הנחיות ל-Tomagrade

 

Moodle -שיוך מטלה מאתר הקורס ב
Tomagrade-לבדיקה ב

שיוך בדיקת הגשות ברכיב מטלה ב-Moodle במערכת TomaGrade לצורך בדיקת קבצי ההגשה, כתיבת משובים והזנת ציון על פי מערך ציונים שנקבע על ידו. הציונים והמשובים יעברו באופן אוטומטי חזרה למטלה ב-Moodle.

איך להגדיר העלאה אוטומטית של הגשות הסטודנטים במטלה ב-Moodle לבדיקה ב-Tomagrade ?

1.PNG

1. היכנסו למטלה ב- Moodle באתר הקורס הרלוונטח ולחצו על כפתור "הגדרות" בסרגל הניהול מימין.

2. תחת הכותרת TomaGrade, בסעיף "בדיקה במערכת TomaGrade", בחרו באפשרות "העלאה אוטומטית של הגשות" .

0.png
0.png
0.png

לי מרצה

1.PNG

העלאת ההגשות באופן אוטומטי ל- TomaGrade אורכת כשעה, לכן יש להמתין זמן סביר זה לפני הפיכת הבדיקה לזמינה.

2. בסעיף "המשתמש ב- TomaGrade עבורו המטלה תשויך" בחרו את הבודק הראשי אליו ישויכו מחברות הבחינה, לרוב זה המרצה בקורס.

0.png

לי מרצה

0.png

לי מרצה

3. סמנו     ליד הבודקים הנוספים איתם תרצו לשתף את הבדיקה ויש להם משתמש במערכת TomaGrade.

חדש.PNG
0.png
תומקס4.png

לאחר שההגשות יעודכנו במערכת, ניתן יהיה לראות את מזהה המטלה ב-TomaGrade, מספר זה הוא מורכב מספרות + assign.

4. בסיום הגדרת המטלה לבדיקה במערכת TomaGrade לחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

2.PNG

5. באתר הקורס ניתן ללחוץ על כפתור "TOMAX" ולעבור לבדיקה במערכת בדיקת מחברות הבחינה TomaGrade.

4.PNG
3.PNG

או

6. לחצו במטלה על "הצגת/מתן ציונים להגשות" ולאחר מכן על "עבור לבדיקה ב-TomaGrade"

מטלה5.PNG
תומקס5.PNG
משתמש.PNG

7. במערכת הבדיקות ניתן לזהות את מחברות הבחינה לפי המספר המזהה שהופיע בהגדרות המטלה ב-Moodle בתפריט מימין. 

5.PNG

assign123456

מטלה - 2021 | סמסטר א' | מועד א | assign123456

מטלה - 2021

 

ביטול הסתרת זהויות הסטודנטים  וחשיפת מחברות בחינה שנבדקו Tomagrade- ב

בעת סיום בדיקת מחברות הבחינה כשהסטודנט אנונימי, מרצה יכול לראות את מחברות הבחינה רק לאחר שיחשוף את זהויות הסטודנטים.
לפניכם מדריך לחשיפת זהויות הסטודנטים ולצפייה במחברות הבחינה באתר הקורס (Moodle).

איך לבטל את הסתרת זהויות הסטודנטים ולחשוף את מחברות הבחינה שנבדקו ב- TomaGrade ?

2.PNG

1. לחיצה על "סיים בדיקה", תחזיר את הציונים ומחברות הבחינה לאתר הקורס במודל.

2. באתר הקורס ב- Moodle מרצה הקורס לא יכול לראות את מחברות הבחינה הבדוקות ואת הציונים הסופיים כל עוד זהויות הסטודנטים נסתרות.

3.PNG

המרצה לא רואה משוב.

המרצה לא רואה משוב.

המרצה יכול לחשוף את מחברות הבחינה הבדוקות והציונים לסטודנטים, גם אם זהויות הסטודנטים נסתרות ממנו.

3. ניתן לחשוף את מחברות הבחינה הבדוקות והציונים בלחיצה על "ציונים ומשוב לא זמינים לסטודנטים. לחצו להפוך לזמינים"

3.PNG

זהויות הסטודנטים נסתרות 

המרצה יכול לצפות במחברות הבחינה הבדוקות ובציונים הסופיים רק לאחר שיגלה את זהויות הסטודנטים.

4. לחצו על כפתור "גלה זהויות סטודנטים" המופיע בתפריט הימני, על מנת לצפות במחברות הבחינה ובציון הסופי של הסטודנטים.

3.PNG

אפשרות זו מופיעה גם ב- "גלגל השיניים" בצידו השמאלי של מסך המטלה.

4.PNG

5. לחצו על "המשך" לאישור נוסף של חשיפת זהויות הסטודנטים. 

5.PNG

6. עתה המרצה יכול לצפות במחברות הבחינה הבדוקות ובציון הסופי של הסטודנטים.

6.png
6.png
3.PNG
3.PNG
3.PNG
3.PNG

לחצו כאן לצפיה בהגשה הבדוקה

סטודנטית בר

100.00

 

TomaGrade-יצירת מערך ציונים ב

יצירת מערך ציונים הוא השלב המקדים לבדיקת מחברות הסטודנטים באמצעות TomaGrade. מערך הציונים הוא תבנית השאלות והניקוד על פיו יינתנו הציונים בבחינה וזו דרך הבדיקה המומלצת.

לא ניתן ליצור מערך ציונים לאחר שהתחלתם את בדיקת מחברות הבחינה.

כיצד ליצור מערך ציונים ב- TomaGrade ?

1. בחרו את הבחינה בתפריט "קורסים לבדיקה" ולחצו על לשונית "מערך ציונים".

1.PNG

2. מלאו את מספר השאלות לבדיקה והוסיפו ניקוד לכל שאלה. לסיום לחצו על "הוסף".

גיפים3.gif

3. להוספת סעיפים - סמנו       בשאלה הרצויה והגדירו לה מספר סעיפים וניקוד. 

שימו לב שהתפריט העליון ישתנה לתפריט "הוספת סעיפים".

גיפים5.gif

4. ניתן ללחוץ על כפתור "קבוצות בחירה" ולהגדיר בחירה בין שאלות ראשיות, סעיפים או תתי-סעיפים

4.PNG

איך ליצור בחירה בין שאלות במערך הציונים?

5. לחצו על כפתור "צור קבוצות בחירה", וסמנו את סוגי השאלות לבחירה בחלונית השמאלית.

8.PNG
8.PNG

6. בחרו את השאלות אותן תרצו להוסיף לקבוצת הבחירה על ידי לחיצה על .

9.PNG
10.PNG

7. הגדירו את מספר השאלות לבחירה מתוך הקבוצה, למשל: בחר 1 מתוך 2. לסיום לחצו "אישור".

10.PNG

ניתן להוסיף קבוצות בחירה נוספות בלחיצה נוספת על "צור קבוצת בחירה".

8. קיימת אפשרות לחלק את מערך הציונים לקבוצות לפי סוגי שאלות לבחירה, למשל: חלוקה ראשונה של שאלות סגורות לבחירה וחלוקה שניה של שאלות פתוחות לבחירה. 

14.PNG

קבוצת בחירה: שאלות פתוחות

קבוצת בחירה: שאלות סגורות

9. עתה הבחירה מוגדרת במערך הציונים.

נמליץ לבדוק שהניקוד מסתכם לציון הנדרש, ובמידת הצורך לערוך שינויים בעמודת "ציון מקסימלי".

11.PNG

10. לקביעת שאלה כבונוס, ניתן לסמן      בעמודת הבונוס.

12.PNG

11. לחצו "שמור" בסיום הגדרת מערך הציונים.

12. עתה ניתן לעבור ללשונית "פרטי הבחינה" וללחוץ על כפתור "התחל בדיקה".

13.PNG
 

שיתוף מחברות עם בודקים נוספים
TomaGrade-ב

ניתן לאפשר לבודקים נוספים לגשת אל מחברות הבחינה, לצפות בהן ו/או לבדוק ולהעניק ציון ו/משוב. ניתן לקבוע מראש מהן השאלות לבדיקה עבור כל בודק. 

כיצד לשתף מחברות בחינה ב- TomaGrade עם בודקים נוספים?

בחרו את האופציה הרלוונטית:

שיתוף בודקים ברכיב מטלה ב-Moodle

1. אם מדובר בבחינה שבוצעה באתר הקורס ב- Moodle, יש להיכנס למטלה הרצויה.

מטלה 3.PNG

2. בתפריט הניהול מימין, לחצו על "הגדרות"

הגדרות מטלה.PNG

3. סמנו בסעיף "TomaGrade", את שם הבודק איתו תרצו לשתף את מחברות הבחינה.

חדש.PNG
0.png
העלאה.PNG

2. לאחר שיוך הבדיקה ל-TomaGrade וסימון הבודקים הנוספים, לשמירה יש ללחוץ על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

וחזרה לקורס.PNG

שיתוף בודקים במערכת TomaGrade לבחינות סרוקות

1. אם מדובר בבחינות סרוקות, ניתן לשתף את מחברות הבחינה מתוך שרת TomaGrade.
סמנו את מחברות הבחינה שתרצו לשתף עם בודק נוסף.

שיתוף.PNG

3. לחצו על תפריט "פעולות נוספות" ובחרו באפשרות "שיתוף".

שיתוף בודקים.PNG

4. הקלידו את שמו של הבודק הנוסף ולחצו על הכפתור הנושא את שמו.

2.png
2.png

Leeyo

לי מרצה

5. ניתן לראות את עמודת הבודק הנוסף, עתה ניתן להגדיר את השאלות אותן תרצו לשתף בהרשאת עריכה ו/או צפייה בלבד.

2.png
3.png

הרשאת עריכה מאפשרת לבדוק את השאלה ולהעניק ציון  ו/או משוב.

הרשאת צפיה מאפשרת
צפיה בלבד.

הרשאת צפייה

הרשאת עריכה

6. ניתן להוסיף הערה לבודק הנוסף, לדוגמה: "שלום, שאלה רביעית לבדיקתך". כמו כן ניתן לסמן     ולאפשר לבודק לשתף את מחברות הבחינה עם בודקים נוספים.

2.png
3.png

שלום, שאלה רביעית לבדיקתך.

תמונה6.png

בודקים שונים לא יכולים לבדוק מחברת בחינה בו זמנית. בודק שינסה לבדוק מחברת הנמצאת בבדיקה, יקבל התראה על כך עם אינדיקציה של מי שבודק את מחברת הבחינה באותו הזמן.

 
 
 

TomaGrade-הוספת נוסחאות ב

בסרגל הכלים של TomaGrade ישנם כלי עריכה שמאפשרים הוספה של נוסחאות.

איך להוסיף נוסחאות למחברות הבחינה ב-TomaGrade?

1. לחצו על כפתור T שבסרגל הכלים, וסמנו את המקום הרצוי בו תרצו להוסיף את הנוסחה.

2.PNG
3.png
4.png

2. כפתור T פותח סרגל לעריכת טקסט ובו כלים לכתיבת נוסחאות.

2.PNG
2.PNG

3. בחרו בכלי הנוסחה הרצוי.

4.png
א.png
ב.png
ג.png

אפשרות א' - כלי לשרטוט/עריכת נוסחאות

אפשרות ב' - כלי לעריכת משוואות

אפשרות ג' - כלי להוספת סימנים בודדים

2.PNG

4. אפשרות א' - לחצו על כפתור הציור לפתיחת חלון הזנת שרטוט, בסיום לחצו "אישור".

א.png
6.png

לחיצה על כפתור המקלדת תסגור את חלון השרטוט. 

תצוגה מקדימה של המשוואה.

2.PNG

5. אפשרות ב' - כתבו את קוד המשוואה בחלונית הכתיבה המסומנת בצהוב. בסיום לחצו "אישור.

7.png

סרגל כלים לעריכת המשוואות.

2.PNG

6. אפשרות ג' - לחצו על החלונית לבחירת השפה, ובחרו בסימן המתאים. 

8.png
 

איפוס בדיקת מחברות בחינה
TomaGrade-ב

איפוס מחברת בחינה מאפשר למחוק את כל ההערות והציון שניתן במחברת הבחינה ולהתחיל מחדש את הבדיקה.

מדוע לאפס את בדיקת מחברות בחינה?

איפוס מחברות בחינה כדאי במקרה בו רציתם ליצור מערך ציונים לאחר שכבר התחלתם בדיקה של מחברות הבחינה. כלומר: אם התחלתם בדיקה ללא מערך ציונים, לא ניתן ליצור מערך ציונים, אלא אם איפסתם את בדיקת המחברות.

איך לאפס בדיקה של מחברות בחינה?

1. נסמן את מחברת הבחינה הרצויה או את כלל מחברות הבחינה בהתאם לצורך.

1.PNG

2. נפתח את תפריט "פעולות נוספות" ונלחץ על "אפס בדיקה לבחינה שנבחרה".

2.PNG
1.PNG

3. לחצו "אישור" לאיפוס סופי של מחברות הבחינה.

3.PNG
 

TomaGrade-סיום בדיקה ב

שלב סיום הבדיקה הוא השלב בו מחברות הבחינה חוזרות ישירות למערכת הלמידה ב- Moodle או במקרה של בחינות סרוקות הן תעבורנה ישירות למזכירות הפקולטה.

איך לסיים בדיקה ב-TomaGrade ?

1. על מנת לסיים בדיקה של כלל מחברות הבחינה, יש לוודא שהסטטוס של כל מחברות הבחינה הוא "נבדק". אם כל מחברות הבחינה בסטטוס "נבדק" ניתן לעבור לסעיף 4 במדריך.


כל עוד סטטוס אחת המחברות הוא "בבדיקה" או "טרם נבדק" לא ניתן לסיים את הבדיקה, ואז יש צורך לשנות את סטטוס מחברות הבחינה.

1.PNG

איך לשנות את סטטוס מחברות הבחינה?

2. נסמן את מחברות הבחינה שאינן בסטטוס "נבדק".

3.PNG

3. נלחץ על "פעולות נוספות", ונלחץ על "אשר ציון לבחינות שנבחרו".

2.PNG

4. עתה סטטוס מחברות הבחינה השתנה, בכל מחברות הבחינה הפכו ל- "נבדק" וניתן ללחוץ על "סיים בדיקה", על מנת לסיים את הבדיקה ב- TomaGrade ולהחזיר את המחברות הבדוקות והציונים לאתר הקורס ב- Moodle  או במקרה של בחינות סרוקות למזכירות הפקולטה.

4.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png