ניהול רכיבי אתר הקורס

 

ביצוע פעולות על מספר פריטים בבת אחת

הפעולות אותן ניתן לבצע: הזחה, הסתרה, הצגה, מחיקה, שכפול, הסטה ליחידת הוראה אחרת.

כיצד לבצע פעולות על מספר פריטים בבת אחת?

1. אם אינכם במצב עריכה, לחצו על הכפתור "הפעלת עריכה" בחלקו השמאלי העליון של המסך.

הפעלת עריכה.PNG

2. בתפריטים בצד ימין, יש ללחוץ על "הוספת משבצת".

הוספת משבצת.gif

3. בחרו באפשרות "ניהול רכיבים כולל".

ניהול רכיבים כולל.PNG

4. כעת משבצת "ניהול רכיבים כולל" תופיע בצד שמאל.

משבצת.PNG

5. כמו כן, עבור כל אחד מהפריטים באתר תתווסף כעת קובית סימון לצד כפתור ה"עריכה" שלו. הסימון מאפשר לבחור פעולה אחת במשבצת "ניהול רכיבים כולל" שיכול על כל אותם רכיבים שסומנו בבת אחת.

ריבוע.PNG

6. על מנת לבחור את כל הפריטים באתר, במשבצת "ניהול רכיבים כולל" בצד שמאל, יש ללחוץ על "בחירה כוללת".

משבצת.PNG

7. לבחירת הרכיבים בנושא מסוים, בתיבת הגלילה "בחירת כל הפריטים ביחידת הוראה" בחרו את הנושא הרצוי.

הושא.PNG

הסימון מאפשר לבחור פעולה אחת במשבצת "ניהול רכיבים כולל" שיכול על כל אותם רכיבים שסומנו בבת אחת.

 

דוחות של בחנים, מטלות, פורומים
ורכיב H5P

באתרי הקורסים מונגשים עבור המרצים מספר דוחות פעילויות סטודנטים בפורומים/במטלות/בבחנים/H5P

איך להוריד את הדוחות למחשב?

1.JPG

1. הכנסו לאתר הקורס

1_edited_edited.jpg

2. אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין, יש ללחוץ על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

3. לחצו על הכפתור "דוחות" בתפריט הניהול.

1_edited_edited.jpg

4. לחצו על אחת מבין כל האפשרויות כדי לקבל את המידע הבא:

א.נסיונות מענה בוידיאו- אפשרות זו תציג ניסיונות המענה של כל סטודנט/ית ברכיב H5P

ב.סיכום פעילות לסטודנט/ית בכל פורום- אפשרות זו תציג את ניסיונות המענה של כל סטודנט/ית ברכיב פורום

ג.סיכום פעילות לסטודנט/ית בכל מטלה- אפשרות זו תציג את ניסיונות המענה של כל סטודנט/ית ברכיב  מטלה

ד.סיכום פעילות לסטודנט/ית בכל בוחן- אפשרות זו תציג את ניסיונות המענה כל סטודנט/ית ברכיב בוחן

דוח.JPG

5. בעמוד החדש נראה טבלה שמסכמת עבור כל סטודנט את רשימת ההגשות. במקרה הזה מוצגת דוגמה לבחירה של "סיכון פעילות לסטודנט/ית בכל מטלה". הטבלה תציג אפשרויות של "הוגש", "לא הוגש" ו"הועלתה טיוטה" עבור כל סטודנט/ית.

Capture.PNG

6. כדי להוריד קובץ אקסל עם כל הנתונים, יש ללחוץ על "תסדיר ערכים מופרדים בסימני "פסיק" (CSV)"

Capture333333333.JPG

7. יש לבחור ב-"תסדיר גיליון האלקטרוני מסוג מיקרוספט אקסל"

Capture4444444444.JPG

8. יש ללחוץ על כפתור "הורדה" ולשמור את הקובץ במיקום הרצוי

Capture5555555.JPG
 

שיחזור משאבים/רכיבים באתר הקורס

מחיקה של רכיבים באתר הקורס ניתנת לשיחזור על ידי לחיצה על כפתור "מחסן פריטים שנמחקו" ובחירת הרכיבים אותם רוצים לשחזר.

איך משחזרים פריטים שנמחקו?

1. הכנסו לאתר הקורס בו נעלמו פריטים.

2. לחצו על הכפתור "מחסן פריטים שנמחקו" (       ) הנמצא בתפריט הימני

1.JPG
1.JPG

3. בעמוד החדש יופיעו הפריטים שנמחקו ואת תאריך מחיקתם

Capture8888888888.JPG
Capture8888888888.JPG

4. לחצו על כפתור        הנמצא בעמודה של שחזור, כדי לשחזר פריט ספציפי

Capture8888888888.JPG
Capture8888888888.JPG
Capture8888888888.JPG

5. הפריט ישוחזר לנושא בו הוא הופיע במקור.

LOGO virtual - innovation 1.png