top of page
כרטיסי שיח ב-h5p

כרטיסי שיח (Dialog Cards) ב- H5P

רכיב H5P מכיל פעילות מסוג כרטיסי שיח (Dialog Cards).

פעילות כרטיסי שיח מאפשרת למרצה ליצור סט של קלפים אינטראקטיביים שמציגים מידע משני צידי הקלף. 

ניתן לשלב כרטיסי שיח בפעילויות למידה הכוללות שאלות ותשובות, רשימת מושגים ופירושיהם, בעיה ופתרונה ועוד.

כרטיסי שיח.gif

שימו לב:

בעת שימוש בעברית ובאנגלית יחד בתוכן השאלות, ייתכנו שיבושים ביישור הטקסט.

במקרה זה מומלץ לשמור את השאלה כתמונה ולהעלות אותה כך לאינטראקציה הרצויה.

הגדרת הרכיב

איך להגדיר את כרטיסי השיח באתר הקורס באמצעות רכיב H5P?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "תוכן אינטראקטיבי" ולחצו על הכפתור "הוספה".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. בחלון שנפתח, בתיבת הגלילה בסעיף "עורך" בחרו "Dialog Cards".

dialogcards.gif

5. כעת יש לתת לפעילות כותרת (רשמו אותה פעמיים).
(הכותרת העליונה תוצג כשם הרכיב באתר הקורס).

Dialog Cards1.PNG

6. הגדירו את מצב תצוגת הכרטיסים.
מצב רגיל - הסטודנטים יכולים להתקדם בין הכרטיסים
בעזרת חיצי התקדמות רק פעם אחת.

מצב מחזורי - הסטודנטים יוכלו לצפות בכרטיסים שוב ושוב.

Dialog Cards1.PNG
Dialog Cards3.PNG

7. רשמו תיאור לפעילות.

Dialog Cards1.PNG
איך להגדיר את קלפי השיח?
איך להוסיף את כרטיסי השיח לפעילות?

1. בסעיף כרטיסים הגדירו את הכרטיס הראשון. 

הגדירו שאלה או רמז שיופיעו בצידו העליון של הכרטיס.

Dialog Cards5.PNG

2. הגדירו תשובה אשר תוצג לאחר היפוך הכרטיס, כלומר בצד השני

של הכרטיס.

Dialog Cards5.PNG

3. מומלץ להוסיף אינפוגרפיקה כדוגמת תמונה או קובץ קולי.

Dialog Cards5.PNG
לחצו Add+ להוספת תמונה.
לחצו +
להוספת
קבצי קול.

4. ניתן אף להוסיף עצות או רמז שיעודדו את הסטודנטים לחשיבה.

עצות שיופיעו בחלקו העליון של הכרטיס.
עצות שיופיעו לאחר חשיפת התשובה.
Dialog Cards6.PNG

5. לחצו על כרטיס Add + להוספת כרטיס נוסף.

Dialog Cards5.PNG

6. לשמירה לחצו על שמירת השינויים והצגתם. לאחר מכן תפתח הפעילות במצב תצוגה.

anhrv.PNG
bottom of page