top of page
מצגת אינטראקטיבית

מצגת אינטראקטיבית ב-H5P

פעילות H5P מאפשרת העלאת מצגת לאתר הקורס ויצירה של תוכן דינמי ואינטראקטיבי כגון: שקופיות בהן משובצים סרטוני וידאו, שאלות מסוגים שונים כגון שאלות אמריקאיות, נכון לא נכון, Hotspot ,Crossroads ועוד.

שימו לב:

בעת שימוש בעברית ובאנגלית יחד בתוכן השאלות, ייתכנו שיבושים ביישור הטקסט.

במקרה זה מומלץ לשמור את השאלה כתמונה ולהעלות אותה כך לאינטראקציה הרצויה.

הגדרת הרכיב

איך יוצרים מצגת אינטראקטיבית באתר הקורס באמצעות רכיב H5P?

1. אם אינכם במצב עריכה, העבירו את כפתור "מצב עריכה" למצב מופעל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "תוכן אינטראקטיבי" ולחצו על הכפתור "הוספה"

1.PNG

4. בחלון שנפתח, בתיבת הגלילה בחרו "Course Presentation" ולחצו על "Details"

ולאחר מכן "Use".

3.PNG
4.PNG

5. כעת יש לתת למצגת כותרת, אשר תוצג כשם של הרכיב באתר הקורס.

6. בחלון הצגת השקופיות ניתן ליצור את השקופיות של המצגת.

5.PNG

יש לוודא בהגדרות "ציונים" כי מוגדר "ניקוד" בסוג:

6.PNG
סרגלי העריכה והאינטראקציות
סרגלי הכלים
סרגל עריכת שקופית בודדת
thbyrtemhv.PNG
סרגל עריכת המצגת
סרגל עריכת שקופיות

בסרגל עריכת השקופיות, ניתן לבצע פעולות עבור המצגת בכללותה, כמו: הוספת שקופית, העתקת שקופית, עיצוב רקע השקופית, הזזה של שקופית ימינה או שמאלה ומחיקה.

סרגל תחתון אמיתי.PNG
הוספת שקופית חדשה
העתקת שקופית
עיצוב רקע השקופית:
צבע או תמונת רקע
הזזת שקופית שמאלה
הזזת שקופית ימינה
מחיקת שקופית
סרגל עריכת שקופית בודדת

באפשרות של Slides, ניתן לסמן ב-V את "Show titles" ואז "Auto hide" כך יופיע חיווי מתחת למצגת דרכו יוכלו הסטודנטים לנווט בין השקופיות.

אם מסמנים "Always show" התפריט יופיע מבלי להיסגר.

שקופיות.PNG
סרגל תחתון33.PNG

1. אם יסומן "Auto hide", בלחיצה על שם השקופית הראשונה מצד שמאל למטה, ייפתח תפריט דרכו ניתן לעבור בין השקופיות של המצגת.

שקופית אינטראקטיבית.PNG
סרגל תחתון33.PNG
טקסט
צורות
סרטון
אודיו
תמונה
קישור
מעבר לשקופית מסוימת
שאלת
השלמת החסר
שאלת חד ברירה
שאלת רב בחירה
שאלת נכון/
לא נכון
שאלת גרירה והתאמה
סקר
הדבקה

כדי להעלות שקופיות ממצגת קיימת, ניתן לשמור את השקופיות כקבצי תמונה ולהעלות כל שקף לחלון שקופית חדש במצגת האינטראקטיבית.

סרגל תחתון33.PNG
שיבוץ מילים בטקסט
סימון מילים
קלפי דיאלוג
טקסט מתמשך
תיבת טקסט
טבלה
וידאו אינטראקטיבי
בחירת תמונה
8.PNG

2. בחלון שנפתח, הגדירו את הפעילות לפי השדות של האינטראקציה שבחרתם.

3. לחיצה על "הסתיים" תגרום להטמעת הפעילות במצגת.

9.PNG

אם לוחצים על "להסיר" הפעילות כולה תתבטל, לא רק השינוי הנוכחי.

לא ניתן לשחזר פעילות שהוסרה.

דוגמאות לאינטראקציות נבחרות

דוגמאות לאינטראקציות נבחרות

טקסט

טקסט

1. בסרגל העליון, בחרו את כפתור T

סרגל תחתון33.PNG

2. בחלון שנפתח, כתבו בתיבה שכותרתה תוכן את הטקסט או הכותרת אותן תרצו להוסיף למצגת.

10.PNG

3. לסיום, לחצו על Done.

11.PNG

4. לאחר שהטקסט התווסף, תוכלו להזיז אותו באמצעות לחיצה ארוכה על הריבוע שמסביב לו.

12.PNG

5. לשמירה לחצו על שמירת השינויים והצגתם. לאחר מכן תפתח המצגת במצב תצוגה.

13.PNG
טקסט3.PNG
קישור

קישור

1. בחרו בסרגל הכלים העליון את הקישור

2. בחלון שנפתח יש להזין כותרת, אשר תהיה שם הקישור במצגת.

14.PNG
קישור.PNG

3. בסעיף "כתובת אינטרנט" הדביקו את הקישור אותו תרצו להוסיף למצגת.

קישור אינטרנט.PNG

4. במידה שתרצו שהקישור יופיע ככפתור ולא טקסט, ניתן לסמן ב-V את "מוצג ככפתור"

15.PNG

5. לאחר הסימון ב-V, ניתן יהיה לבחור את גודל הכפתור.

16.PNG

6. להוספה לחצו על Done.

11.PNG

7. כעת תוכלו להציב את הקישור היכן שתבחרו על ידי גרירתו.

17.PNG

8. לשמירה לחצו על שמירת השינויים והצגתם. לאחר מכן תפתח המצגת במצב תצוגה.

13.PNG

9. כעת הקישור יופיע במצגת היכן שהצבתם אותו.

18.PNG
וידאו

סרטון

1. בחרו בסרגל הכלים העליון את הוידאו

סרגל תחתון33.PNG

2. בחלון שנפתח, הזינו לסרטון שם בסעיף "כותרת"

20.PNG
21.PNG

2. להוספת הסרטון, יש ללחוץ על ה- "+" בסעיף "מקורות וידאו".

22.PNG

3. בחלון שנפתח, ניתן להעלות וידאו ממחשבכם או באמצעות קישור מ-YouTube או של הקלטה מ- Panopto.

4. להטמעה לחצו על Insert.

וידאו ממחשבכם

23.PNG

קישור מ-YouTube

או Panopto

5. לסיום לחצו Done.

11.PNG

6. כעת תוכלו להגדיל את הסרטון על גבי כל השקופית או חלקה (על יד טקסט/תמונה/ אינטראקציה ועוד). על ידי גרירתו והזזת גבולותיו.

24.PNG

7. לצפיה במצב תצוגה יש ללחוץ על "שמירת שינויים והצגתם".

13.PNG
25.PNG

את הסרטון ניתן יהיה להפעיל תוך כדי צפיה במצגת ללא צורך להפנות לאתר חיצוני.

שאלת רב ברירה

שאלת רב ברירה

1. בחרו בסרגל הכלים העליון את שאלת Single choice set

סרגל תחתון33.PNG

2. בחלון שנפתח, הזינו את השאלה בסעיף Question

3. הזינו את מסיחי השאלה בסעיפי ה-Altermative

26.PNG

4. להוספת מסיחים נוספים, לחצו על Add answer.

המסיח הראשון מוגדר כמסיח הנכון. אך, המסיחים מתערבבים.

על כן, הימנעו מלעשות מסיחים כמו "תשובות א' + ב' נכונות".

5. לשמירה לחצו על Done.

11.PNG

6. בחלון שנפתח, ניתן להגדיל ולהציב את השאלה על גבי השקף.

בעת התצוגה המקדימה, הטקסט יהיה מוסט לשמאל.

לאחר שמירת השינויים, הטקסט יוסט לימין.

27.PNG

7. לצפיה במצב תצוגה יש ללחוץ על "שמירת שינויים והצגתם".

13.PNG

8. כעת בסרגל השקופיות, התווסף אייקון של עיגול אשר מסמן לצופים כי בשקופית מס' 4 תהיה אינטראקציה הדורשת מהם פעולה (לעומת קישור או טקסט).

28.PNG

9. בסוף המצגת תתווסף שקופית סיום בה כל סטודנט יוכל לראות סיכום של המענה שלו על השאלות שהיו לאורך המצגת והניקוד שקיבל.

29.PNG
bottom of page