מתן פקטור למבחן ב-Moodle

ניתן לתת פקטור של נקודות לבחינה ישירות בדוח הציונים באופן גורף ללא שינוי הניקוד רכיב המבחן עצמו (בוחן/מטלה)

כיצד ניתן לתת פקטור למבחן באתר הקורס ב-Moodle בדוח הציונים?

1. בעמוד הראשי של הקורס לחצו על "ציונים" בתפריט בצד ימין

ציונים.gif

2. בעמוד שנפתח, בתיבת הגלילה המופיע בצד ימין יש לעבור ל"הגדרות חישוב ציונים".

ציוני הסטודנטים בקורס.PNG

3. בשורה של המבחן לו תרצו לתת פקטור, לחצו על "עריכה" ואז על "הגדרות".

דוח ציונים1.PNG
הגדרות בדוח ציונים.PNG

4. בחלון שנפתח, לחצו על "הגדרות נוספות..."

קטגורית אב.PNG

5. בשדה "הסט" הגדירו את הפקטור שתרצו לתת.

הסט.PNG

הפקטור יהיה הוספה בחיבור של X הנקודות שהוגדרו.

לדוגמה, אם בשדה "הסט" רשום 3 לסטודנט/ית שקיבל/ה 90 במבחן – הציון המעודכן יהיה 93

6. לסיום לחצו על "שמירת שינויים"

שמירת שינויים.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png