top of page

עיצוב תצורת הקורס

תצורת תוכן הקורס מתייחסת לפורמט העיצוב של אתר הקורס ב-Moodle.

ישנן אפשרויות שונות להצגת יחידות ההוראה הכוללות את הפעילויות והמשאבים באתר הקורס.

על מנת להקל על בחירת תצורת תוכן הקורס, נמליץ לבחור את עיצוב האתר בהתאם למבנה הקורס:

מבנה לפי שבועות - כל התכנים של אותו שבוע נמצאים תחת אותו נושא.

מבנה לפי נושא תוכן - כל התכנים והפעילויות בתוכן מסוים ימצאו בנושא אחד.

מבנה לפי פעילויות - ניתן להבנות את התכנים לפי סוגים – לדוגמה נושא שבו כל המאמרים, נושא אחר שבו מטלות הקורס וכן הלאה.

לפניכם שש דוגמאות לעיצובים שונים של אתרי קורסים.

לחצו על אחת הדוגמאות, קראו על מאפייני עיצוב האתר 
ועברו להנחיות כיצד לעצב לעצמכם אתר קורס דומה.
 

Picture1.png
format6.png
כיצד לעצב את תצורת תוכן הקורס

כיצד לעצב את תצורת תוכן הקורס?

1. באתר הקורס לחצו על "הגדרות" בתפריט הניהול תחת שם הקורס.

30.PNG

2. גללו לסעיף "תצורת תוכן הקורס"

formats.png

3. בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בשדה "תצורת תוכן הקורס" ניתן לבחור את אופן תצוגת האתר.

Recording #66.gif

4. בכל שלב ניתן לשנות את תצורת הקורס ו/או להחזיר לתצורת ברירת מחדל.

5. לסיום לחצו על הכפתור "שמירת השינויים והצגתם".

כפתורי שמירת שינויים.jpg
נושאים (יחידות הוראה)

נושאים (יחידות הוראה)

תצורה זו היא תצורת ברירת המחדל ב-Moodle.
הנושאים מוצגים אחד מתחת לשני ופרוסים בעמוד הראשי. ניתן לארגן את התכנים באתר הקורס בהתאם לצרכי הקורס.

45.PNG

ניתן לחלק את נושאי הקורס לפי האפשרויות הבאות:

  • לפי שבועות- כל התכנים של אותו שבוע נמצאים תחת אותו נושא.

  • לפי נושאי תוכן- כל התכנים והפעילויות בתוכן מסוים ימצאו בנושא אחד.

  • לפי סוגי פעילויות- ניתן להבנות את התכנים לפי סוגים – לדוגמה נושא שבו כל המאמרים, נושא אחר שבו מטלות הקורס וכן הלאה.

רוצים טיפים נוספים?

במידה שבחרתם את העיצוב הזה, עיצוב ברירת המחדל, אין צורך לשנות את תצורת תוכן הקורס. לחצו כאן להנחיות העוסקות באפשרויות העריכה בעמוד הראשי.

נושאים חבויים גלויים

נושאים חבויים/גלויים

הנושאים חבויים או גלויים אחד מתחת לשני. תצורת קורס זו מתאימה לאתרי קורסים הכוללים תכנים רבים ומאפשרת לחלק את התכנים באתר הקורס למנות ולהפחית את העומס החזותי על המשתמש.

תצורת קורס זו מאפשרת למרצה ולסטודנט לחשוף בלחיצה נושא אחד או יותר בזמן שהנושאים האחרים חבויים.

ניתן לחלק את נושאי הקורס לפי האפשרויות הבאות:

  • לפי שבועות- כל התכנים של אותו שבוע נמצאים תחת אותו נושא.

  • לפי נושאי תוכן- כל התכנים והפעילויות בתוכן מסוים ימצאו בנושא אחד.

  • לפי סוגי פעילויות- ניתן להבנות את התכנים לפי סוגים – לדוגמה נושא שבו כל המאמרים, נושא אחר שבו מטלות הקורס וכן הלאה.

כיצד לעצב את תצורת תוכן הקורס? במידה שבחרתם את העיצוב הזה, לחצו כאן להנחיות כיצד לעצב את תצורת האתר שלכם.

1. באתר הקורס לחצו על "הגדרות" בתפריט הניהול תחת שם הקורס ולאחר מכן בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בחרו "נושאים חבויים/גלויים"

2.png

2. בהגדרות הפורמט, יש להגדיר את ההגדרות הבאות עפ"י העדפות העיצוב שלכם:

37.PNG

בחירת סוג פורמט הקורס

האם נושאים מוסתרים יוצגו

הגדרות תצורת רכיבים

תצורת תצוגת הקורס

מס' עמודות יחידות ההוראה

האם ניתן לפתוח/לסגור את יחידות ההוראה בבת אחת

36.PNG

האם ניתן לפתוח/לסגור כמה יחידות הוראה במקביל

צבע גופן כותרות הנושאים

צבע גופן כותרות הנושאים במעבר עכבר עליהן

צבע רקע כפתור הנושאים של יחידות ההוראה

צבע רקע כפתור הנושאים של יחידות ההוראה במעבר עכבר

3. לחצו על "שמירת השינויים והצגתם" לשמירת שינוי הפורמט והגדרותיו.

38.PNG

4. כעת אתר הקורס מוגדר בפורמט נושאים חבויים-גלויים ויחידות ההוראה בקורס נפתחות ונסגרות בלחיצה על כותרת ושם יחידת ההוראה.

לפתיחה/לסגירה של נושא בודד לחצו עליו

39.PNG

הקליקו כאן לפתיחה/לסגירה של כל הנושאים

נושאים בטבלת תמונות

נושאים בטבלת תמונות

בתצורה זו הנושאים מוצגים בקוביות - שניתן להוסיף להן תמונה.
הסטודנטים נכנסים ליחידת הלימוד על ידי לחיצה על הקובייה הרלוונטית ואז נפתח עמוד עם כל תכני היחידה. תצורה זו מתאימה במיוחד בקורסים בהם החלוקה של החומרים היא לפי סוגי פעילויות.

 

לדוגמה, נושא שבו מצויים כל המאמרים, נושא אחר שבו מטלות הקורס

וכן הלאה.

(לחלוקה לפי נושאי לימוד / שבועות - תצורות אחרות יכולות להתאים יותר)

כיצד לעצב את תצורת תוכן הקורס?
במידה שבחרתם את העיצוב הזה, תוכלו להוריד תמונות ממאגר תמונות, כגון: אתר Pixabay שמכיל תמונות לשימוש חופשי. יודגש שיש לבדוק את תנאי השימוש של האתר מפעם לפעם.

כמו כן לחצו כאן כדי להגיע למסמך הנחיות לשימוש זכויות יוצרים. 

לחצו כאן להנחיות כיצד לעצב את תצורת האתר שלכם.

1. באתר הקורס לחצו על "הגדרות" בתפריט הניהול תחת שם הקורס ולאחר מכן בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בחרו "נושאים בטבלת תמונות"

3.png

2. בהגדרות הפורמט, יש להגדיר את ההגדרות הבאות עפ"י העדפות העיצוב שלכם:

42.PNG

בחירת סוג פורמט הקורס

האם נושאים מוסתרים יוצגו

האם חלון יחידת ההוראה יפתח בחלון קופץ על גבי המסך או יועבר לחלון נפרד

3. לחצו על "שמירת השינויים והצגתם" לשמירת שינוי הפורמט והגדרותיו.

38.PNG

4. כעת אתר הקורס מוגדר בפורמט נושאים בטבלת תמונות ויחידות ההוראה בקורס נפתחות ונסגרות בלחיצה על כותרת ושם יחידת ההוראה.

44.PNG

5. על מנת להגדיר את תמונות יחידות ההוראה, יש להפעיל עריכה באתר הקורס וללחוץ על "עריכת יחידת הוראה"

45.png

6. בחלון שנפתח, יש לגרור את התמונה של יחידת ההוראה מהמחשב שלהם למסגרת המיועדת בסעיף "תמונת יחידה" 

46.PNG

7. לאחר העלאת התמונה, יש ללחוץ על "שמירת שינויים" לשמירה.

47.PNG

רצוי שמידות התמונה של יחידת ההוראה יהיו 712 רוחב ו-487 אורך פיקסלים.

יש לבצע את פעולת העלאת התמונה לכל יחידת הוראה בנפרד.

8. לאחר העלאת התמונות ליחידות ההוראה, אתר הקורס יראה כך כאשר יחידות ההוראה סגורות:

48.PNG

8. לאחר העלאת התמונות ליחידות ההוראה, אתר הקורס יראה כך כאשר יחידת הוראה פתוחה:

49.PNG
FRAMES FORMAT

Frames Format

בתצורה זו הנושאים מוצגים בטבלת יחידות לימוד - והסטודנטים רואים את כל הקורס בצורה מרוכזת. 

ניתן להוסיף לטבלה עמודות נוספות (לדוגמה מטלות/פורום וכד'). הסטודנטים נכנסים ליחידת הלימוד על ידי לחיצה על שם יחידת הלימוד ואז נפתח עמוד עם כל תכני היחידה מחולקים לפי נושאים באמצעות לשוניות.

ניתן לחלק את נושאי הקורס לפי האפשרויות הבאות:

  • לפי שבועות- כל התכנים של אותו שבוע נמצאים תחת נושא.

  • לפי נושאי תוכן- כל התכנים והפעילויות בתוכן מסוים ימצאו בנושא אחד.

(לחלוקה לפי סוגי פעילויות, תצורות אחרות יכולות להתאים יותר).

הנחיות לעיצוב אתר קורס - Frames Format

הנחיות להגדרת הפורמט Frames Format

1. לחצו על "הגדרות" באתר הקורס.

הנחיות להגדרת הפורמט Frames Format

2. בחרו באפשרות Frames Format בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בשדה "תצורת תוכן הקורס" .

51.PNG

3.בסעיף "תצוגת וידאו" ניתן להגדיר האם קובצי הוידאו יופיעו בכל תחילת יחידת הוראה כריבועים נפרדים או רכיב פלייליסט אחד.

61.PNG
53.PNG
63.PNG

תצוגת וידאו כאייקון וידאו בקורס

תצוגת וידאו כפלייליסט בקורס

בשתי הדוגמאות יש להעביר את קובצי הוידאו ביחידת ההוראה ללשונית המיועדת לכך "תצוגת וידאו היחידה"

בתצוגת פלייליסט, יש ליצור את רכיב הפלייליסט ולשייך את הוידאו אליו לפני שהסרטונים יוצגו כך.

4. בחלק של "לשוניות" בהגדרות הקורס, יש להגדיר מה הן חמש הלשוניות אשר יופיעו בטבלה הפנימית של הקורס בסעיף "כותרת".

לשוניות אלו מייצגות את הקטגוריות שניתן יהיה לשייך אליהן תכנים בכל יחידת הוראה.

הלשוניות הינן קבועות לכל הקורס ולא ניתנות לשינוי עבור כל יחידת הוראה בנפרד.

ניתן להגדיר לשוניות קבועות מראש או כאלו בטקסט חופשי לבחירתכם/ן.

4.png

אחר מאפשר לבחור כותרת משלכם/ן לסוג הלשונית 

65.png

לשוניות קבועות מראש

בחירת סוג הלשונית

יש אפשרות ליצור עד 5 לשוניות בטבלה הפנימית. לשוניות שלא נקבעה עבורן ה"כותרת", לא יהיו זמינות לשימוש.

הלשוניות הינן קבועות לכל יחידות ההוראה. על כן, רצוי להגדיר לשוניות "כלליות" שיתאימו לכמה שיותר מצבים.

5. אם הוגדרה "כותרת" כ"אחר" בסעיף ה"לשוניות", יש להגדיר לכל כותרת מה שמה בעברית ובאנגלית.

66.PNG
65.png

שם הלשונית
לבחירתכם/ן

6. בכל סוגי הלשוניות, יש להגדיר בסעיף "טבלה ראשית" האם הלשונית תופיע גם בטבלה הראשית שמוצגת באתר הקורס, מלבד בתוך יחידת ההוראה.

66.PNG

רצוי לבחור עד 2 לשוניות שיוצגו בטבלה הראשית של הקורס.

יותר מ-2 לשוניות יצרו תצוגה מצומצמת ולא נוחה לשימוש.

7. בסעיף "עמוד יחידת לימוד" יש להגדיר האם הלשונית הזו תהיה מוצגת לסטודנטים או מוסתרת בטבלה הפנימית של כל יחידת הוראה.

66.PNG

8. לאחר עדכון הלשוניות אותן תירצו ליצור, יש לגלול עד סוף העמוד וללחוץ על "שמירת השינויים והצגתם"

67.PNG

9. כעת אתר הקורס יציג את הטבלה הראשית בעמוד הבית של אתר הקורס.

בטבלה יוצגו עמודת "יחידות" בה יופיעו יחידות הלימוד בקורס.

בנוסף לעמודה זו, יופיעו הלשוניות אותן הגדרתם שיוצגו בטבלה הראשית.

בדוגמה המצ"ב הוגדרה רק לשונית "חומרי קריאה" שתוצג בטבלה הראשית, מעבר להיותה מוצגת בטבלה הפנימית של כל יחידת הוראה. 

מלבד הטבלה הראשית, מעליה יוצג נושא המבוא של הקורס, בו יוצגו הרכיבים המוספים לקורס כברירת מחדל כמו "הודעות המרצה" ו-Zoom. גם לנושא זה תוכלו להוסיף רכיבים, מלבד אלו שביחידות ההוראה.

68.PNG

יחידת המבוא

עמודת יחידות הוראה בטבלה הראשית

עמודת הלשונית שנבחרה להצגה בטבלה הראשית

הנחיות לעריכת הטבלה הפנימית של יחידות ההוראה

הנחיות לעריכת הטבלה הפנימית של יחידות ההוראה

10. על מנת לערוך את הטבלה הפנימית ואת יחידות ההוראה, יש להפעיל עריכה בתפריט השמאלי העליון בקורס.

2.PNG

11. כעת בכל יחידת הוראה, יופיעו הלשוניות שנקבעו על ידכם בשלב ההגדרות של הפורמט.

ניתן לערוך את יחידת ההוראה בלחיצה על "עריכה" על יד שם היחידה:

69.png

שינוי שם היחידה ותקציר

הדגשת היחידה 

העברת היחידה למעלה

העברת היחידה למטה

הגדרת תמונת היחידה

הסתרת יחידת ההוראה

מחיקת יחידת ההוראה

12. אם נרצה לעדכן את שם היחידה, יש ללחוץ על "עריכת יחידת-הוראה"

בחלון שנפתח, יש לסמן V בתיבת "מותאם" ולאחר מכן בסעיף "שם הנושא" לכתוב את שם יחידת ההוראה.
ניתן באותו עמוד גם להוסיף תקציר קצר על הנלמד והפעילות ביחידת ההוראה בסעיף "תקציר".

13. לשמירה לחצו "שמירת שינויים"

1.PNG

14. כדי להוסיף רכיב ליחידת ההוראה, יש ללחוץ על "הוספת משאב או פעילות" לבחור את הרכיב ולהגדירו.
לאחר השמירה, הרכיב יופי בלשונית הראשונה וניתן להעבירו ללשונית אחרת בהתאם.

2.PNG

15. להעברת הרכיב ללשונית אחרת ביחידת ההוראה או ליחידת הוראה אחרת, יש ללחוץ על שלוש הנקודות ולאחר מכן על "העברה"

3.png

16. כעת יש ללחוץ על השדה המקווקו במיקום אליו תרצו להעביר את הרכיב.

לדוגמה, אם ארצה שהמטלה תועבר ללשונית 4: מטלה, אלחץ על השדה שמתחת לכותרת הרלוונטית.

4.PNG

17. במידה ומדובר בקובץ וידאו אותו תרצו להציג כפי שהוסבר בסעיף 3 קודם לכן, יש ללחוץ על שלוש הנקודות במאונך על יד קובץ הוידאו הרצוי ולאחר מכן לבחור "העברה"

5.PNG
7.PNG

18. כעת יש לבחור את השדה המקווקו המיועד ל"חלון עליון בעמוד יחידת הלימוד (תצוגת וידאו היחידה)"

6.PNG

19. לאחר כיבוי עריכה, ניתן יהיה לראות את יחידת ההוראה שכוללת מטלה בלשונית "מטלה" וקובץ הקלטת השיעור בוידאו מעל הטבלה הפנימית.

8.PNG

לשוניות שלא יועברו אליהן רכיבים או פעילויות, לא יוצגו בטבלה הפנימית של הקורס.

לכן בדוגמה בסעיף 19, רואים רק את לשונית "מטלה" מכיוון שיתר הלשוניות ריקות מרכיבים.

20. לאחר עדכון שמות יחידות ההוראה, תמונת היחידה, לשוניות בטבלה הפנימית וחלקן גם בחיצונית, כך הקורס עתיד להיראות (בהתאם להגדרתכם)

9.PNG

אתר הקורס והטבלה החיצונית:

עמוד יחידת הוראה ותצוגת וידאו:

10.PNG
נושאים בכרטיסיות  Edwiser Course Formats

פורמט קורס נושאים בכרטיסיות Edwiser Course Format

בחירת פורמט זה מאפשר לעדכן בראש העמוד באנר עם תמונה הקשורה לנושא הקורס או תמונה עיצובית. בנוסף, יחידת המבוא בקורס מוצגת כפתוחה בעמוד הבית של הקורס  וכך גם הרכיבים ביחידה זו.

יתר יחידות ההוראה מוצגות בכרטיסיות להן ניתן לעדכן שם, תיאור קצר ותמונה. הכניסה לכל יחידת הוראה מבוצעת בעמוד נפרד וניתן מעמוד היחידה לעבור ליחידה הבאה או הקודמת לה.

פורמט זה מתאים למבנה קורס גם בחלוקה לשבועות, או קטגוריות או נושאי לימוד.

1. לחצו על "הגדרות" באתר הקורס.

2. בחרו באפשרות "נושאים בכרטיסיות" בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בשדה "תצורת תוכן הקורס" .

46.PNG

2. בחרו באפשרות Edwiser course formats בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בשדה "תצורת תוכן הקורס" .

הצגת תמונה בכרטיסיית 
יחידת ההוראה

התאמת באנר הקורס למסגרת המיועדת לו

12.PNG

תצורת יחידות ההוראה ככרטיס או רשימה

הצגת יחידה ללא תוכן

העלאת תמונת באנר הקורס

3. לאחר עדכון הגדרות הפורמט, יש לגלול עד סוף העמוד וללחוץ על "שמירת השינויים והצגתם"

13.PNG

4. כעת הקורס מופיע בתצורתו החדשה, כאשר כרקע לשם הקורס מופיע הבאנר ומתחתיו ישנו הנושא הכללי עם רכיב הודעות המרצה. מתחת לנושא הכללי, יופיעו המקטעים, כל מקטע הינו יחידת הוראה.

14.PNG

5. להוספת רכיבים ביחידת המבוא או על מנת לשנות את שמות המקטעים, יש להפעיל עריכה.

2.PNG

6. כעת ניתן ללחוץ על "הוספת משאב או פעילות" להוספת רכיב ליחידת המבוא. ו/או על כפתור ה"עיפרון" לשינוי שם הרכיבים והמקטע/ים.

21.PNG

7. בכניסה ליחידת הוראה מסוימת, ניתן גם שם ללחוץ על כפתור "הוספת משאב או פעילות" להוספת רכיבים, או על כפתור העיפרון לעריכת שמות היחידה או הרכיב.

22.PNG

8. להוספת תמונה ליחידת ההוראה ותקציר, יש ללחוץ על שלוש הנקודות במאונך ולאחר מכן "עריכת יחידת הוראה"

תמונה16.png

9. לשינוי שם המקטע ניתן לסמן ב-V את הסעיף "מותאם" ולהזין את השם בסעיף "שם הנושא"

23.PNG

10. לעדכון תמונת היחידה, יש ללחוץ על האייקון של "תמונה" לבחור את התמונה הרלוונטית.

23.PNG

11. בחלון שנפתח, יש לבחור את התמונה הרלוונטית במחשב בלחיצת על כפתור "עיון במאגרים" ולאחר מכן ללחוץ על "שמירת תמונה"

24.PNG
25.PNG

11. לאחר העלאת התמונה, יש ללחוץ על "שמירת שינויים"

26.PNG

רצוי שמידות התמונה של יחידת ההוראה יהיו 410 רוחב ו-531 אורך פיקסלים.

יש לבצע את פעולת העלאת התמונה לכל יחידת הוראה בנפרד.

12. כעת גם תמונת יחידת ההוראה וגם שם היחידה נשמרו ומוצגים בעמוד הבית של הקורס.

27.PNG

13. לאחר סיום עריכת האתר, עדכון התמונות, כותרות יחידות ההוראה והתמונות - כך יראה אתר הקורס:

28.PNG

אתר הקורס והטבלה החיצונית:

עמוד יחידת הוראה ותצוגת וידאו:

29.PNG
פורמט רב נושאים Multitopic Format

פורמט קורס רב נושאים Multitopic format

בחירת פורמט זה מאפשרת ליצור עיצוב אתר רב תחומי בתצורה של כרטיסיות. ישנן שתי דרגות של כרטיסיות: ראשיות ומשניות.

בנוסף, בכל כרטיסייה, ניתן ליצור נושאים שנפתחים ונסגרים (בדומה לפורמט ברירת המחדל של יחידות הוראה).

הפורמט מתאים לקורסים רבי תוכן או מרובי סגלי הוראה משום שהוא מאפשר לחלק את יחידות ההוראה בקורס על פי נושאים, על פי שיעורים או על פי חברי סגל.

1. לחצו על "הגדרות" באתר הקורס.

2. בחרו באפשרות "רב נושאים" בסעיף "תצורת תוכן הקורס" בשדה "תצורת תוכן הקורס".

47.PNG

3. לאחר בחירת הפורמט לחצו על "שמירת השינויים והצגתם"

13.PNG

4. כעת אתר הקורס יציג את כרטיסיית המבוא ככרטיסיה ראשית ואת יתר יחידות ההוראה ככרטיסיות משניות.

30.PNG

תפריט כרטיסיות משניות

תפריט כרטיסיות ראשיות

5. להוספת רכיבים ביחידת המבוא או לשינוי שמות הכרטיסיות, יש להפעיל עריכה באתר הקורס.

2.PNG

6. כעת ניתן לשנות את שם יחידת הלימוד בלחיצה על "העיפרון" על יד שם הנושא.

7. ניתן להוסיף רכיבים ליחידת הלימוד בלחיצה על "הוספת משאב או פעילות"

8. ניתן להוסיף עוד נושא ליחידת ההוראה בלחיצה על "Add topic"

32.PNG

9. פקדי עריכת יחידת הוראה ככרטיסיה ראשית:

מחיקת יחידת ההוראה

עריכת הגדרות היחידה

הסתרת היחידה

הפיכת כרטיסיה ראשית למשנית

36.PNG

10. פקדי עריכת יחידת הוראה ככרטיסיה משנית:

עריכת הגדרות היחידה

הסתרת היחידה

הפיכת כרטיסיה משנית לראשית

העברת היחידה לשמאל בשורת כרטיסיות המשנה

34.PNG

מחיקת יחידת ההוראה

11. כעת גם שם כרטיסיות יחידות ההוראה מעודכנות, כראשיות ומשניות, וגם נושאי כל יחידה ורכיביה מעודכנים.

אתר הקורס וכרטיסייה ראשית:

37.PNG

תפריט כרטיסיות ראשיות

תפריט כרטיסיות משניות

עוצב באמצעות רכיב "פסקה מעוצבת"
למדריך לחצו כאן

עוצב באמצעות רכיב "סגנונות הגת מדיה"

אתר הקורס וכרטיסייה משנית:

תפריט כרטיסיות משניות

39.PNG

תפריט כרטיסיות ראשיות

65.png

נושאי כרטיסיית המשנה

65.png

רכיבי הנושא "עבודה בקבוצות"