הוספת סקר (שאלת בחירה)

פעילות המשמשת כסקר מהיר המיועד לעורר חשיבה על נושא מסוים או כסקר אדמיניסטרטיבי. ניתן לשאול שאלה ולהגדיר מספר תגובות אפשריות. בחירות הסטודנטים יכולות להתבצע באופן אנונימי או שמי.

כיצד להוסיף סקר (שאלת בחירה) ?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, היכנסו ללשונית "פעילויות" וסמנו את האפשרות "שאלת בחירה".

3.PNG

4. כתבו את כותרת הדף בשדה "שם" (לדוגמה: "בחירת מועדי הצגת הרפרטים").

4.PNG

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "תיאור" (לדוגמה: "בחרו מועד להצגת הרפראט").

4.PNG

6. סמנו "וי"     בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

7. ניתן להגדיר אם אפשרויות הבחירה לסטודנטים יוצגו במאונך או במאוזן, אם ישנן הרבה אפשרויות בחירה, נמליץ לבחור ב"מאונך".

4.PNG

8. בסעיף אפשרויות -

"אפשר לעדכן את שאלת הסקר": אם מסומן "לא", הסטודנטים לא יכול לשנות את בחירתם.

"ניתן לבצע יותר מבחירה אחת": אם מסומן "לא", הסטודנטים יכולים לבחור פעם אחת בלבד.

"הגבלת מספר תשובות לכל בחירה": אם מסומן "כן" מאפשר להגדיר כמה סטודנטים יכולים לבחור בכל אחת מהתשובות.

8.PNG

9. אם סימנתם "כן" בשדה "הגבלת מספר תשובות לכל בחירה", תוכלו להגדיר כמה סטודנטים יכולים לבחור את אותה תשובה בשדה "הגבלת מספר בחירות מרבית עבור".

9.PNG

10. רשמו את האפשרויות לבחירה, כל אפשרות בנפרד, למשל: אפשרות 1 - 2 במאי, אפשרות 2 - 15 במאי. ניתן להוסיף שדות נוספים על ידי לחיצה על כפתור "הוספת 3 שדות נוספים" .

8.PNG

לידיעתכם אין הגבלה למספר האפשרויות שניתן להציג.

11. ניתן לסמן      בסעיף "זמינות" כדי להגדיר את המועדים בהם הסטודנטים יכולים לענות על שאלת הסקר. אם שדות הזמינות לא פעילים, אין מגבלת זמן למענה.

11.PNG

12. ניתן לקבוע בשדה "פרסם תוצאות" אם ומתי יוצגו תוצאות הסקר לסטודנטים. 

11.PNG
ייצוא 6.gif

13. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ולצפייה בתוכן.

14. עתה הסטודנטים יכולים להשתתף בסקר ולבחור בין האפשרויות, ובסיום ללחוץ על "שמירת הבחירה שלי".

איך ניתן לראות את תוצאות הסקר?

15. היכנסו לסקר ולחצו על "צפיה ב: X תשובות" המופיע בצד שמאל למעלה, כדי לצפות בתוצאות הסקר.

7 גיף.gif

16. בעמוד תוצאות הסקר, ניתן ללחוץ על כפתור "שמירה כקובץ Excel" על מנת להוריד קובץ אקסל המכיל את כלל תשובות הסקר.

LOGO virtual - innovation 1.png