top of page

HTML-הוספת קישורים והטמעת רכיבים ב

ניתן להוסיף קישורים לאתר הקורס ולאפשר לסטודנטים גישה לאתרים חיצוניים דרך אתר הקורס ב-Moodle.

מה במדריך?

הוספת קישור

איך להוסיף קישור לאתר אינטרנט?

1. לחצו על "הפעלת עריכה" בפינה השמאלית העליונה באתר הקורס.

6.PNG

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא הרלוונטי.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "קישור לאתר אינטרנט".

3.PNG

4. בשדה "שם" כתבו את הכותרת לקישור.

4.PNG

5. בשדה "כתובת אינטרנט חיצונית" הקלידו/ הדביקו את כתובת האתר (URL).

4.PNG

6. ניתן להוסיף הנחייה בשדה "הנחיה לפעילות".

4.PNG

7. להצגת ההנחיה באתר הראשי של הקורס, סמנו "V" בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס".
 

8. מומלץ להשאיר את הגדרת אופן התצוגה החזותית ב-"חלון חדש", כך שהאתר יפתח בכרטיסיה נפרדת (ולא במקום אתר הקורס).

4.PNG

9. לסיום לחצו "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

9.PNG
הטמעת רכיבי HTML ב-Moodleהטמעת רכיבי HTML ב-Moodle

הטמעת רכיבי HTML ב-Moodle

ב-Moodle ניתן להטמיע כלים חיצוניים באמצעות כתיבת קוד בשפת HTML. מטרת ההטמעה היא לאפשר למשתתפים להפעיל את הכלי ללא צורך בפתיחת חלון חדש, תוך הישארות באתר הקורס ב-Moodle. במדריך זה תוצג דוגמה על כלי בשם Padlet.

איך להטמיע רכיבים באמצעות HTML?

איך להטמיע רכיבים באמצעות HTML?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בחלק השמאלי העליון של המסך, על מנת לערוך את אתר הקורס.

שלב 1.PNG

2. לחצו על הכפתור "הוספת משאב או פעילות"

שלב 2_edited.jpg

3. לחצו על המשאב "פסקה מעוצבת"           

Capture_edited_edited.png
Capture.PNG
HTML

4. לחצו על הכפתור            הנמצא בסרגל הכלים (על מנת להרחיב את סרגל)

Capture2.PNG
Capture2.PNG

5. לחצו על הכפתור           הנמצא בסרגל הכלים המורחב

Capture567.JPG
Capture567.JPG
מסך HTML.JPG

6. זוהי תיבת ה-HTML אליה תוכלו להעתיק את שורת קוד ה-HTML של הרכיב אותו תרצו להטמיע. מחקו את שורת הקוד של ה-HTML הקיים והדביקו את שורת הקוד הרלוונטית.

איך להטמיע Padlet?

איך להטמיע Padlet באתר הקורס?

1. היכנסו ללוח ה-Padlet שאותו תרצו לשתף עם הסטודנטים (https://padlet.com).

דוגמה ללוח פאדלט.JPG
דוגמה ללוח פאדלט.JPG

2. לחצו על הכפתור         המופיע בסרגל הכלים העליון.          

דוגמה ללוח פאדלט.JPG
דוגמה ללוח פאדלט.JPG
דוגמה ללוח פאדלט.JPG

3. בתפריט שנפתח, לחצו על האפשרות "שתף או הטמע"

Capture12345.JPG

4. בחרו באפשרות "להטמעה בבלוג או באתר שלך"

הטמעה.JPG

5. לחצו על כפתור "העתק" הנמצא מתחת לשורת הקוד הארוכה

HTML PADLET.JPG
medium_button.png
v.png

5. חיזרו לתיבת ה-HTML באתר הקורס והדביקו באמצעות Ctrl+V את שורת הקוד שהעותקה מאתר ה-Padlet. לתזכורת כיצד להגיע לתיבת HTML- לחצו כאן.

גיפ פאדלט.gif

אם תיבת ה-HTML הייתה פתוחה זמן רב, ייתכן ותופיע שגיאה לאחר שמירת הקוד. לכן מומלץ ליצור פסקה מעוצבת נוספת ולהוסיף את הקוד מחדש.

6. לשמירה, לחצו על כפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

7. כעת לוח ה-Padlet יופיע באתר הקורס ב-Moodle:

מוטמע.JPG
LOGO virtual tau - innovation in teaching and learning - Tel Aviv university
bottom of page