העלאת ציונים מקובץ Excel לפי מספרי זהות

ניתן להעלות ציונים לאתר הקורס ב-Moodle ישירות מקובץ Excel ל"דו"ח הציונים":
 

  • בדו"ח הציונים ב-Moodle כל סטודנט רואה את הציונים שלו בלבד.

  • ניתן להעלות ציונים למטלה/בוחן ספציפי או כעמודה חדשה בדו"ח הציונים.

 

שלב א' - הכנת הקובץ

1. יש להכין קובץ Excel עם שתי עמודת:

עמודת תעודות זהות - כותרת העמודה: ID 

עמודת הציונים - כותרת העמודה: שם רכיב הציון (לדוגמה "ציון מטלה 1")

עמודת ציונים
עמודת תעודות זהות
דוח ציונים.PNG

2. יש להעתיק את העמודות מ-Excel (בחירת התאים הרלוונטיים -> c+Ctrl)

medium_button.png
small_button.png

+

1111.gif
 

שלב ב' - העלאת הציונים לאתר הקורס

1. .באתר הקורס, בתפריט בצד ימין יש להיכנס לקישור "ציונים".

ציונים.gif

2. בחלון שנפתח, בחלק העליון של המסך, מתחת לכותרת "ציוני הסטודנטים בקורס", בתפריט הנפתח - יש לבחור ל"הדבקה מגיליון אלקטרוני"

הדבקה מאקסל.PNG

3. בחלון שיפתח, יש להדביק (V+Ctrl) את העמודות בתיבת ה-DATA וללחוץ על כפתור "העלאת ציונים".

הדבקה1.PNG

4. בעמוד שנפתח יש להגדיר מספר שדות:

זהה את המשתמש על ידי:

ב"מיפוי מ" – יפתחו שמות העמודות שרשמתם בקובץ האקסל, בחרו את שם העמודה של מספרי הזהות (ID).

ב"מפה ל" יש לבחור "מספר זיהוי" (יש לשים לב לבחור "מספר זיהוי", ולא "מספר זיהוי משתמש")

מיפוי פריטי ציון:

בשדה תעודת הזהות יש לסמן "התעלם"  

בשדה של הציון (כפי שהגדרתם בקובץ) "ציון מטלה 1": 

  • ליצירת עמודה חדשה בדוח הציונים – יש לבחור "רכיב ציון חדש"

  • להעלאת הציונים לרכיב קיים בMoodle,  יש לבחור את הרכיב הרצוי.

הדבקה מגיליון אלקטרוני.PNG
ID
מספר זיהוי
התעלם
 רכיב ציון חדש
 שיוך הציונים לרכיב קיים
מיפוי פריט ציון.PNG
מיפוי פריט ציון.PNG

4. אם מדובר במשובים מילוליים ולא בציון מספרי, ניתן לבחור בחלק של "משובים" את שיוך המשוב המילולי לרכיב הרלוונטי. 

משוך מילולי לרכיב קיים
מיפוי פריט ציון.PNG
מיפוי פריט ציון.PNG

5. .לסיום יש ללחוץ על כפתור "העלה ציונים".

הדבקה מגיליון אלקטרוני.PNG

6. לחצו על "המשך".

המשך 01.PNG

7. כעת תוכלו לראות בדוח הציונים את העמודה שהתווספה עם הציונים.

במידה ובחרתם רכיב שכבר היה קיים, תראו את הציונים תחת שם הרכיב שנבחר.

ציון.PNG
ציון.PNG
 

העלאת ציונים למספר רכיבי ציון בבת אחת

1. בשלב הכנת הקובץ, כל מטלה תופיע בעמודה חדשה.

עמודות ציונים
עמודת תעודות זהות
ציונים של מטלות.PNG

2. בשדה"מיפוי פריטי ציון", לכל אחת מעמודות הציון יש לבחור "רכיב ציון חדש" או לשייך אותה למטלה/בוחן רלוונטי הקיים כבר ב-Moodle.

חדש חדש.PNG
הדבקה מגיליון אלקטרוני.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png