הפקת רשימת סטודנטים

המרצה יכול להפיק קובץ עם רשימת הסטודנטים בקורס.

איך להפיק את רשימת הסטודנטים בקורס?

1. באתר הקורס, פתחו את התפריט הימני בלחיצה על האייקון העליון.

2.PNG

2. לחצו על כפתור "משתתפים".

2.PNG

3. פתחו את תיבת הגלילה בשורה התחתונה "הורדת רשימת הסטודנטים".

4. בחרו ב-"תסדיר גליון אלקטרוני מסוג מיקרוסופט אקסל (xlsx)" ולחצו על "הורדה".

7.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png