top of page

 PowerPoint הקלטת סרט בתוכנת 

במדריך זה יוסבר כיצד להקליט סרטון באמצעות תוכנת PowerPoint בגרסת 365 Office, הכוללת: צילום וידיאו, שיתוף מסך וסאונד.

הוספת כפתור הקלטה

הוספת כפתור הקלטה

1. פתחו את המצגת הרצויה.

Capture.JPG

2. לחצו על הכפתור "קובץ" בתפריט העליון

Capture.JPG

3. לחצו על הכפתור "אפשרויות" הנמצא בתפריט הימני בתחתית המסך.

Capture1.JPG

4. לחצו על הכפתור "התאמה אישית של רצועת הכלים" הנמצא בתפריט הימני.

Capture2.JPG

5. גללו את הסרגל למטה

GIF חדש חדש.gif

6. סמנו ב- V את המשבצת הנמצאת ליד הסעיף "הקלט". 

ppt-צילום והקלטה 1.JPG

7. לחצו על הכפתור "אישור".

ppt-אישור ביטול.JPG
הקלטת סרטון עם וידיאו

הקלטת סרטון עם וידיאו

1. לחצו על כפתור "הקלטה" הנמצא בתפריט העליון.

Capture.JPG

2. לחצו על הכפתור "הקלט הצגת שקופיות".

Capture11.JPG

3. במסך החדש, המתינו מספר שניות ותראו את תצוגת הוידיאו לצד המסך. 

Capture66666.JPG

בשלב העריכה תהיה אפשרות לשנות את מיקום חלונית הוידיאו

4. במסך זה ישנם כפתורים רבים לצורך ביצוע הקלטה מיטבית: כפתור הקלטה, כפתור עצירה, כפתור המציג שקופית ספציפית שהוקלטה, מעבר בין שקופיות, ציור על השקופיות וחלונית וידיאו.

Capture66666_edited.jpg

       - יציאה מחלון ההקלטה

מעבר לשקופית הבאה

הצגת שקופית ספציפית שהוקלטה

עצירה

Capture66666.JPG

5. טרם לחיצה על כפתור "הקלט" תוכלו לעבור באופן חופשי בין השקופיות (אחורה וקדימה). אך ברגע שתלחצו על כפתור "הקלט", ניתן יהיה להתקדם רק לשקופיות הבאות (רק קדימה). 

כלי ציור והדגשה

הקלטה

מעבר לשקופית קודמת

מעבר לשקופית הבאה

Capture66666.JPG

מעבר לשקופית קודמת

6. ברגע שתרגישו מוכנים להתחיל בהקלטה, לחצו על הכפתור "הקלט" ולאחר מכן תחל ספירה של 3 שניות עד רגע ההקלטה.

Capture66666.JPG

7. כדי לוודא שההקלטה אכן החלה, תראו עיגול אדום בתוך חלונית הווידיאו

Capture123.JPG

8. כדי להשהות את ההקלטה, לחצו על כפתור "השהה".

תמונה11.png

9.תוכלו לוודא שההקלטה אכן הושהתה כאשר כפתור "הקלט" חזר.

Capture66666.JPG

10. כדי לעצור את ההקלטה לשקופית זו, לחצו על כפתור "עצור". 

Capture66666.JPG

11. אם תרצו להקליט חלק זה מחדש, לחצו על כפתור "הקלט". 

Capture66666.JPG

PowerPoint לא שומר נסיונות קודמים.

12. כדי לסיים את ההקלטה ניתן ללחוץ על הכפתור "עצור" ואז לחיצה על החץ השמאלי.

תמונה333.png
2.png
1.png
עריכת ההקלטה

עריכת ההקלטה

לאחר הפסקת/סיום ההקלטה, תופיע בכל שקופית חלונית וידיאו עצמאית שהפעלתה תוביל לצפייה בוידיאו של המרצה, כולל הסאונד, של אותה שקופית בלבד. כמו כן, אם היה שימוש בציורים או הדגשות על המסך בעזרת כלי הציור, תוכלו לראות תיעוד שלהם על השקופית.

1. כדי לצפות בכל ההרצאה ברצף, ניתן ללחוץ על אייקון "הצגת שקופיות"

ppt-צילום והקלטה.JPG

2. כדי לשנות את מיקום חלונית הוידיאו, יש להזיז אותה (על ידי לחיצה ממושכת על המקש השמאלי בעכבר) למיקום אחר בשקופית או למתוח אותה על מנת להגדילה או להקטינה.

שיעור 5.gif

3. ניתן להקליט שקופית בודדת מבלי לשנות את שאר השקופיות.

כדי למנוע מקרים שבהם תקליטו בטעות מחדש שקופיות נוספות (מעבר לשקופית הספציפית שנבחרה), מומלץ להוסיף שקופית ריקה לאחר השקופית המיועדת להקלטה חוזרת. יודגש כי PowerPoint לא שומר גרסאות ישנות אלא את האחרונה שבוצעה.

4. כדי להקליט שקופית בודדת מחדש, יש ללחוץ על החץ הקטן         הנמצא ליד "הקלט הצגת שקופיות".

תמונה7.png
תמונה7.png

5. לחצו על הכפתור "הקלטה מהשקופית נוכחית..."

תמונה7.png

6. בסיום ההקלטה המחודשת של השקופית הספציפית, לחצו על כפתור "עצור".

Capture66666.JPG

7. לחצו על כפתור "ESC" הנמצא במקלדת.

v.png

Esc

שמירת ההקלטה

שמירת ההקלטה

1. לחצו על הכפתור "יצא לווידיאו", כדי להפוך את המצגת לסרטון וידיאו.

יצא לוידאו.JPG

2. לסיום, לחצו על הכפתור "צור וידיאו"

תמונה9.png

3. שמרו את הסרטון בתיקייה הרצויה במחשב האישי.

שימור גופנים ב-ppt

קיבוע גופנים במצגת PowerPoint

קיבוע גופנים במצגת ppt

חלק מגרסאות office יאפשרו להטמיע גופנים במצגות. כך שגם אם פותחים את המסמך במחשב אחר, שלא מותקנים בו אותם הגופנים, הגופנים והפריסה של המסמך לא ישתנו.

ההסבר להלן לא יסייע במקרה של העברת המצגת ל-Google Slides.

קובץ ב-ppt.JPG

1. לחצו על הלשונית "קובץ".

2. בחלון שייפתח, לחצו על "אפשרויות" בתפריט שבצד ימין.

אפשרויות ב-ppt.JPG

3. בחלון שייפתח לחצו על "שמירה" בתפריט שבצד ימין.

4. סמנו      ליד הסעיף "הטבע גופנים בקובץ". 

5. לסיום לחצו על "אישור". 

סימון V ב-ppt.JPG
שמירה והטבעת גופנים ב-ppt.JPG

החלפת הגופן בכל השקופיות בבת אחת

החלפת גופן בכל השקופיות בבת אחת

חלק מגרסאות office יאפשרו לשנות את גופן הטקסט בכל השקופיות בבת אחת באמצעות כפתור בשם "החלפה".

1. לחצו על הלשונית "בית".

2. לחצו על סימן החץ המצביע למטה        , הנמצא ליד הכפתור "החלפה".

3. בחלונית הגלילה שתיפתח בחרו "החלפת גופנים..."

חץ קטן כלפי מטה ב-ppt.JPG
החלפה והחלפת גופן ב-ppt.JPG
לשונית בית ב-ppt.JPG

4. בחרו את החלפת הגופן הנוכחי בתיבת "החלף"

5. בחרו את הגופן הרצוי בתיבת "ב"

6. לסיום לחצו על "החלף".

החלפת גופנים לכל השקופיות בבת אחת ב-ppt.JPG
bottom of page