top of page

חלוקת חדרים במפגש ב-ZOOM

מערכת Zoom מאפשרת לחלק את הסטודנטים/ות לקבוצות עבודה ולכנס אותם חזרה למליאה "בלחיצת כפתור". החלוקה יכולה להיעשות ממחשב בלבד (לא ניתן לחלק לחדרים מהטלפון הסלולרי).

מאפייני הפונקציה "חלוקת חדרים":


1. מספר החדרים המקסימלי הוא 50.

2. החלוקה יכולה להתבצע בשלוש דרכים:

  • אוטומטי (ללא התערבות ה-Host)

  • ידני (ה-Host מחלק את המשתתפים לחדרים)

  • חלוקה עצמית (המשתתפים בוחרים לאיזה חדר להצטרף)

3. לאחר החלוקה, בכל חדר קיימות כל אפשרויות התקשורת - מצלמה, מיקרופון, צ'ט ושיתוף מסך.

4. קיימות הגדרות ייעודיות לחלוקת חדרים, כמו תזמון השהות בחדרים ועוד.

5. בגרסאות החדשות של ZOOM, גם Co-Host יכול/ה לחלק את המשתתפים לחדרים.

6. משתתפים יכולים להקליט בחדרים בתנאי שההקלטה תישמר במחשב האישי (לא בענן).

חדש! בלוג בנושא: שדרוג ניהול כיתה בחדרים ב-zoom

מה במדריך?

כפתור הפעלת חלוקת חדרים באתר זום

הפעלת כפתור חלוקת חדרים באתר ה-ZOOM

1. היכנסו לאתר של ZOOM.

2. לחצו על הכפתור Sign In או My Account, כדי להתחבר עם החשבון האוניברסיטאי האישי

SIGN IN.png
MY ACCOUNT.png

3. לחצו על הכפתור Settings

לחיצה על SETTINGS.png

4. לחצו על הכפתור "In Meeting (Advanced)" הנמצא בתפריט השמאלי

Capture.PNG

5. וודאו שהכפתור Breakout room פעיל (כחול).  

Capture.PNG
חלוקת חדרים אוטומטית לחדרים

חלוקה אוטומטית לחדרים

המשתתפים יחולקו על ידי המערכת באופן אקראי ושווה בין החדרים

1. היכנסו לפגישה ב-ZOOM 

2. לחצו על הכפתור "Breakout room” בסרגל הכלים

שורת פקדים.PNG

3. לחצו על האפשרות "Assign automatically

Capture1.PNG

4. הגדירו את מספר החדרים שתרצו לפתוח.

ניתן לראות כמה משתתפים יהיו בכל חדר, על ידי הסתכלות על המספר שנמצא ליד הערה "participants per room"

Capture2.PNG

5. לחצו על הכפתור “Create

Capture2.PNG

6. לחצו על הכפתור “Open All Rooms" על מנת לפצל את המשתתפים לחדרים.

Capture3.PNG
Capture3.PNG

7. המשתתפים יקבלו הודעה (הזמנה) להצטרף לחדר שנפתח ועליהם לאשר את ההצטרפות לאותו חדר.

8. יופיע חיווי ירוק ליד משתתף שהצטרף לחדר 

Capture14.PNG

9. יופיע חיווי לבן ליד משתתף שטרם הצטרף לחדר 

Capture15.PNG
חלוקה ידנית לחדרים

חלוקה ידנית לחדרים

ה-Host או Co-Host יכולים לחלק את המשתתפים לחדרים באופן ידני. כלשם כך יש להגדיר את מספר החדרים ולאחר מכן תוכלו לשייך לכל חדר את המשתתפים הרלוונטים.

1. היכנסו לפגישה ב-ZOOM 

2. לחצו על הכפתור "Breakout room” בסרגל הכלים

שורת פקדים.PNG

3. לחצו על האפשרות "Assign manually

Capture4.PNG

4. הגדירו את מספר החדרים שתרצו לפתוח.

Capture4.PNG

5. לחצו על הכפתור “Create

Capture4.PNG

6. לחצו על Assign כדי לשייך את המשתתפים לחדר מסוים

Capture6.PNG

7. סמנו      לצד הסטודנטים אותם תרצו לשייך לחדר המסוים.

תמונה39.png
Capture7.PNG

8. חזרו על הפעולה בעבור כל החדרים עד לשיוך כל המשתתפים.

9. לחצו על הכפתור “Open All Rooms" על מנת לפצל את המשתתפים לחדרים.

Capture3.PNG
Capture3.PNG

10. המשתתפים יקבלו הודעה (הזמנה) להצטרף לחדר שנפתח ועליהם לאשר את ההצטרפות לאותו חדר.

11. יופיע חיווי ירוק ליד משתתף שהצטרף לחדר 

Capture14.PNG

12. יופיע חיווי לבן ליד משתתף שטרם הצטרף לחדר 

Capture15.PNG
חלוקת חדרים ע"י המשתתפים

חלוקה לחדרים ע"י המשתתפים עצמם

המשתתפים יחליטו בעצמם לאיזה חדר ירצו להשתייך.

 

הערה חשובה, בגרסאות ישנות של ZOOM המשתתפים לא יוכלו לחלק את עצמם לחדרים. לכן חשוב שכל המשתתפים יעדכנו את הגרסה של ZOOM.

1. היכנסו לפגישה ב-ZOOM 

2. לחצו על הכפתור "Breakout room” בסרגל הכלים

שורת פקדים.PNG

3. לחצנו על האפשרות "Let participants choose room

Capture9.PNG
Capture9.PNG

4. הגדירו את מספר החדרים המקסימלי שתרצו לפתוח.

Capture9.PNG

5. לחצו על הכפתור “Create

6. כעת למשתתפים יופיע הכפתור של "Breakout room" והם יוכלו לבחור לאיזה חדר להשתבץ.

7. יופיע חיווי ירוק ליד משתתף שהצטרף לחדר 

Capture14.PNG

8. יופיע חיווי לבן ליד משתתף שטרם הצטרף לחדר 

Capture15.PNG

ניתן להגדיר חדרים (breakout rooms) גם לפני תחילת הפגישה ב-zoom. יש לקבוע את מספר החדרים הרצויים בעת קביעת הפגישה.

 

עם זאת לא מומלץ להקצות משתתפים לחדרים מראש, משום שקשה לדעת בודאות שלכולם יש חשבון zoom ומה כתובת המייל בחשבון ה-zoom.

אפשרויות מתקדמות

אפשרויות מתקדמות לחלוקת חדרים

לפני לחיצה על כפתור "Open All Rooms", ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות:

1. ניתן לאפשר לסטודנטים לבחור חדר בעצמם, גם אם החדרים חולקו מראש באופן ידני/ אוטומטי.

2. ניתן לאפשר לסטודנטים לחזור לחדר הראשי בכל רגע נתון.

3. ניתן להגדיר מראש את משך זמן העבודה בחדרים.

4. ניתן להגדיר שעון עצר לחזרה לחדר הראשי עם סגירת החדרים.

1. לחצו על כפתור "Options" ואז תופיע חלונית עם אפשרויות נוספות.

Capture10.PNG

2. סמנו ב-      את האפשרויות הרלוונטיות למפגש או הסירו את ה-     אם ההגדרות אינן רלוונטיות למפגש.

תמונה39.png
תמונה39.png

מאפשר למשתתפים לבחור חדר אחר

מאפשר למשתתפים לחזור לחדר המרכזי בכל רגע נתון באופן עצמאי

המשתתפים יחולקו לחדרים ללא צורך באישורם

הגדרת משך זמן העבודה מראש.

שעון עצר יופיע למשתתפים ברגע שה-Host ילחץ על חזרה לחדר הראשי.

Capture10.PNG
הצטרפות לחדר ספציפי

הצטרפות Host או Co-Host לחדר ספציפי

לאחר לחיצה על הכפתור "Open All Rooms", מנהלי המפגש יכולים להצטרף לחדרים המפוצלים ולעבור ביניהם. 

1. לחצו על כפתור "Join" בשורה של החדר שאליו תרצו להתחבר, למשל Room 1

Capture11.PNG
Capture11.PNG

2. לחצו על הכפתור "Yes"

Capture12.PNG

3. בזמן השהות בחדר מפוצל מסוים, ניתן לעבור לחדר אחר על ידי לחיצה על הכפתור "Breakout room" ואז לחיצה על הכפתור "Join"

Capture13.PNG
התנהלות בזמן חלוקת החדרים

התנהלות בזמן חלוקת החדרים

לאחר לחיצה על הכפתור "Open All Rooms", מנהלי המפגש יכולים לעשות את הפעולות הבאות:

1. שליחת הודעה לכל החדרים המפוצלים

2. העברת המשתתפים בין החדרים

3. מענה לבקשות עזרה על ידי מעבר לחדר מפוצל ספציפי

4. שיתוף מסך לכלל החדרים המפוצלים

שליחת הודעה לכל החדרים המפוצלים

שליחת הודעה לכל החדרים המפוצלים

1. לחצו על כפתור "Broadcast a message to all" כדי לשלוח מסר מילולי לכל החדרים.

Capture11.PNG
Capture11.PNG

2. הקלידו את ההודעה ולאחר מכן לחצו על הכפתור "Broadcast" כדי לפרסם את ההודעה 

Capture16.PNG
העברת משתתפים בין חדרים

העברת משתתפים בין חדרים

1. לחצו על שם המשתתף שאותו תרצו להעביר 

Capture17_edited.jpg

2. לחצו על הכפתור "Move to" כדי לבחור עבורו חדר אחר

Capture17_edited.jpg

3. לחצו על החדר שאליו תרצו להעביר את המשתתף

Capture17.PNG
מענה לבקשות עזרה על ידי מעבר לחדר מפוצל ספציפי

מענה לבקשות עזרה על ידי מעבר לחדר מפוצל ספציפי

במקרה בו משתתף מבקש עזרה, תופיע הודעה. לחצו על הכפתור "Join Breakout Room" כדי להצטרף לחדר המפוצל אליו נקראת.

Capture18.PNG
שיתוף מסך לכלל החדרים המפוצלים

שיתוף מסך לכלל החדרים המפוצלים

1. לחצו על הכפתור "Share Screen"

סרגל כלים חלקי.PNG

2. סמנו ב-      את האפשרות "Share to breakout rooms"

תמונה39.png
Capture19.PNG
תמונה11111.png

3. בחרו את המסך שאותו תרצו לשתף על ידי לחיצה עליו.

4. לחצו על הכפתור "Share"

Capture21.PNG
תמונה39.png

5. כעת כל משתתפי החדרים יוכלו לראות את המסך המשותף.

המשתתפים לא יוכלו לשתף מסכים בחדרים המפוצלים עד שמשתף המסך (בחדר הראשי) לא ילחץ על "Stop share"

חזרה לחדר הראשי

חזרה לחדר הראשי

בחלק זה יוסבר כיצד לחזור לחדר הראשי (לסגור את החדרים המפוצלים).

1. לחצו על הכפתור "Breakout room

שורת פקדים.PNG

2. לחצו על כפתור "Close All Rooms

Capture11.PNG
Capture11.PNG

3. המשתתפים יוחזרו אוטומטית לחדר הראשי בתום 60 שניות (או זמן אחר, אם שונתה ברירת המחדל).

bottom of page