top of page

איך לנקות את קובצי ה-cookies מדפדפן כרום?

עודכן: 22 במאי 2023

במדריך זה יוסבר כיצד למחוק קובצי "עוגיות/קוקיז" מהאתרים פנופטו ומודל.


  1. בדפדפן Chrome, יש ללחוץ על שלושת הנקודות בתפריט העליון מימין.

  2. יש ללחוץ על "הגדרות"


3. לחצו על "פרטיות ואבטחה" בתפריט הימני.


4. בחרו בתפריט שנפתח "קובצי Cookie ונתונים אחרים מאתרים"


5. בתפריט בחרו "הצגת כל הנתונים מאתרים וההרשאות"


6. בחלון שנפתח ניתן לבצע חיפוש בתפריט משמאל למעלה עם המילים "Moodle" או "Panopto"

או, ברשימה שמופיעה, ניתן למצוא רשומות הכוללות רכיבים אלו וללחוץ על פח האשפה משמאל למחיקתם.
הנחיות אגף המחשוב לניקוי קוקיז מכל הדפדפנים- לחצו כאן


1 commentaire


gayl sharabi
gayl sharabi
27 sept. 2023

לא קיבלתי ציוןַמ סמסטר ב 2023

J'aime
bottom of page