מחוון לבודק ברכיב בוחן עבור שאלות פתוחות

ניתן עבור כל שאלה פתוחה בבחינה, לעדכן הנחיות בדומה למחוון במידה וישנם מספר בודקים.

1. יש להיכנס לאתר הקורס ולאחר מכן למאגר השאלות בתפריט הניהול מימין.

מאגר שאלות אתר הקורס.PNG

2. לחצו על "יצירת שאלה חדשה".

יצירת שאלה חדשה.PNG

3. בחרו "שאלה פתוחה" כסוג השאלה ולחצו על "הוספה".

סוג שאלה פתוחה.PNG

4. לאחר הגדרת שם השאלה, תוכן השאלה ואפשרויות התגובה. בהגדרת "הנחיות ומידע למתן ציון" יש להזין את ההנחיות לבודק השאלה הפתוחה.

הנחיות ומידע למתן ציון.PNG

הנחיות אלו יוצגו עבור בעלי הרשאת סגל הוראה בקורס בלבד.

5. לשמירה לחצו על "שמירת שינויים".

שמירת שינויים.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png