top of page

מצגת אינטראקטיבית ב-H5P

פעילות H5P מאפשרת העלאת מצגת לאתר הקורס ויצירה של תוכן דינמי ואינטראקטיבי כגון: שקופיות בהן משובצים סרטוני וידאו, שאלות מסוגים שונים כגון שאלות אמריקאיות, נכון לא נכון, Hotspot ,Crossroads ועוד.

הגדרת הרכיב

איך יוצרים מצגת אינטראקטיבית באתר הקורס באמצעות רכיב H5P?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "תוכן אינטראקטיבי" ולחצו על הכפתור "הוספה"

הוספת משאב.PNG

4. בחלון שנפתח, בתיבת הגלילה בסעיף "עורך" בחרו "Course Presentation".

מצגת אינטראקטיבית.PNG

5. כעת יש לתת למצגת כותרת, אשר תוצג כשם של הרכיב באתר הקורס.

thbyrtemhv.PNG

6. בחלון הצגת השקופיות ניתן ליצור את השקופיות של המצגת.

יש לוודא בהגדרות "ציונים" כי מוגדר "ניקוד" בסוג:

ציונים.PNG
סרגלי העריכה והאינטראקציות
סרגלי הכלים
סרגל עריכת שקופית בודדת
thbyrtemhv.PNG
סרגל עריכת המצגת
סרגל עריכת שקופיות

7. בסרגל עריכת השקופיות, ניתן לבצע פעולות עבור המצגת בכללותה, כמו: הוספת שקופית, העתקת שקופית, עיצוב רקע השקופית, הזזה של שקופית ימינה או שמאלה ומחיקה.

סרגל תחתון אמיתי.PNG
הוספת שקופית חדשה
העתקת שקופית
עיצוב רקע השקופית:
צבע או תמונת רקע
הזזת שקופית שמאלה
הזזת שקופית ימינה
מחיקת שקופית
סרגל עריכת שקופית בודדת

8. באפשרות של Slides, ניתן לסמן ב-V את "Show titles" ואז "Auto hide"

כך יופיע חיווי מתחת למצגת דרכו יוכלו הסטודנטים לנווט בין השקופיות.
אם מסמנים "Always show" התפריט יופיע מבלי להיסגר.

שקופיות.PNG
סרגל תחתון33.PNG

9. אם יסומן "Auto hide", בלחיצה על שם השקופית הראשונה מצד שמאל למטה, ייפתח תפריט דרכו ניתן לעבור בין השקופיות של המצגת.

שקופית אינטראקטיבית.PNG
סרגל תחתון33.PNG
טקסט
צורות
סרטון
אודיו
תמונה
קישור
מעבר לשקופית מסוימת
שאלת
השלמת החסר
שאלת חד ברירה
שאלת רב בחירה
שאלת נכון/
לא נכון
שאלת גרירה והתאמה
סקר
הדבקה

כדי להעלות שקופיות ממצגת קיימת, ניתן לשמור את השקופיות כקבצי תמונה ולהעלות כל שקף לחלון שקופית חדש במצגת האינטראקטיבית.

סרגל תחתון33.PNG
שיבוץ מילים בטקסט
סימון מילים
קלפי דיאלוג
טקסט מתמשך
תיבת טקסט
טבלה
וידאו אינטראקטיבי
אינטראקציות.PNG

10. בחלון שנפתח, הגדירו את הפעילות לפי השדות של האינטראקציה שבחרתם.

11. לחיצה על "הסתיים" תגרום להטמעת הפעילות במצגת.

מצגת.PNG

אם לוחצים על "להסיר" הפעילות כולה תתבטל, לא רק השינוי הנוכחי.

לא ניתן לשחזר פעילות שהוסרה.

דוגמאות לאינטראקציות נבחרות

דוגמאות לאינטראקציות נבחרות

קישור

סרטון

שאלת רב ברירה

טקסט

טקסט

1. בסרגל העליון, בחרו את כפתור T

סרגל תחתון33.PNG

2. בחלון שנפתח, כתבו בתיבה שכותרתה Text את הטקסט או הכותרת אותן תרצו להוסיף למצגת.

טקסט.PNG

3. לסיום, לחצו על Done.

טקסט.PNG

4. לאחר שהטקסט התווסף, תוכלו להזיז אותו באמצעות לחיצה ארוכה על הריבוע שמסביב לו.

טקסט2.PNG

5. לשמירה לחצו על שמירת השינויים והצגתם. לאחר מכן תפתח המצגת במצב תצוגה.

anhrv.PNG
טקסט3.PNG
קישור

קישור

1. בחרו בסרגל הכלים העליון את הקישור

2. בחלון שנפתח יש להזין כותרת, אשר תהיה שם הקישור במצגת.

קישור2.PNG
קישור.PNG

3. בסעיף "כתובת אינטרנט" הדביקו את הקישור אותו תרצו להוסיף למצגת.

קישור אינטרנט.PNG

4. במידה שתרצו שהקישור יופיע ככפתור ולא טקסט, ניתן לסמן ב-V את "מוצג ככפתור"

קישור2.PNG

5. להוספה לחצו על Done.

6. כעת תוכלו להציב את הקישור היכן שתבחרו על ידי גרירתו.

קישור 3.PNG

7. לשמירה לחצו על שמירת השינויים והצגתם. לאחר מכן תפתח המצגת במצב תצוגה.

anhrv.PNG

8. כעת הקישור יופיע במצגת היכן שהצבתם אותו.

1212.PNG
וידאו

סרטון

1. בחרו בסרגל הכלים העליון את הוידאו

סרגל תחתון33.PNG

2. בחלון שנפתח, הזינו לסרטון שם בסעיף "כותרת"

סרטון.PNG

3. להוספת הסרטון, יש ללחוץ על ה- "+" בסעיף "מקורות וידאו".

סרטון.PNG

4. בחלון שנפתח, ניתן להעלות וידאו ממחשבכם או באמצעות קישור מ-YouTube או של הקלטה מ- Panopto.

5. להטמעה לחצו על Insert.

וידאו ממחשבכם

וידאו.PNG

קישור מ-YouTube

או Panopto

6.לסיום לחצו Done.

7. כעת תוכלו להגדיל את הסרטון על גבי כל השקופית או חלקה (על יד טקסט/תמונה/ אינטראקציה ועוד). על ידי גרירתו והזזת גבולותיו.

סרטון65.PNG

8. לצפיה במצב תצוגה יש ללחוץ על "שמירת שינויים והצגתם".

111111.PNG

את הסרטון ניתן יהיה להפעיל תוך כדי צפיה במצגת ללא צורך להפנות לאתר חיצוני.

שאלת רב ברירה

שאלת רב ברירה

1. בחרו בסרגל הכלים העליון את שאלת Single choice set

סרגל תחתון33.PNG

2. בחלון שנפתח, הזינו את השאלה בסעיף Question

3. הזינו את מסיחי השאלה בסעיפי ה-Altermative

חד ברירה.PNG

4. להוספת מסיחים נוספים, לחצו על Add answer.

המסיח הראשון מוגדר כמסיח הנכון. אך, המסיחים מתערבבים.

על כן, הימנעו מלעשות מסיחים כמו "תשובות א' + ב' נכונות".

5. לשמירה לחצו על Done.

6. בחלון שנפתח, ניתן להגדיל ולהציב את השאלה על גבי השקף.

בעת התצוגה המקדימה, הטקסט יהיה מוסט לשמאל.

לאחר שמירת השינויים, הטקסט יוסט לימין.

atk, js crhrv.PNG

7. כעת בסרגל השקופיות, התווסף אייקון של עיגול אשר מסמן לצופים כי בשקופית מס' 4 תהיה אינטראקציה הדורשת מהם פעולה (לעומת קישור או טקסט).

8. בסוף המצגת תתווסף שקופית סיום בה כל סטודנט יוכל לראות סיכום של המענה שלו על השאלות שהיו לאורך המצגת והניקוד שקיבל.

ניקוד.PNG
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page