top of page

ניהול רכיבי אתר הקורס

מה במדריך?

הגבלת גישה לפעילות, משאב או נושא

הגבלת גישה – לפעילות, משאב או נושא

בכל פעילות או משאב באתר הקורס, ניתן להגדיר הגבלת גישה – המאפשרת גישה רק למי שעומד בתנאים מסוימים.

 

לדוגמה: זמינות פעילות רק במועדים מסוימים; גישה רק לחברי קבוצה מסוימת; רק משתמשים שסיימו פעילות קודמת ועוד.

כיצד להגדיר הגבלת גישה?

1. היכנסו לפעילות שעבורה תרצו להגדיר הגבלת גישה (ההנחיות מתייחסות ל"פעילות" אך מתאימות גם למשאבים, נושאים וכד').

2. היכנסו ל"הגדרות" בתפריט הניהול מצד ימין.

הגדרות1.PNG

3. גללו מטה ולחצו על "הגבלת גישה"
 

הגבלת גישה.gif

4. לחצו על "הוספת הגבלה".

הגבלת גישה 2.PNG

5. בחלונית שנפתחה בחרו את סוג ההגבלה שתרצו:

לא ניתן להתחיל את הפעילות החדשה, לפני השלמת הפעילות הקודמת.
אם יש פעילויות המוגדרות עם ציון (כגון בוחן / מטלה), ניתן להגדיר שלא ניתן להתחיל את הפעילות החדשה לפני קבלת ציון X  בפעילות הקודמת.
אם מוגדרת/ות קבוצה/ות באתר הקורס, ניתן להגדיר שרק חברי קבוצה מסוימת יראו את הפעילות/המשאב.
הוספת הגבלה 2.PNG
הפעילות תהייה זמינה לסטודנטים/יות רק מתאריך מסוים

ועד תאריך מסוים (יש להוסיף הגבלת מועד "מ"

ואז בחלונית הגלילה לשנות ל"עד" ולבחור את המועד)

מסךהוספת הגבלת מועד מ-עד.JPG

6. לאחר לחיצה על ההגבלה הרצויה, יש להגדיר אותה בהתאם לסעיפים:

לדוגמה, מועד: בתאריך ובשעה שתקבעו, לסטודנטים תהיה גישה לרכיב. עד אז, הוא יהיה נעול בפניהם.

מועד.PNG
שעות
דקות
שנה
חודש
יום
החל מ
או עד

לדוגמה, קבוצה: בחלון שנפתח, יש לבחור את הקבוצה אותה תרצו לשייך לפעילות.

חברי הקבוצה שתבחרו, יהיו היחידים שיוכלו לבצע את הפעילות.

הגבלת גישה - קבוצה.PNG

כפתור "הוספת הגבלה" מוסיף בכל פעם הגבלה חדשה. על כן, אחרי כל הוספת הגבלה, לשמירה יש ללחוץ "שמירת שינויים".

7. באמצעות לחיצה על אייקון ה"עין"        תסתירו לחלוטין את הרכיב מהסטודנטים באתר הקורס. במידה והעין תהיה גלויה, הסטודנטים יוכלו לראות את הרכיב ואת המועדים שבהם יהיה זמין.

נקודת מבט של סטודנט/ית
מבט סטודנט.PNG
עין פקוחה.PNG
עין פקוחה
הרכיב מוצג באתר הקורס עם ההגבלה.
נק' מבט של סטודנט.PNG
עין סגורה.PNG
עין עצומה
הרכיב מוסתר לחלוטין.
ביצוע פעולות על מספר פריטים בבת אחת

ביצוע פעולות על מספר פריטים בבת אחת

הפעולות אותן ניתן לבצע: הזחה, הסתרה, הצגה, מחיקה, שכפול, הסטה ליחידת הוראה אחרת.

כיצד לבצע פעולות על מספר פריטים בבת אחת?

1. אם אינכם במצב עריכה, לחצו על הכפתור "הפעלת עריכה" בחלקו השמאלי העליון של המסך.

הפעלת עריכה.PNG

2. בתפריט בצד ימין, יש ללחוץ על "הוספת משבצת".

הוספת משבצת ניהול רכיבים כולל-גיפ.gif

3. בחרו באפשרות "משבצת ניהול רכיבים כולל".

מסך משבצת ניהול רכיבים כולל.JPG

4. כעת משבצת "ניהול רכיבים כולל" תופיע בצד שמאל.

משבצת.PNG

5. כעת, עבור כל אחד מהפריטים באתר תתווסף קובית סימון לצד כפתור ה"עריכה" שלו. הפעולה שתיבחר במשבצת "ניהול רכיבים כולל" תחול על כל הרכיבים שסומנו בבת אחת.

ריבוע.PNG

6. על מנת לבחור את כל הפריטים באתר, במשבצת "ניהול רכיבים כולל" בצד שמאל, יש ללחוץ על "בחירה כוללת".

משבצת.PNG

7. לבחירת כל הרכיבים בנושא מסוים, בתיבת הגלילה בחרו "בחירת כל הפריטים ביחידת הוראה" ואז בחרו את הנושא הרצוי.

ניהול רכיבים כולל-בחירת כל הרכיבים של נושא.JPG

הסימון מאפשר לבחור פעולה אחת במשבצת "ניהול רכיבים כולל" שתחול על כל אותם רכיבים שסומנו בבת אחת.

דוחות של בחנים, מטלות, פורומים ורכיב H5P

דוחות של בחנים, מטלות, פורומים ו-H5P

באתרי הקורסים מונגשים עבור המרצים מספר דוחות של פעילות סטודנטים: בפורומים/במטלות/בבחנים/H5P

איך להוריד את הדוחות למחשב?

3. לחצו על "דוחות" בתפריט הניהול.

1_edited_edited.jpg

1. היכנסו לאתר הקורס

2. אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין, יש ללחוץ על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

4. לחצו על אחת מבין כל האפשרויות כדי לקבל את המידע הבא:

א.נסיונות מענה בוידיאו- אפשרות זו תציג את ניסיונות המענה של כל סטודנט/ית ברכיב H5P

ב.סיכום פעילות לסטודנט/ית בכל פורום- אפשרות זו תציג את ניסיונות המענה של כל סטודנט/ית ברכיבי פורום

ג.סיכום פעילות לסטודנט/ית בכל מטלה- אפשרות זו תציג את ניסיונות המענה של כל סטודנט/ית ברכיבי  מטלה

ד.סיכום פעילות לסטודנט/ית בכל בוחן- אפשרות זו תציג את ניסיונות המענה של כל סטודנט/ית ברכיבי בוחן

רשימת הדוחות בתפריט דוחות.JPG

5. בעמוד החדש נראה טבלה שמסכמת עבור כל סטודנט את רשימת ההגשות. במקרה הזה מוצגת דוגמה של "סיכום פעילות לסטודנט/ית בכל מטלה". הטבלה תציג אפשרויות של "הוגש", "לא הוגש" ו"הועלתה טיוטה" עבור כל סטודנט/ית.

Capture.PNG

6. כדי להוריד קובץ אקסל עם כל הנתונים, יש ללחוץ על חלונית הגלילה "הורדת נתוני הטבלה כ-"

ולבחור ב- "תסדיר גיליון אלקטרוני מסוג מיקרוסופט אקסל (xlsx)"

Capture4444444444.JPG

8. יש ללחוץ על כפתור "הורדה" ולשמור את הקובץ במיקום הרצוי

Capture5555555.JPG
שיחזור משאבים/רכיבים באתר הקורס

שיחזור רכיבים באתר הקורס

מחיקה של רכיבים באתר הקורס ניתנת לשיחזור על ידי לחיצה על כפתור "מחסן פריטים שנמחקו" ובחירת הרכיבים אותם רוצים לשחזר.

איך משחזרים פריטים שנמחקו?

1. היכנסו לאתר הקורס בו נעלמו פריטים.

2. לחצו על הכפתור "מחסן פריטים שנמחקו" (       ) הנמצא בתפריט הימני

1.JPG
1.JPG

3. בעמוד החדש יופיעו הפריטים שנמחקו ותאריך מחיקתם

Capture8888888888.JPG
Capture8888888888.JPG

4. לחצו על כפתור        הנמצא בעמודת ה"שחזור", כדי לשחזר פריט מסוים

Capture8888888888.JPG

5. הפריט ישוחזר לנושא בו הוא הופיע במקור.

LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page