנטים מראש על כל מבחן המתקיים בשרת הבחינות ולא בשרת ה-Moodle הראשי.

לפני מועד הבחינה: מומלץ לבקש מהסטודנטים להיכנס לשרת הבחינות (אפשר גם כמה ימים לפני) לוודא שמצליחים להתחבר, ולאשר את "הודעת מדיניות המערכת" בכניסה הראשונה לשרת הבחינות.

ביום המבחן: מומלץ להוסיף לאתר הקורס בשרת הרגיל קישור לאתר הקורס בשרת הבחינות.

הצעה לנוסח שליחה לסטודנטים:

המבחן בקורס ____________ יתקיים בשרת הבחינות ב-Moodle.

הכניסה לשרת הבחינות היא דרך הקישור: https://exams.tau.ac.il/

יש להתחבר ולהיכנס לאתר הקורס שבו יופיע המבחן.

אם זהו המבחן הראשון שלך המתקיים בשרת הבחינות, מומלץ להיכנס לשרת הבחינות לפני מועד הבחינה (אפשר גם כמה ימים לפני) לוודא שהנך מצליח/ה להתחבר ושהנך רואה את רשימת הקורסים שלך. בכניסה הראשונה תופיע "הודעת מדיניות המערכת" שיש לאשר.

קבוצות להארכת זמן

איך רואים קבוצות להארכת זמן בשרת הבחינות אחרי שהוגדרו באתר הקורס הרגיל?

יש לסנכרן את הקבוצות בשרת הבחינות

1. באתר הקורס בשרת הבחינות הפעילו עריכה.

2. בצד שמאל תופיע משבצת: TAU sync from main site.

3. לחצו על הקישור To sync click here שבתוך המשבצת. הפעולה עשויה להימשך מספר דקות.

4. בתחתית העמוד לחצו על "המשך".

5. בסיום הפעולה הקבוצות יופיעו באתר. 

שימו לב: אם הקבוצות ממשיכות להתעדכן באתר הקורס הראשי, מומלץ לעשות סינכרון נוסף מספר דקות לפני תחילת הבוחן.

איך מעבירים ציונים

איך מעבירים את הציונים, אחרי המבחן, לאתר הקורס הראשי?

הציונים יעברו באופן אוטומטי יום לאחר המבחן.

אם תרצו להעביר את הציונים ללא זמן ההמתנה:

1. היכנסו לאתר הקורס בשרת ה-Moodle הראשי (הרגיל) והפעילו עריכה.

2. לחצו על "הוספת משבצת" בתפריט השמאלי (במידה שהתפריט לא מופיע לחצו על הלשונית בצד, לפתיחת התפריט)

3. בחלון שנפתח לחצו על: 

TAU sync grades from online exams site

המשבצת תתווסף לצד השמאלי של המסך, בצד עמוד הקורס.

4. לחצו על הקישור To sync click here שבתוך המשבצת.

הפעולה יכולה להימשך מספר דקות.

בסיום הפעולה הציונים יתווספו כעמודה בדוח הציונים.

5. לצפייה בציונים לחצו על "ציונים" בסרגל העליון באתר הקורס. בחלון שנפתח, "ציוני הסטודנטים בקורס" ניתן לראות את עמודת הציון של המבחן. 

שם העמודה יהיה exams 2022+שם המבחן

לדוגמה: exams2022: מבחן סופי. 

יצירת קשר

צוות Virtual TAU זמין להדרכה בהכנת מבחן ו/או לכל שאלה או התייעצות

טלפון
מייל
יום ושעות פעילות
Fri., June 20
The Academy, L.A
Book It
Thu., June 19
Bamboo, Santa Barbara
Book It
Sat., June 28
Cheers, Santa Cruz
Book It
Wed., July 6
The Roxy, San Francisco
Book It

א' - ה'
08:00 - 18:00

שאלות ופניות:
virtualt@tauex.ta
u.ac.il


מבחנים בזמן אמת: virtualexams@tauex.tau.ac.il

שאלות ופניות: 
03-6405527

מבחנים בזמן אמת:
050-2142588

שימו לב:

במיילים בנוגע לתקלות במבחן בזמן אמת, נא לציין את פרטים הבאים:

 

בנושא: מבחן בשרת הבחינות - עכשיו בקורס_________________

בגוף המכתב

  • פרטי הקורס: שם הקורס, מספר הקורס

  • מס' טלפון להתקשרות

  • תיאור הבעיה

bottom of page