top of page
  • לקבלת חשבון משתמש ב - TomaGrade יש לפנות למזכירות הפקולטה/חוג/בחינות בלבד.

  • במידה ומעוניינים להקצות מספר בודקים לבחינה, על המרצה של הקורס להגדיר בודקים נוספים לכל בחינה מחדש. להנחיות 

  • מערכת ה-TomaGrade מותאמת לבדיקה ברוב הדפדפנים במערכות ההפעלה של ווינדוס, לינוקס ו - macIOS.
    המערכת
    אינה תומכת במערכות הפעלה לניידים (כגון Android ו-IOS) כך שלא ניתן לבדוק בטאבלט או בטלפון הנייד.
    כמו כן המערכת אינה תומכת באופן מלא בדפדפן Safari ואינה תומכת בדפדפן אינטרנט אקספלורר

איך נכנסים לTomaGrade?

נכנסים לאתר הקורס ב-Moodle ובסרגל הניהול העליון יש ללחוץ על "אפשרויות נוספות" ובתפריט שייפתח יש לבחור Tomax 

צילום של אתר קורס עם תפריט פתוח .png
סוגי בחינות

סוגי הבחינות 

מחברות סרוקות

הן מחברות בחינה אשר מתקיימת פיזית בכיתה.

לאחר הבחינה, המחברות נסרקות ועולות לבדיקה במערכת ה-TomaGrade.

בסיום הבדיקה המחברות עולות לאישור אחרון של המזכירות ורק אז הסטודנטים יוכלו לראות את הציונים שלהם במידע האישי.

להנחיות בדיקת מחברות סרוקות לחצו כאן

מטלה ב-Moodle

שיוך בדיקת הגשות ברכיב מטלה ב-Moodle במערכת TomaGrade לצורך בדיקת קבצי ההגשה, כתיבת משובים והזנת ציון על פי מערך ציונים שנקבע על ידו. הציונים והמשובים יעברו באופן אוטומטי חזרה למטלה ב-Moodle.

 

להנחיות שיוך מטלה בMoodle לחצו כאן

שיוך מטלה במודל

הנחיות שיוך מטלה ב-Moodle 

איך להגדיר העלאה אוטומטית של הגשות הסטודנטים במטלה ב-Moodle לבדיקה ב-TomaGrade ?

1. היכנסו לרכיב המטלה באתר הקורס ולחצו על כפתור "הגדרות" בסרגל הניהול העליון.

2. תחת הכותרת TomaGrade, בסעיף "בדיקה במערכת TomaGrade", בחרו באפשרות "העלאה אוטומטית של הגשות" .

3. בסעיף "המשתמש ב- TomaGrade עבורו המטלה תשויך" בחרו את הבודק הראשי אליו ישויכו מחברות הבחינה, לרוב זה המרצה בקורס.

הילה מרצה 

4. סמנו     ליד הבודקים הנוספים איתם תרצו לשתף את הבדיקה ויש להם משתמש במערכת TomaGrade.

חדש.PNG
חדש.PNG
חדש.PNG

לאחר שההגשות יעודכנו במערכת, ניתן יהיה לראות את מזהה המטלה ב-TomaGrade, מספר זה הוא מורכב מספרות + assign.

5. בסיום הגדרת המטלה לבדיקה במערכת TomaGrade לחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

צילום של אתר קורס עם תפריט פתוח .png

6. באתר הקורס, בתפריט שנפתח מתוך כפתור "אפשרויות נוספות", ניתן ללחוץ על כפתור "TOMAX" ולעבור לבדיקה במערכת בדיקת מחברות הבחינה TomaGrade.

או

לחצו במטלה על "הצגת/מתן ציונים להגשות" ולאחר מכן על "עבור לבדיקה ב-TomaGrade"

7. במערכת הבדיקות ניתן לזהות את מחברות הבחינה לפי המספר המזהה שהופיע בהגדרות המטלה ב-Moodle בתפריט מימין. 

Screenshot 2022-08-16 094531.png

מטלה - 2023

assign123456

 TomaGrade-בדיקת המחברות ב

בדיקת מחברות סרוקות

שיתוף מחברות עם בודקים נוספים

שיתוף מחברות

ניתן לאפשר לבודקים נוספים לגשת אל מחברות הבחינה, לצפות בהן ו/או לבדוק ולהעניק ציון ומשוב. ניתן לקבוע מראש מהן השאלות לבדיקה עבור כל בודק. 

כיצד לשתף מחברות בחינה ב- TomaGrade עם בודקים נוספים?
בחרו את האופציה הרלוונטית:

שיתוף מחברות מודל

שיתוף בודקים ברכיב מטלה ב-Moodle

1. אם מדובר בבחינה שבוצעה באתר הקורס ב- Moodle, יש להיכנס לרכיב המטלה.

2. לחצו על "הגדרות" בסרגל הניהול העליון של הקורס.

3. סמנו בסעיף "TomaGrade", את שם הבודק איתו תרצו לשתף את מחברות הבחינה.

חדש.PNG
חדש.PNG
חדש.PNG

4. לאחר שיוך הבדיקה ל-TomaGrade וסימון הבודקים הנוספים, יש ללחוץ על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

שיתוף בודקים במערכת TomaGrade לבחינות סרוקות

שיתוף מחברות סרוקות

1. אם מדובר בבחינות סרוקות, ניתן לשתף את מחברות הבחינה מתוך שרת TomaGrade.
סמנו את מחברות הבחינה שתרצו לשתף עם בודק נוסף.

שיתוף.PNG

2. לחצו על תפריט "פעולות נוספות" ובחרו באפשרות "שיתוף".

שיתוף בודקים.PNG

3. הקלידו את שם הבודק הנוסף ולחצו על הכפתור הנושא את שמו.

2.png
2.png

Leeyo

לי מרצה

4. בעמודת הבודק הנוסף, ניתן להגדיר את השאלות אותן תרצו לשתף בהרשאת עריכה ו/או צפייה בלבד. כמו כן, ניתן לתת הרשאה לכל השאלות באופן גורף על ידי לחיצה על השורה העליונה בטבלה.  

הרשאות .png

לי מרצה

הרשאת עריכה מאפשרת לבדוק את השאלה ולהעניק ציון  ו/או משוב.

הרשאת צפיה מאפשרת
צפיה בלבד.

יצירת מערך ציונים

יצירת מערך ציונים 

יצירת מערך הציונים הוא השלב הראשון המומלץ בתהליך הבדיקה. מערך הציונים הוא תבנית השאלות והניקוד על פיו יינתנו הציונים בבחינה.
 

לא ניתן ליצור מערך ציונים לאחר שהתחלתם את בדיקת מחברות הבחינה.

על מנת לבדוק מחברות בבדיקה רוחבית חובה ליצור מערך ציונים תחילה

כיצד ליצור מערך ציונים ב- TomaGrade ?

1. בחרו את הבחינה בתפריט "קורסים לבדיקה" ולחצו על לשונית "מערך ציונים".

1.PNG

2. מלאו את מספר השאלות לבדיקה והוסיפו ניקוד לכל שאלה. לסיום לחצו על "הוסף".

גיפים3.gif

3. להוספת סעיפים - סמנו       בשאלה הרצויה והגדירו לה מספר סעיפים וניקוד. 

שימו לב שהתפריט העליון ישתנה לתפריט "הוספת סעיפים".

במידה ויש תתי סעיפים בשאלה, ניתן להגדיר אותם באופן דומה להגדרת הסעיפים על ידי סימון 

בסעיף הרצוי. 

גיפים5.gif

4. ניתן ללחוץ על כפתור "קבוצות בחירה" ולהגדיר בחירה בין שאלות ראשיות, סעיפים או תתי-סעיפים

4.PNG

איך ליצור בחירה בין שאלות במערך הציונים?

1. לחצו על כפתור "צור קבוצות בחירה", וסמנו את סוגי השאלות לבחירה בחלונית השמאלית.

8.PNG

2. בחרו את השאלות אותן תרצו להוסיף לקבוצת הבחירה על ידי לחיצה על .

8.PNG
9.PNG
10.PNG

3. הגדירו את מספר השאלות לבחירה מתוך הקבוצה, למשל: בחר 1 מתוך 2. לסיום לחצו "אישור".

10.PNG

ניתן להוסיף קבוצות בחירה נוספות בלחיצה נוספת על "צור קבוצת בחירה".

4. קיימת אפשרות לחלק את מערך הציונים לקבוצות לפי סוגי שאלות לבחירה, למשל: חלוקה ראשונה של שאלות סגורות לבחירה וחלוקה שניה של שאלות פתוחות לבחירה.

14.PNG

קבוצת בחירה:  שאלות סגורות

קבוצת בחירה:  שאלות פתוחות

5. עתה הבחירה מוגדרת במערך הציונים.

11.PNG

נמליץ לבדוק שהניקוד מסתכם לציון הנדרש, ובמידת הצורך לערוך שינויים בעמודת "ציון מקסימלי".

6. לקביעת שאלה כבונוס, ניתן לסמן      בעמודת הבונוס.

12.PNG

7. לחצו "שמור" בסיום הגדרת מערך הציונים.

8. לאחר לחיצה על כפתור "שמור" במערך הציונים תקפוץ חלונית, כיצד ענו הנבחנים על הבחינה. האפשרות היחידה שזמינה כרגע היא לבחור באפשרות של שאלון מובנה. (הכוונה היא למבחן סרוק בו ענו הסטודנטים על גבי השאלון).  

כיצד ענו הנבחנים .png

9. במידה ומעוניינים בבדיקת הבחינות לפי שאלה, בצורה רוחבית יש ללחוץ על "המשך". במידה ומעוניינים לבדוק את הבחינה בבדיקה לפי נבחן לחצו על "דלג" 

בדיקה לפי שאלה (להוסיף למדריך של הבדיקה הרגילה גם) .png

לבדיקה על פי שאלה 

לבדיקה לפי נבחן

10. במידה ולחצתם על "דלג" ניתן לעבור ללשונית "פרטי הבחינה", ללחוץ על כפתור "התחל בדיקה" ולהתחיל לבדוק לפי נבחן. 
במידה ולחצתם על
"המשך" עברו להסבר על בדיקת מחברות רוחבית (על פי שאלה). 

13.PNG
בדיקת מחברות רוחבית על פי שאלה

בדיקת מחברות רוחבית (על פי שאלה)

1. כדי להפעיל את המנגנון של בדיקה לפי שאלה, יש לפתוח מחברת וללחוץ על בדיקה לפי שאלה.

בדיקה לפי שאלה  .png

2. בתפריט מצד ימין לחצו על השאלה הרצויה וסמנו את המיקום שלה על גבי דף הבחינה. חזרו על הפעולה בשאר השאלות בבחינה. בסוף התהליך לחצו על "המשך"

בחירת שאלה ראשונה .png

3. לאחר לחיצה על כפתור "המשך" יופיעו שדות לניווט ומתן ציון לבדיקה לפי שאלה

ניווט.png

(1) בחירת השאלה

(2) מעבר למחברת הבאה (לפי ת.ז סטודנט)

(3) מתן ציון

(4) מעבר לנבחן הבא (שימו לב לשינויים בכפתור בהמשך)

(5) סרגל התקדמות בבדיקה

4. לאחר סיום בדיקה רוחבית של כל השאלות, הלחצן ישתנה לציון בדיקה. בלחיצה על ציון בדיקה, המערכת תסכום את הציונים של כל השאלות של כל בחינה לציון סופי, תציג סיכום, ובלחיצה על אישור תסגור את הבדיקה של המחברת. ניתן כך לסיים את הבדיקה של כל המחברות.

3UzkgYNEHk1vLcmn8Q2qJAYzo3KLj0JbvQ.png
סרגל עריכת התוכן

 סרגל עריכת התוכן

שימוש בסרגל העריכה מאפשר לבודק להוסיף ציונים, הערות וסימונים על גבי מחברות הבחינה של הסטודנטים.

סרגל הכלים .png
פריסת עמודים .png
זכוכית מגדלת .png
כיוון תצוגה .png
מעבר בין עמודים .png
הערות .png
סימוני חיווי .png
b.png
a.png
הוספת ציון

הוספת ציון

בחרו באחת מן האפשרויות למתן ציון המופיעות בעמוד זה.

שימו לב! ברגע שבוחרים בדרך מתן ציון אחת, לא ניתן לתת ציון בדרך אחרת, אלא אם מאפסים את מחברת הבחינה.

אפשרות א'  
הזנת ציון באמצעות כפתור הציון. כפתורי המינוס והפלוס מאפשרים מתן ציון חיובי או שלילי.

מחברת הבחינה.png
Screenshot 2022-08-18 104949.png

1. לחצו על החץ הקטן בצד כפתור הציון (G) והגדירו את כפתור הציון הרצוי.

מחברת הבחינה.png
תפריט G.png
פירוט תפריט.png
Screenshot 2022-08-18 104949.png

2. להזנת ציון ידני, לחצו על כפתור הG ובחרו במקום בו תרצו להוסיף את הציון על גבי המחברת.

מחברת הבחינה.png
g.png
ציון ידני בלי סימונים .png

הזנת משוב מילולי 

הזנת ציון מספרי. שימו לבשהציון לא יעבור את הציון המירבי שניתן לשאלה.  

בסיום לחצו על אישור 

3. להזנת ציון חיובי או שלילי בחרו מבין כפתורי הפלוס או המינוס מתוך התפריט שיפתח ולחצו על מחברת הבחינה במקום בו תרצו למקם את הציון. 

מחברת הבחינה.png
הזנת ציון לשאלה פלוס .png
הזנת ציון לשאלה מינוס .png

אפשרות ב' 
הקלדת הציון ישירות במשבצת "שאלות הבחינה"  שהגדרתם בשלב מערך הציונים.

1. לחצו על תיבת הציון הרצויה והקלידו את הציון שתרצו לתת לסטודנט על השאלה.

מערך ציונים .png

2. פעולה זאת תפתח חלונית שמתריאה על כך שלא ניתן להזין ציון באפשרויות הזנת הציון האחרות.
לחצו על אישור להמשך .

תמונה13.png

3. במידה ותנסו ללחוץ על כפתור הG תופיע הודעה בנושא. 

תמונה14.png
הוספת הערות ונוסחאות

הוספת הערות ונוסחאות

כדי להוסיף הערה/נוסחה לחצו על הכפתור:           
ולאחר מכן על הנקודה בה תרצו שתופיע ההערה במחברת הבחינה.
רשמו את ההערכה בתיבת הטקסט שתופיע. 

t.png
הערה .png
3.png

ניתן לערוך את תוכן ההערה שכבר הוספנו על ידי לחיצה כפולה עם העכבר על אנוטציית ההערה שעל גבי המבחן. 

ההערה, כמו כל כלי הסימון וההדגשה ניתנת להזזה, סיבוב ושינוי גודל על ידי גרירה עם העכבר.

איך משנים את מראה ההערה? 

כשמוסיפים הערה על גבי המבחן נפתח חלון עורך טקסט בו נוכל להגדיר צבע ההערה, גודל הגופן, צבע הרקע ועוד:

Screenshot 2022-08-16 140133.png

איך להוסיף נוסחאות למחברות הבחינה? 

בסרגל הכלים של TomaGrade ישנם כלי עריכה שמאפשרים הוספה של נוסחאות.

1. לחצו על הכפתור:           
ולאחר מכן על הנקודה בה תרצו שתופיע ההערה במחברת הבחינה.

 

t.png

2. בחרו בכלי הנוסחה הרצוי.

2.PNG
4.png
א.png
ב.png
ג.png

אפשרות א' - כלי לשרטוט/עריכת נוסחאות

אפשרות ב' - כלי לעריכת משוואות

אפשרות ג' - כלי להוספת סימנים בודדים

3. אפשרות א' - לחצו על כפתור הציור לפתיחת חלון הזנת שרטוט, בסיום לחצו "אישור".

בסרגל הכלים של TomaGrade ישנם כלי עריכה שמאפשרים הוספה של נוסחאות.

1. לחצו על הכפתור:           
ולאחר מכן על הנקודה בה תרצו שתופיע ההערה במחברת הבחינה.

 

t.png

2. בחרו בכלי הנוסחה הרצוי.

2.PNG
4.png
א.png
ב.png
ג.png

אפשרות א' - כלי לשרטוט/עריכת נוסחאות

אפשרות ב' - כלי לעריכת משוואות

אפשרות ג' - כלי להוספת סימנים בודדים

3. אפשרות א' - לחצו על כפתור הציור לפתיחת חלון הזנת שרטוט, בסיום לחצו "אישור".

4. אפשרות ב' - לחצו על סימן ה-Σ על מנת לפתוח כלי לעריכת משוואות. בסיום לחצו על אישור.

5. אפשרות ג' - לחצו על החלונית לבחירת השפה, ובחרו בסימן המתאים. 

2.PNG
8.png
בנק הערות

בנק הערות

בנק הערות הינו כלי שבאמצעותו נשמרות הערות שנכתבו בבחינה.

כברירת מחדל, כל הערה שתתווסף למבחן על ידי אחד מכלי ההערות (הערה מילולית, הערה דביקה והערת שמע) תשמר לשימוש חוזר ב"בנק ההערות"

ההערה היא אישית ונשמרת רק עבור המשתמש שיצר אותה. ניתן לשתף הערות עם בודקים נוספים. ראו בהמשך על הפעולות הנוספות שניתן לבצע.

הוסף הערות לבנק הערות .png

איך ניגשים לבנק ההערות? 

1. במסך בדיקת המבחן יש לבחור בתצוגת בנק ההערות בסרגל התצוגות מעל שאלות הבחינה