top of page

רכיב H5P

מה במדריך?

וידאו אינטראקטיבי H5P

וידאו אינטראקטיבי (H5P)

הוספת סרטון בוידאו אינטראקטיבי (H5P)

הוספת סירטון

ניתן להוסיף לאתר הקורס סרטונים מוטמעים באמצעות רכיב H5P או באמצעות הטמעת סרטון רכיב פסקה מעוצבת (למדריך לחצו כאן).

 

הסרטון יכול להיות מסוג Mp4 במחשב שלך, או סרטון מ-Youtube או Panopto שרת הוידאו של האוניברסיטה.

איך להוסיף וידאו ברכיב H5P?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הנמצא בחלק העליון והשמאלי של האתר.

מטלה 3.PNG

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "תוכן אינטראקטיבי H5P".

3.PNG

4. בשדה "פעולה" השאירו את האפשרות "יצירה".

יצירה.png

5. בתיבת הגלילה בשדה "עורך", בחרו ב-"Interactive Video".

צילום מסך 2021-12-22 101710.png

6. כתבו "כותרת" לפעילות.

6.PNG

7. להוספת הוידאו, לחצו על ה-"+"                בסעיף Add a video.

6.PNG
6.PNG

8. בחרו באיזו דרך תרצו להעלות את הוידאו (קובץ ממחשב או קישור מאתר וידאו).

בחירת וידאו ישירות מהמחשב

וידאו H5P.PNG

קישור מ-YouTube 

או קישור להקלטה
ב-Panopto

9. לחצו על הכפתור "Insert"

וידאו H5P.PNG
הוספת אנטראקציות וידאו אינטראקטיבי

הוספת אינטראקציות לוידאו אינטראקטיבי (H5P)

סרגל האינטראקציות מאפשר להעשיר את הוידאו ולהפוך את הלמידה לפעילה.

ניתן להוסיף כמה אינטראקציות מסוגים שונים: טקסט, תמונה, קישורים, שאלות אמריקאיות, נכון/לא נכון, השלמת מילים, גרירת טקסט ותמונות ועוד.

איך להוסיף אינטראקציות על גבי וידאו אינטראקטיבי?

10. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ולצפייה בוידאו.

1. לאחר הוספת הסרטון (ראו הסבר קודם), בשלב 2 - Add interactions, גררו את הסמן בציר הזמן לנקודה בה תרצו להוסיף אינטראקציה ולחצו על Pause.

סרגל.gif
h5p.gif

11. בחרו בסוג האינטראקציה על ידי לחיצה על האפשרות הרצויה בסרגל (לדוגמא קישור חיצוני). 

12. לאחר הוספת האינטראקציה, לחצו על "הסתיים" להטמעת האינטראקציה בסרטון הוידאו.

10.PNG

לחיצה על כפתור "הסרה" תבטל את הפעילות כולה, ולא רק את השינוי הנוכחי.

13. לאחר לחיצה על "הסתיים" יופיע סימן במקום בו נוספה הפעילות. לסיום לחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

10.PNG
פקדי עריכת אינטראקציות

פקדי עריכת אינטראקציה

5.PNG

כל אינטראקציה שמוסיפים על גבי הוידאו, מתווספת עם סרגל פקדים המאפשרים את עריכתה:

8.jpg


הזזה של האינטראקציה בגרירה
 

שבשבת חצים

5.PNG


הצבת האינטראקציה על פני אחרת
 

העבר קדימה

5.PNG


חזרה למסך העריכה של האינטראקציה
 

עיפרון

5.PNG

העתקת האינטראקציה

 

העתק

5.PNG

הצבת האינטראקציה מאחורי אחרת
 

העבר אחורה

5.PNG

מחיקת האינטראקציה

 

מחיקה

5.PNG
סוגי האינטראקציות בוידאו אינטראקטיבי (H5P)

סוגי האינטראקציות בוידאו אינטראקטיבי (H5P)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9.PNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lable כותרת

Label כותרת

ניתן להוסיף כותרת פתיחה לוידאו, כותרת רלוונטית לקורס, תרגום כותרת קיימת על גבי הוידאו ועוד.

את הכותרת מסוג Label לא ניתן לעצב והתצוגה שלה קבועה.

9.PNG

1. לחצו על האייקון                בתפריט האינטראקציות.

Capture_edited.jpg

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

1.PNG

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

3.PNG

4. בתיבה "תווית" יש לכתוב את נוסח הכותרת הרצויה.

5. לחצו על "הסתיים" לשמירה.

3.PNG

6. כעת הכותרת נוצרה על גבי הוידאו ובאמצעות לחיצה ארוכה עליה וגרירתה, ניתן למקם אותה היכן שתרצו על גבי הוידאו.

4.gif
Text טקסט

Text טקסט

ניתן להוסיף מידע נוסף או הסבת תשומת לב הצופים להתרחשות בוידאו, חלק ממאמר/הסבר המלווה אותו ואת הצפייה. 

9.PNG

1. לחצו על האייקון                בתפריט האינטראקציות.

Capture_edited.jpg

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

8.PNG

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

8.PNG

4. בסעיף "הצגה כ-" ניתן להחליט האם הטקסט יופיע ככפתור, שעליו ילחצו הסטודנטים לצפייה בטקסט, או כפוסטר, שיופיע מלכתחילה כחלון המציג את הטקסט ללא צורך ללחוץ עליו קודם לכן.

8.PNG

5. בסעיף "Text" ניתן להקליד ו/או להדביק את הטקסט שאותו תרצו להציג על גבי הוידאו.

11.PNG

6. אופציונלי - בסעיף "Visuals" ניתן לבחור את רקע הטקסט 

12.PNG
צילום מסך 2022-08-17 150543.png

7. לשמירה לחצו "הסתיים".

11.PNG

8. כעת ניתן לראות את הטקסט במשבצת הלבנה, תחת הכותרת שנוצרה באמצעות Label.

14.PNG
Table טבלה

Table טבלה

ניתן להוסיף מידע המוצג בטבלה. הטבלה היא לצורך הנגשת מידע, לא אינטראקטיבית ולא ניתנת לשינוי על ידי הסטודנטים.

9.PNG

1. לחצו על האייקון                בתפריט האינטראקציות.

Capture_edited.jpg

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

8.PNG

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

8.PNG

4. בסעיף "הצגה כ-" ניתן להחליט האם הטקסט יופיע ככפתור שעליו ילחצו הסטודנטים לצפייה בטקסט, או כפוסטר, שיופיע מלכתחילה כחלון המציג את הטקסט ללא צורך ללחוץ עליו קודם לכן.

8.PNG

5. בסעיף "כותרת" יש לכתוב את הכותרת של הטבלה.

6. בתיבת ה-"Text" ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על כל תא בטבלה על מנת לעדכן את הטקסט.

15.PNG

7. לשמירה לחצו "הסתיים".

11.PNG

8. כעת ניתן לראות את הטבלה על גבי הוידאו.

באמצעות גרירת הטבלה ע"י לחיצה ארוכה בעכבר, ניתן למקם אותה על גבי הוידאו.

16.PNG
Link קישור לאתר אינטרנט

Link קישור לאתר אינטרנט

9.PNG

1. לחצו על האייקון                בתפריט האינטראקציות.

Capture_edited.jpg

2. בחלון שנפתח, בסעיף "הצגת זמן" ניתן לקבוע כמה זמן האינטראקציה תופיע על גבי הוידאו עד להיעלמותה.

ברירת המחדל היא 10 שניות.

3. ניתן לסמן V בתיבת הסימון "השהיית סרטון" במידה ורוצים שהסרטון יעצור בעת הופעת האינטראקציה.

17.PNG

4. בסעיף "מדיה" ניתן לתת ללינק שם אותו יראו הסטודנטים על גבי הסרטון.

5. בסעיף "URL" יש להדביק את הלינק לקישור אותו תרצו לצרף.

17.PNG

6. לשמירה לחצו על "הסתיים".

7. כעת ניתן לראות א