חלוקת חדרים במפגש ב-ZOOM

מערכת Zoom מאפשרת לחלק את הסטודנטים/ות לקבוצות עבודהולכנס אותם חזרה לחדר הראשי "בלחיצת כפתור". החלוקה יכולה להעשות ממחשב בלבד (לא ניתן לחלק לחדרים מהטלפון הסלולרי).

אפשרויות נוספות:


1. ניתן לחלק לעד 50 חדרים.

2. החלוקה יכולה להיעשות בשלושה אופנים:

  • אוטומטי

  • ידני 

  • חלוקה עצמית על ידי המשתתפים.

3. לאחר החלוקה, בכל חדר עדיין קיימות כל אפשרויות התקשורת - מצלמה, מיקרופון, צ'ט ושיתוף מסך.

4. קיימות הגדרות מיוחדות לחלוקת חדרים כמו תזמון השהות בחדרים ועוד.

5. בגרסאות החדשות של ZOOM, גם Co-Host יכולים לחלק לחדרים.

6. משתתפים יכולים להקליט חדרים בתנאי שההקלטה תשמר במחשב האישי (לא בענן).

 

הפעלת כפתור חלוקת חדרים באתר ה-ZOOM

1. הכנסו לאתר של ZOOM.

2. לחצו על הכפתור Sign In או My Account, כדי להתחבר עם החשבון האישי האוניברסיטאי

SIGN IN.png
MY ACCOUNT.png

3. לחצו על הכפתור Settings

לחיצה על SETTINGS.png

4. לחצו על הכפתור "In Meeting (Advanced)" הנמצא בתפריט השמאלי

Capture.PNG

5. וודאו שהכפתור Breakout room פעיל (כחול).  

Capture.PNG
 

חלוקה אוטומטית לחדרים

המשתתפים יחולקו על ידי המערכת באופן אקראי ושווה בין החדרים

1. היכנסו לפגישה ב-ZOOM 

2. לחצו על הכפתור "Breakout room” בסרגל הכלים

שורת פקדים.PNG

3. לחצו על האפשרות "Assign automatically”

Capture1.PNG

4. הגדירו את מספר החדרים שתרצו לפתוח.

ניתן לראות כמה משתתפים יהיו בכל חדר, על ידי הסתכלות על המספר שנמצא ליד הערה "participants per room"

Capture2.PNG

5. לחצו על הכפתור “Create" 

Capture2.PNG

6. לחצו על הכפתור “Open All Rooms" על מנת לפצל את המשתתפים לחדרים.

Capture3.PNG
Capture3.PNG

7. המשתתפים יקבלו הודעה (הזמנה) להצטרף לחדר שנפתח ועליהם לאשר את ההצטרפות לאותו חדר.

8. יופיע חיווי ירוק ליד משתתף שהצטרף לחדר 

Capture14.PNG

9. יופיע חיווי לבן ליד משתתף שטרם הצטרף לחדר 

Capture15.PNG
 

חלוקה ידנית לחדרים

המשתתפים יחולקו על ידי ה-Host או Co-Host באופן ידני. כלומר קודם תגדירו את מספר החדרים ולאחר מכן תוכלו לשייך לכל חדר את המשתתפים הרלוונטים.

1. היכנסו לפגישה ב-ZOOM 

2. לחצו על הכפתור "Breakout room” בסרגל הכלים

שורת פקדים.PNG

3. לחצו על האפשרות "Assign automatically”

Capture4.PNG

4. הגדירו את מספר החדרים שתרצו לפתוח.

Capture4.PNG

5. לחצו על הכפתור “Create" 

Capture4.PNG

6. לחצו על Assign כדי לשייך את המשתתפים לחדר מסוים

Capture6.PNG

7. סמנו      לצד הסטודנטים אותם תרצו לשייך לחדר המסוים.

תמונה39.png
Capture7.PNG

8. חזרו על הפעולה בעבור כל החדרים עד לשיוך כל המשתתפים.

9. לחצו על הכפתור “Open All Rooms" על מנת לפצל את המשתתפים לחדרים.

Capture3.PNG
Capture3.PNG

10. המשתתפים יקבלו הודעה (הזמנה) להצטרף לחדר שנפתח ועליהם לאשר את ההצטרפות לאותו חדר.

11. יופיע חיווי ירוק ליד משתתף שהצטרף לחדר 

Capture14.PNG

12. יופיע חיווי לבן ליד משתתף שטרם הצטרף לחדר 

Capture15.PNG
 

חלוקת חדרים ע"י המשתתפים בעצמם

המשתתפים יחליטו בעצמם לאיזה חדר ירצו להשתייך.

 

הערה חשובה, בגרסאות ישנות של ZOOM המשתתפים לא יוכלו לחלק את עצמם לחדרים. לכן חשוב שהמשתתפים יעדכנו את הגרסה של ZOOM.

1. היכנסו לפגישה ב-ZOOM 

2. לחצו על הכפתור "Breakout room” בסרגל הכלים

שורת פקדים.PNG
Capture9.PNG

3. לחצנו על האפשרות "Let participants choose room" 

Capture9.PNG

4. הגדירו את מספר החדרים המקסימלי שתרצו לפתוח.

Capture9.PNG

5. לחצו על הכפתור “Create" 

6. כעת למשתתפים יופיע הכפתור של "Breakout room" והם יוכלו לבחור לאיזה חדר להשתבץ.

7. יופיע חיווי ירוק ליד משתתף שהצטרף לחדר 

Capture14.PNG

8. יופיע חיווי לבן ליד משתתף שטרם הצטרף לחדר 

Capture15.PNG
 

אפשרויות מתקדמות לחלוקת חדרים

לפני לחיצה על כפתור "Open All Rooms", ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות:

1. ניתן לאפשר לסטודנטים לבחור חדר בעצמם, גם אם החדרים חולקו מראש באופן ידני/ אוטומטי.

2. ניתן לאפשר לסטודנטים לחזור לחדר הראשי בכל רגע נתון.

3. ניתן להגדיר מראש את משך זמן העבודה בחדרים.

4. ניתן להגדיר שעון עצר לחזרה לחדר הראשי עם סגירת החדרים.

1. לחצו על כפתור "Options" ואז תופיע חלונית עם אפשרויות נוספות.

Capture10.PNG

2. סמנו ב-      את האפשרויות הרלוונטיות למפגש או הסירו את ה-     אם ההגדרות אינן רלוונטיות למפגש.

תמונה39.png
תמונה39.png

מאפשר למשתתפים לבחור חדר אחר

מאפשר למשתתפים לחזור לחדר המרכזי בכל רגע נתון באופן עצמאי

המשתתפים יחולקו לחדרים ללא צורך באישורם

הגדרת משך זמן העבודה מראש.

שעון עצר יופיע למשתתפים ברגע שה-Host ילחץ על חזרה לחזרה הראשי.

Capture10.PNG
 

הצטרפות Host או Co-Host לחדר ספציפי

לאחר לחיצה על הכפתור "Open All Rooms", מנהלי המפגש יכולים להצטרף לחדרים המפוצלים ולעבור ביניהם. 

1. לחצו על כפתור "Join" בשורה של החדר שאליו תרצו להתחבר, למשל Room 1

Capture11.PNG
Capture11.PNG

2. לחצו על הכפתור "Yes"

Capture12.PNG

3. בזמן השהות בחדר מפוצל מסוים, ניתן לעבור לחדר אחר על ידי לחיצה על הכפתור "Breakout room" ואז לחיצה על הכפתור "Join"

Capture13.PNG
 

התנהלות בזמן חלוקת החדרים

לאחר לחיצה על הכפתור "Open All Rooms", מנהלי המפגש יכולים לעשות את הפעולות הבאות:

1. שליחת הודעה לכל החדרים המפוצלים

2. העברת המשתתפים בין החדרים

3. מענה לבקשות עזרה על ידי מעבר לחדר מפוצל ספציפי

4. שיתוף מסך לכלל החדרים המפוצלים

 

שליחת הודעה לכל החדרים המפוצלים

1. לחצו על כפתור "Broadcast a message to all" כדי לשלוח מסר מילולי לכל אחד מהחדרים.

Capture11.PNG
Capture11.PNG

2. הקלידו את ההודעה ולאחר מכן לחצו על הכפתור "Broadcast" כדי לפרסם את ההודעה 

Capture16.PNG
 

העברת משתתפים בין חדרים

1. לחצו על שם המשתתף שאותו תרצו להעביר 

Capture17_edited.jpg

2. לחצו על הכפתור "Move to" כדי לבחור חדר אחר

Capture17_edited.jpg

3. לחצו על החדר שאליו תרצו להעביר את המשתתף

Capture17.PNG
 

מענה לבקשות עזרה על ידי מעבר לחדר מפוצל ספציפי

במקרה בו משתתף מבקש עזרה, תופיע הודעה. לחצו על הכפתור "Join Breakout Room" כדי להצטרף לחדר המפוצל אליו נקראת.

Capture18.PNG
 

שיתוף מסך לכלל החדרים המפוצלים

1. לחצו על הכפתור "Share Screen"

סרגל כלים חלקי.PNG

2. סמנו ב-      את האפשרות "Share a breakout rooms" (                                        ) 

תמונה39.png
תמונה11111.png
Capture19.PNG

3. בחרו את המסך אותו תרצו לשתף על ידי לחיצה עליו.

4. לחצו על הכפתור "Share"

Capture21.PNG

5. כעת כל משתתפי החדרים יוכלו לראות את המסך המשותף.

המשתתפים לא יוכלו לשתף מסכים בחדרים המפוצלים עד שמשתף המסך (בחדר הראשי) לא ילחץ על "Stop share"

 

חזרה לחדר הראשי

בחלק זה יוסבר כיצד לחזור לחדר הראשי (לסגור את החדרים המפוצים).

1. לחצו על הכפתור "Breakout room

שורת פקדים.PNG

2. לחצו על כפתור "Close All Rooms" 

Capture11.PNG
Capture11.PNG

3. המשתתפים יוחזרו אוטומטית לחדר הראשי בתום 60 שניות (או זמן אחר, אם שונתה ברירת המחדל).

LOGO virtual - innovation 1.png