(יצירת מטלה (הגשת קבצים

פעילות "מטלה" מאפשרת לסטודנטים להגיש קבצים באתר הקורס. מרצה וסגל ההוראה יכולים לתת ציון ומשוב. כל סטודנט רואה את ההגשה והמשוב שלו בלבד.

איך ליצור רכיב מטלה באתר הקורס?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בצד שמאל העליון של אתר הקורס

38.PNG

2. לחצו על הקישור "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים

2.PNG

3. סמנו את האפשרות "מטלה"

3.PNG

4. בשדה "שם המטלה" כתבו את שם המטלה

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "הנחיה לפעילות"

39.PNG

6. בשדה "קבצים נוספים" ניתן לצרף קבצים הקשורים לפעילות המטלה (לדוגמה: דף שאלות, תבנית תשובה וכדומה)

 

ישנן שתי דרכים לצרף קובץ למטלה:

Hnet.com-image (3).gif

6.1 גרירת קבצים מתיקיה במחשבכם לשדה "קבצים נוספים".

קבצים אלה יופיעו יחד עם הטקסט המופיע ב"הנחיה למטלה" עבור הסטודנטים. 

24.PNG

6.2 לחיצה על הכפתור "הוספת קובץ"     , בחלון שנפתח לחצו על "Choose File" ובחרו את הקובץ הרצוי.

לסיום, יש ללחוץ על הכפתור "העלאת קובץ זה".

1.PNG

ההנחיות והקבצים יהיו זמינים לסטודנטים כל עוד המטלה זמינה (גם אם בסעיף "זמינות" הוגדר מועד הגשה מאוחר יותר)

סעיף זמינות

1. "אפשר הגשות מ" - מאיזה תאריך סטודנט יכול להעלות קובץ להגשה

יש לסמן V בשדה "פעיל" ולהגדיר את המועד הרצוי.

25.PNG

יום

חודש

שנה

שעות

דקות

2.  "עד לתאריך"- המועד האחרון להגשה (הסטודנטים רואים בהנחיות המטלה את תאריך זה)

25.PNG

3. "מועד הגשה סופי"- מאיזה תאריך לא ניתן יהיה להגיש (הסטודנטים אינם רואים את התאריך).

מועד הגשה סופי.PNG

אם שדה "מועד הגשה סופי" לא יהיה מוגדר, הסטודנטים יוכלו להגיש באיחור.

גם אתם וגם הם תקבלו חיווי של המועד שהוגש ובכמה זמן איחור זה בוצע.

סעיף סוגי מענה (הגשות)

1. ניתן להגדיר מה הסטודנטים יגישו בסעיף "סוגי מענה. 

קבצי הגשה - קובץ חיצוני אשר מועלה למודל.

תוכן מקוון - ניתן להעלות קובץ חיצוני ולכתוב תשובה בתוך המודל On-Line.

סוגי הגשות.PNG

2. על מנת לקבוע כמה קבצים יוכלו הסטודנטים להגיש, יש לבחור בתיבת "מספר קבצים מצורפים מירבי" את הכמות הרצויה.

סוגי הגשות.PNG

3. אם רוצים לקבוע את סוג הקבצים שיוגשו (למשל רק קבצי Word או PDF) ניתן להגדיר בסעיף "סוגי הקבצים האפשריים" על ידי כתיבת סוג הקובץ בתיבת הטקסט או לחיצה על "יש לבחור"

סוגי הגשות.PNG

4. בחלון שנפתח ניתן לבחור מהסוגים השונים המוצעים ב-Moodle

סוגי קבצים.PNG

סעיף ציונים

1. ניתן לקבוע מה הציון המרבי למטלה בסעיף "ציונים", בשדה "ניקוד מרבי" (ברירת המחדל הינה ציון 100).

27.PNG

2. כדי להגדיר בדיקה אנונימית, בשדה "שמות נבחנים מוסתרים (בזמן מתן ציון)" יש לסמן "כן" כדי שלא תוכלו לדעת את זהות המגישים.

27.PNG

כשמגדירים בדיקה אנונימית: לאחר מתן הציונים - יש לחשוף את זהויות הסטודנטים על מנת שיוכלו לראות את הציון והמשוב שקיבלו על המטלה.

סעיף הגבלת גישה

לחצו כאן למעבר למדריך מפורט על אפשרויות "הגבלת הגישה".

ניתן להסתיר את המטלה עד מועד מסויים בסעיף הגבלת גישה. לחצו על הוספת הגבלה, בחלונית שנפתחה בחרו מועד, הגדירו תאריך בו המטלה תהפוך לזמינה.

עיין פתוחה    : רואים שקיימת פעילות אך לא ניתן להיכנס אליה

עין סגורה     : הסטודנטים/יות לא יראו בכלל את הפעילות

28.PNG
28.PNG
Hnet-image (1).gif

לסיום לחצו בתחתית המסך על הכפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

שמירת שינויים.PNG

אין תיעוד של כניסת הסטודנט לרכיב עד לרגע הגשת המטלה. קיימת אפשרות לתעד את כניסת הסטודנט לרכיב זה, בדרך של יצירת "הצהרת טוהר הבחינות" ו​בחירה באפשרות "ללא" שמספקת למרצה תיעוד של כניסת הסטודנט לרכיב הבוחן/המטלה ללא חתימה על ההצהרה.
לחצו כאן למעבר למדריך הוספת טוהר הבחינות.

LOGO virtual - innovation 1.png