ניהול הנוכחות באתר הקורס

ניתן לנהל את הנוכחות בכיתה באמצעות אתר הקורס. באופן זה ניתן לסמן עבור כל סטודנט אם הוא היה נוכח בכיתה/חסר/השלים את השיעור. ניתן גם להפיק בתום הקורס דו"ח מסכם.

איך לנהל את נוכחות הסטודנטים באתר הקורס?

1.gif

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס משמאל.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "נוכחות תלמידים".

3.PNG

4. בסעיף "ציונים" יש לקבוע האם יינתן ציון לנוכחות בקורס (הציון ישוקלל בדוח הציונים) או לשנות בשדה "סוג" את הציון ל"ללא".

ללא.PNG

5. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ועברו לשלב קביעת מועדי המפגשים.

שמירת שינויים.PNG

6. בחלון שנפתח, יש ללחוץ על לשונית "הוספת מפגש".

וספת נוכחות.PNG

7. נלחץ על "הוספת מפגש" ונקבע את המפגש הראשון ואת משך השיעור, משעה עד שעה. 

מפגש.PNG

8. בסעיף "הוספת מספר מפגשים" נסמן       בשדה "חזרה על נתוני המפגש לעיל בתאריכים הבאים" באם המפגש חוזר על עצמו - נסמן את הימים לחזרה, כל כמה שבועות ובשדה "חזרה עד" נסמן את המועד המפגש האחרון.

684651.PNG

9. נלחץ על כפתור "הוספה" לסיום.

10. ניתן לראות את כל המפגשים במרוכז, או לפי חודשים/שבועות/ימים על ידי לחיצה על הלשונית הרצויה.

Capture22.PNG

11. במפגש הרצוי יש ללחוץ על סימן המשולש בעמודת "פעולות".

מפגש1.PNG

12. ניתן לסמן נוכחות ולהוסיף הערות. 

2222222222.PNG

סימון הנוכחות לפי:
 

13. נלחץ על "שמירת נתוני נוכחות" לסיום.

14. בלשונית "דוח" ניתן לראות דו"ח נוכחות מסכם

11.PNG
11.PNG
11.PNG

15. בלשונית "יצוא" ניתן לייצא את דו"ח נוכחות לקובץ Excel, על ידי לחיצה על "אישור".

13.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png