top of page

HTML-הוספת קישורים והטמעת רכיבים

ניתן להוסיף קישורים לאתר הקורס ולאפשר לסטודנטים גישה לאתרים חיצוניים דרך אתר הקורס ב-Moodle.

מה במדריך?

הוספת סרטון יויטוב

  YouTube הוספת סרטון

ניתן להוסיף קישור לסרטון You Tube בשתי דרכים:

1. הוספת קישור לסרטון יוטיוב המאפשר לצפות בסרטון ישירות באתר הקורס

2. הוספת קישור לסרטון יוטיוב הפותח את הסרטון בחלון חדש 

כיצד להוסיף קישור לסרטון מאתר YouTube ?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא הרצוי

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח סמנו את האפשרות "פסקה מעוצבת"

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg
אייקון המדיה.JPG

4. לחצו על כפתור הוספת המדיה       שמופיע בסרגל הכלים

1.png

5. העתיקו את הקישור לסרטון מ- YouTube, הדביקו בחלונית ולחצו על "הוספת מדיה"

youtube.png

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות

"פסקה מעוצבת", לחצו כאן. 

6. לחצו בתחתית המסך על "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

image.png

7. כעת ניתן לגשת לסרטון ולצפות בו ישירות באתר הקורס

ר.png

ניתן לצרף בדרך זו קישור לסרטון מ-You Tube בכל רכיב בעל עורך תוכן

הוספת קישור

איך להוסיף קישור לאתר אינטרנט כמשאב של Moodle?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא הרלוונטי.

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "קישור לאתר אינטרנט".

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. בשדה "שם" כתבו את הכותרת לקישור.

5. בשדה "כתובת אינטרנט חיצונית" הקלידו/ הדביקו את כתובת האתר (URL).

הוספת קישור 1.png

6. ניתן להוסיף הנחייה בשדה "הנחיה לפעילות".

7. להצגת ההנחיה באתר הראשי של הקורס, סמנו "V" בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס".
 

הוספת קישור 1.png

לאפשרויות נוספות להוספת מדיה וטקסט באמצעות תיבת "הנחיה לפעילות", לחצו כאן. 

8. מומלץ להשאיר את הגדרת אופן התצוגה החזותית ב-"חלון חדש", כך שהאתר יפתח בכרטיסיה נפרדת (ולא במקום אתר הקורס).

רק.png

9. לסיום לחצו "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

image.png

10. בדרך העלאה זו, הגישה לסרטון היא באמצעות כניסה למשאב באתר הקורס אך הצפייה בסרטון היא בחלון חדש
 

ד.png
הטמעת רכיבי HTML ב-Moodleהטמעת רכיבי HTML ב-Moodle

הטמעת רכיבי HTML ב-Moodle

ב-Moodle ניתן להטמיע כלים חיצוניים באמצעות כתיבת קוד בשפת HTML. מטרת ההטמעה היא לאפשר למשתתפים להפעיל את הכלי ללא צורך בפתיחת חלון חדש, תוך הישארות באתר הקורס ב-Moodle. במדריך זה תוצג דוגמה על כלי בשם Padlet.

איך להטמיע רכיבים באמצעות HTML?

איך להטמיע רכיבים באמצעות HTML?

איך להטמיע רכיבים באמצעות HTML?

1. העבירו את כפתור "מצב עריכה" שבראש אתר הקורס, משמאל, למצב מופעל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא הרצוי

כפתור הוספת משאב או פעילות.jpg

3. בחלון שנפתח סמנו את האפשרות "פסקה מעוצבת"

טבלת הפעילויות והמשאבים החדשה.jpg

4. לחצו על הכפתור            הנמצא בסרגל הכלים (על מנת להרחיב את סרגל)

Capture2.PNG
2 (2).png

5. לחצו על הכפתור           הנמצא בסרגל הכלים המורחב

html.png
2 (2).png

6. זוהי תיבת ה-HTML אליה תוכלו להעתיק את שורת קוד ה-HTML של הרכיב אותו תרצו להטמיע. מחקו את שורת הקוד של ה-HTML הקיים והדביקו את שורת הקוד הרלוונטית.

html.png
איך להטמיע Padlet?

איך להטמיע Padlet באתר הקורס?

1. היכנסו ללוח ה-Padlet שאותו תרצו לשתף עם הסטודנטים (https://padlet.com).

דוגמה ללוח פאדלט.JPG
דוגמה ללוח פאדלט.JPG
דוגמה ללוח פאדלט.JPG

2. לחצו על הכפתור         המופיע בסרגל הכלים העליון.          

דוגמה ללוח פאדלט.JPG
דוגמה ללוח פאדלט.JPG
דוגמה ללוח פאדלט.JPG

3. בתפריט שנפתח, לחצו על האפשרות "שתף או הטמע"

Capture12345.JPG

4. בחרו באפשרות "להטמעה בבלוג או באתר שלך"

הטמעה.JPG

5. לחצו על כפתור "העתק" הנמצא מתחת לשורת הקוד הארוכה

HTML PADLET.JPG

6. חיזרו לתיבת ה-HTML באתר הקורס והדביקו באמצעות Ctrl+V את שורת הקוד שהעותקה מאתר ה-Padlet. לתזכורת כיצד להגיע לתיבת HTML- לחצו כאן.

medium_button.png
v.png
Recording #24.gif

אם תיבת ה-HTML הייתה פתוחה זמן רב, ייתכן ותופיע שגיאה לאחר שמירת הקוד. לכן מומלץ ליצור פסקה מעוצבת נוספת ולהוסיף את הקוד מחדש.

7. לשמירה, לחצו על כפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

image.png

8. כעת לוח ה-Padlet יופיע באתר הקורס ב-Moodle:

מוטמע.JPG
מצגת Google Slides

איך להטמיע מצגת Google Slides ב-Moodle?

1. היכנסו למצגת של Google Slides שאותה תרצו לשתף עם הסטודנטים.

מצגת.png

2.    לחצו על "קובץ" המופיע בסרגל הכלים העליון. 

3.    בתפריט שנפתח, לחצו על האפשרות "שיתוף" ואז "פרסום באינטרנט"

Recording #37.gif

4.    בחלונית שנפתחה, בחרו ב"הטמעה" ולחצו על "פרסום"

5.    בתפריט שנפתח, לחצו על האפשרות "שיתוף" ואז "פרסום באינטרנט"

6.    אשרו את הפעולה בדפדפן

7.    העתיקו את הקישור.

medium_button.png
v.png
C  
Recording #27.gif

8. חיזרו לתיבת ה-HTML באתר הקורס והדביקו באמצעות Ctrl+V את שורת הקוד שהעותקה מאתר ה-Padlet. לתזכורת כיצד להגיע לתיבת HTML- לחצו כאן.

medium_button.png
v.png

אם תיבת ה-HTML הייתה פתוחה זמן רב, ייתכן ותופיע שגיאה לאחר שמירת הקוד. לכן מומלץ ליצור פסקה מעוצבת נוספת ולהוסיף את הקוד מחדש.

ivrit2.png

9. לשמירה, לחצו על כפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

image.png

10. כעת מצגת ה-Google Slides תופיע באתר הקורס ב-Moodle:

ישאצשש.png
bottom of page