יצירת ספר

​ספר מאפשר יצירת חומר לימוד המורכב ממספר רב של דפים המכילים טקסט, תמונות, סרטונים ורכיבי מולטימדיה נוספים, המהווים מעין ספר עם פרקים ותתי-פרקים.

כיצד ליצור ספר באתר הקורס?

הגדרת הפרק

עריכת פרקי הספר

 

הגדרת הספר

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

הפעלת עריכה.PNG

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

הוספת משאב1.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "ספר".

3.PNG

4. העניקו "שם" לספר בסעיף שם.

ספר.PNG

5. ניתן להוסיף הנחייה לפעילות עבור הסטודנטים בסעיף "הנחיה לפעילות".

ספר.PNG

6. ניתן לסמן "וי"     בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

7. בחרו האם הפרקים ותתי-הפרקים מאורגנים מספרית, בתבליטים, הזחה או ללא סידור.

תצוגה חזותית.PNG

7. בחרו האם תוכן העניינים מוצג עם תמונות או טקסט, בסעיף "סגנון הניווט".

סגנון ניווט.PNG

8. לסיום לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

שמירת שינויים.PNG
 

הגדרת הפרק

1. בחלון שנפתח,  הוסיפו "שם" ו"תוכן" לפרק הראשון.

 

3.PNG

2. סמנו      אם הנושא מהווה "תת פרק" ולסיום לחצו על "שמירת שינויים".

3.PNG

3. לסיום לחצו על "שמירת שינויים"

שמירת שינויים קטן.PNG
 

עריכת פרקי הספר

1. לחיצה על האייקונים בתוכן העניינים מאפשרת לערוך, להסתיר או למחוק את הפרק וכן להוסיף פרקים נוספים.

ספר1.PNG
תוכן עניינים.PNG

הוספת

פרק

הסתרה

מחיקה

עריכת 

פרק

2. לאחר הוספת פרק נוסף, ניתן לנווט בין הפרקים על ידי לחיצה על החיצים בעמודי הספר ובתוכן העניינים.

8.PNG
8.PNG
6.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png