פתיחת גישה לאורחים ללא שם משתמש אוניברסיטאי לאתר הקורס

ניתן להפוך את אתר הקורס לזמין לאורחים ללא שם משתמש אוניברסיטאי באמצעות מפתח שנקבע מראש לבחירת המרצה ומוגשת על ידו.

הקורס יהיה זמין לאורחים לצפיה בלבד.

בפעילויות הקורס יכולים להשתתף רק סטודנטים.

כיצד לאפשר לאורחים (ללא שם משתמש אוניברסיטאי) להכנס לאתר הקורס?

1. יש לבדוק שתכני האתר אינם מפרים את חוק זכויות יוצרים (ראה/י מסמך "עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה"

2. יש להוריד למחשב ולהדפיס הצהרה לפיה תוכן האתר אינו מפר זכויות יוצרים. 

קישור להורדת ההצהרה: "הצהרת כניסת אורחים לאתר הקורס"

3. יש למלא בהצהרה את הפרטים המבוקשים כולל מפתח (קוד) כניסה. רק מרצה הקורס יכול למלא הצהרה זו. 

4. יש לחתום על ההצהרה באופן ידני ולשלוח אותה סרוקה לכתובת virtualt@tauex.tau.ac.il.

מרצי הקורס בלבד יכולים לבקש לאפשר כניסת אורחים

LOGO virtual - innovation 1.png