top of page

חידושים ב-Zoom: שדרוג ניהול כיתה בחדרים (breakout rooms)

עודכן: 5 במרץ 2023כל השדרוגים מותנים בשדרוג החשבון לגרסה 5.12.9 ומעלה


שידור קולי (Broadcast Voice) לחדרים (Breakout Rooms) במפגש

מעתה ניתן לא רק לשדר הודעה כתובה למשתתפים בשעת פעילות בחדרים. ניתן לדבר אליהם וכל המשתתפים בחדרים השונים יוכלו לשמוע את הודעתכם.


איך משדרים הודעה קולית לחדרים?


1. בסרגל הכלים התחתון לחצו על אייקון Breakout Rooms2. לחצו על Broadcast ובחרו אם לשדר הודעה כתובה או קולית


שיתוף מסך

שיתוף מסך לכל החדרים

מעתה ה-Host יכול/ה לשתף מסך כך שכל המשתתפים בכל החדרים יוכלו לצפות בו באותו זמן. יש לציין שאם אחד המשתתפים משתף מסך בתוך חדר, שיתוף המסך של ה-Host ישתלט.


איך לשתף מסך לכל החדרים?


1. במהלך מפגש, לחצו על Share Screen (כפתור ירוק) בסרגל הכלים שבתחתית המסך.

2. במסך שייפתח בחרו באפשרות Share to Breakout Rooms.

3. במסך הבא לחצו על Share על מנת לאשר את שיתוף המסך.העט הנעלם


ליישום Annotation, המאפשר לכתוב/לסמן בעת שיתוף מסך במהלך המפגש, נוסף אפיון חדש:

סימון הנעלם כעבור 3 שניות.


1. הצביעו עם העכבר על החלק העליון של המסך, עד הופעת סרגל הכלים.

2. לחצו על הכפתור עם אייקון העיפרון Annotate.

3. בסרגל הכלים שייפתח מתחת לסרגל העליון לחצו על Spotlight.

4. נפתחות 3 אפשרויות - לבחירת "העט הנעלם" לחצו על הכפתור הימניצפייה בפעילות המשתתפים בחדרים

מעתה ניתן לראות את מצב הפעילות של משתתפי המפגש גם כאשר הם עובדים בחדרים (Breaking Rooms). ניתן לראות ללא כניסה לחדרים עצמם:

  • אם המשתתפים עם מצלמה סגורה או פתוחה

  • אם המיקרופון שלהם פתוח או סגור

  • אם מישהו משתף מסך

  • אם מישהו מרים יד וצריך סיוע


לדוגמה:


איך נראה את "מצב פעילות המשתתפים"? יש לעקוב אחר ההנחיות ולבצע פעם אחת

  • יש להיכנס לחשבון ה-Zoom

  • לבחור ב"הגדרות"

  • להיכנס ל: In meeting (advanced)

  • בהגדרות של Breakout Rooms תופיע אפשרות חדשה שניתן לבחור לסמן:

allow host to view activity statuses of participants in breakout rooms

מה ה-Host לא יכול/ה לעשות? להאזין לשיח בחדרים כשנמצא/ת מחוץ לחדר.


מיקוד הלמידה

ראו שני כלים חדשים שמסייעים למקד את תשומת לב הסטודנטים במהלך שיעור ב- Zoom:


מצב ריכוז גבוה - Focus mode - מצב שבו ה-Host מאפשר לסטודנטים לראות רק את ה-Host או את עצמם ולא את המשתתפים האחרים. יש לאפשר את הגדרת המצב הזה כבר בשלב קביעת מפגש בהגדרות In meeting (advanced) בסעיף Focus mode.

איך מפעילים Focus mode?

1. במהלך המפגש לוחצים על שלוש הנקודות "More" בסרגל הכלים שבתחתית המסך.2. בוחרים את האפשרות Start Focus Mode. תופיע שאלה האם אתם אכן מעוניינים להפעיל את מצב מיקוד הלמידה. לאישור לחצו Start.


תצוגת "כיתה" - Immersive view - היישום החדש מאפשר להציג את המשתתפים עבור המרצה בתוך "כיתה" ולא בתוך המשבצות השחורות הרגילות. ראשית יש להגדיר זאת מראש כאפשרות, בתוך ההגדרות בחשבון ה-Zoom.


1. עם פתיחת הפגישה, בחרו את המצב הזה בפינה הימנית העליונה, ע"י לחיצה על View.

2. המצב מאפשר לבחור את צורת הצגת המשתתפים במפגש. כמו כן, ניתן להחליט האם השמת המשתתפים במקומות ה"ישיבה" שלהם תיערך אוטומטית או ידנית.


אפשרויות אלה מתקיימות רק עבור משתתפים אשר עדכנו את חשבון ה-Zoom שלהם לגרסה העדכנית ביותר: 5.12.9 ומעלה.Yorumlar


bottom of page