הגדרת מטלה עם מחוון (מתן ציון לעבודה לפי קריטריונים)

בפעילות מטלה ניתן להגדיר ציון על בסיס מחוון קבוע אותו מגדיר המרצה מראש.

איך להגדיר מחוון למטלה?

1. היכנסו לרכיב המטלה הרצוי.

11.PNG

2. פתחו את התפריט בפינה הימנית בלחיצה על הכפתור הימני העליון ולחצו על הכפתור "הגדרות".

3.PNG

3. בעמוד ההגדרות, גללו עד ל"ציונים" ובסעיף "שיטת מתן ציון" בחרו ב"מחוון פשוט". בסיום לחצו על "שמירת שינויים והצגתם".

1.PNG

4. כעת, בתפריט מימין בחרו "קביעת מחוון פשוט".

מטלה.PNG

5. תנו שם למחוון.
ניתן להוסיף מידע/תיאור כללי בשדה "תיאור".

שם.PNG
ייצוא gif.gif

6. ערכו את המדד הראשון. 

קבעו את שם המדד, לדוגמה: פרק המבוא

ניתן לכתוב הנחיה לסטודנטים, לדוגמה: בפרק המבוא יש להגדיר את הסוגיה הנבדקת, להסביר את חשיבותה ולהגדיר את מטרות העבודה.

 

ניתן לרשום הנחיה לבודקים, לדוגמה: יש לשים לב שכל המידע הנדרש רשום בצורה בהירה... 

הגדירו את הניקוד המרבי למדד זה

7. ניתן להוסיף מדדים נוספים על ידי לחיצה על "הוספת מדד".

8. בשדה "אפשרויות מחוון פשוט" ניתן להגדיר האם המחוון יהיה זמין לסטודנטים והאם יראו את הניקוד בכל מדד.

9. בסיום הגדרת המחוון לחצו על "שמירת מחוון פשוט והפיכתו למוכן".

5.PNG

כיצד לתת ציון באמצעות המחוון?

6.PNG

1. היכנסו לרכיב המטלה ולחצו על כפתור "הצגת/מתן ציונים להגשות".

2. ניתן לבחור במטלה לבדיקה וללחוץ על כפתור "ציונים" הנמצאת בעמודת ציונים.

7.PNG

3. במסך ההגשה ניתן לראות את פרטי ההגשה מצד שמאל ומצד ימין מוצג קובץ ההגשה פתוח.

שימו לב שניתן לנווט בין העמודים בעזרת החיצים בפינה הימנית העליונה.

8.PNG
8.PNG
9.PNG

4. כעת בחלון משמאל בסעיף "ציונים" ניתן לנקד ולהזין הערות מילוליות לכל שאלה או קטגוריה שיצרתם במחוון.

ציונים2.PNG

5. לאחר מתן הניקוד לכל שאלה, בסעיף "הציון הנוכחי בגליון הציונים" תוכלו לראות את הסכם של הציון עבור אותה עבודה.

הציון הנוכחי.PNG

6. לסיום לחצו על "שמירת שינויים".

8.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png