הנחיות ליצירת בוחן (שאלות סגורות ופתוחות)

רכיב "בוחן" (Quiz) מאפשר יצירת פעילות בה המענה עליו מבוצע

ב-Moodle ובו שאלות מסוגים שונים כגון שאלות אמריקאיות, התאמה, נכון/לא נכון, שאלות פתוחות ועוד.

שאלות סגורות (כגון שאלות אמריקאיות, התאמה וכד') נבדקות באופן אוטומטי.

• הציונים ברכיב הבוחן נרשמים בגיליון הציונים באתר הקורס.

• ניתן להגדיר בבוחן מספר הגדרות כגון: מועדי הגשה, ערבוב שאלות בבוחן, ערבוב תשובות בבוחן, מועדי הצגת הציון ועוד.

• בחנים יכולים לשמש לבחינות, תרגול עצמי, הערכה עצמית וכד'.

 

יצירת השאלות במאגר השאלות

1. באתר הקורס יש להיכנס למאגר שאלות, באמצעות לחיצה בתפריט בצד ימין על "מאגר שאלות".

צעכיעכחיךלח.PNG

2. בחלון שנפתח, יש לבחור "יצירת שאלה חדשה..."

5464.PNG

3. לחצו על סוג השאלה אותה תהיו מעוניינים להוסיף (מידע מפורט על סוגי השאלות מוצג בצד ימין בעת סימון שאלה) ולחצו על "הוספה".

654.PNG

אופציונלי

ניתן לחלק את השאלות לפי קטגוריות שונות (לדוגמה לפי נושאים/דרגות קושי/מועד וכד'). ליצירת קטגורית שאלות חדשה:

564321.PNG

1. עברו ללשונית "קטגוריות".

2. בחלק התחתון של המסך תחת כותרת "הוספת קטגוריה": בשדה "שם" רשמו כותרת לקטגוריה

3. לסיום יש ללחוץ "הוספת קטגוריה"

גיפ.gif

4. כדי להוסיף שאלות ישירות לקטגוריה שנוצרה, יש לחזור ללשונית "שאלות" ולבחור ב"בחירת קטגוריה" את הקטגוריה אותה הוספתם.

הוספת שאלה לקטגוריה.PNG

5. להעברת שאלות שכבר נוצרו מקטגוריה לקטגוריה, לחצו על ריבוע הסימון על יד השאלה הרצויה (ניתן לבחור כמה שאלות בבת אחת), בחרו בתיבת הגלילה את הקטגוריה הרלוונטית ולחצו על "העברה ל>>".

87465413213514564.PNG

ניתן להשתמש בשאלות במאגר במספר בלתי מוגבל של בחנים. עדכון של שאלה במאגר השאלות, ישנה את השאלות בכל הבחנים בהם מופיעות. על כן, רצוי ליצור קטגוריה לכל בוחן בנפרד.

 

יצירת רכיב הבוחן

1. באתר הקורס יש להפעיל מצב עריכה.

הפעלת עריכה.PNG

2. ​בחרו את הנושא תחתיו תרצו להוסיף את רכיב הבוחן ולחצו על "+הוספת משאב או פעילות".

הוספת משאב או פעילות.PNG

3.בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "בוחן" ולחצו על הכפתור "הוספה".

רשימת רכיבים.PNG

4. בחלון שנפתח, יש לכתוב את כותרת הבוחן בשדה "שם" (לדוגמה: " מבחן מועד ב")

שם בוחן.PNG

5. ניתן לכתוב מספר מילות פתיחה ב"הנחייה לבוחן".


ניתן לסמן V בתיבת הסימון "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס" אשר מציגה את ההנחיות באתר הקורס, עוד לפני הכניסה לבוחן.

שם בוחן.PNG
סעיף תזמון: הגדרת מועדי הבוחן

1. קבעו את המועד בו הסטודנטים יוכלו להתחיל לענות על הבוחן בסעיף "תחילת הבוחן" על ידי סימון V באינדיקציה "פעיל" ולבחור את תאריך ושעת תחילת הבוחן.

תזמון בבוחן.PNG

2. יש להגדיר את התאריך ושעת תחילת הבוחן.
 

Captureתחילת הבוחן.PNG
יום
חודש
שנה
שעות
דקות

3. בסעיף "סיום הבוחן" יש לסמן V באינדיקציה "פעיל" כדי לבחור את תאריך ושעת סיום הבוחן.

סיום הבוחן.PNG

4. בסעיף "הגבלת זמן" ניתן לקבוע את משך הבחינה מרגע שהסטודנט/ית החלו. ניתן לסמן V באינדיקציה "פעיל" ולכתוב את מספר הדקות/שבועות/ימים/שעות/שניות.

הגבלת זמן.PNG
הגבלת זמן 2.PNG

לדוגמה:
אם הוגדרה שעת התחלה ב"תחילת הבוחן" 14:00, סיום הבוחן" ב -15:00 ו"הגבלת זמן" של 15 דקות: הסטודנט יוכל להתחיל את הבוחן בטווח הזמן שהוגדר (14:00-15:00), אך מרגע שהחל לענות על הבוחן, תהיה לו רבע שעה להשלימו עד שייסגר.

לפי דוגמה זו, אם הסטודנט החל את הבוחן בשעה 14:55 ,יהיו לו 5 דק' להשלים את הבוחן. מה שמגיע קודם (סיום הבוחן או הגבלת הזמן).

סעיף ציונים

ניתן להגדיר אם השאלות יופיעו כולן בעמוד אחד או להגדיר כמה שאלות יופיעו בכל עמוד.

ציונים בבוחן.PNG
סעיף "סידור השאלות בבוחן"

1. ניתן להגדיר ב"עמוד חדש" אם השאלות יופיעו כולן בעמוד אחד או להגדיר כמה שאלות יופיעו בכל עמוד.

סידור השאלות בבוחן.PNG

כשהמבחן כולל הרבה שאלות, מומלץ לחלק למספר שאלות בעמוד.

אם מדובר בשאלות מצומצמות (15-10 שאלות) מומלץ להציג "כל שאלה" בעמוד נפרד.

2. על מנת להגדיר האם הסטודנטים יוכלו לעבור באופן חופשי בין השאלות במהלך המבחן (גם אם ענו על שאלה והמשיכו הלאה, יוכלו לחזור אחורה בכל עת עד לסגירת המבחן) יש ללחוץ על "הגדרות נוספות" ולבחור שיטת ניווט "חופשי". 

שדגשגשגשגשג.gif

3. אם ברצונכם שהסטודנטים לא יוכלו לעבור באופן חופשי בין השאלות, יש לבחור שיטת ניווט "קבוע, לפי סדר העמודים והשאלות"

סעיף "התנהגות השאלה"

1. על מנת לערבב את מסיחי השאלות, ניתן להגדיר את סעיף "ערבוב תשובות בשאלה" כ-"כן".
אם תגדירו בשאלה מסוימת כי מסיחיה לא יתערבבו, רק באותה השאלה המסיחים ישארו כסדרם.

2. אם תגדירו בסעיף הנל "לא", אף אחד מהמסיחים לא יתערבב, גם אם הוגדר בשאלה מסוימת כי מסיחיה כן יתערבבו.

התנהגות השאלה.PNG
סעיף "אפשרויות לתצוגת משוב"

1. ניתן להגדיר מה הסטודנטים יראו ומתי . במבחן רצוי לא לאפשר משוב אוטומטי כלל.
שימו לב, בפינה הימנית, סעיף "תצוגת מענה התלמיד" בהלך ניסיון המענה – מסומן באופן קבוע.

אפשרויות לתצוגת משוב.PNG
לאחר סגירת הבוחן

רק לאחר מועד סגירת הבוחן, יוכל הסטודנט לראות את המשוב ללא הגבלה.

לדוגמה:
אם המבחן נסגר בשעה 15:00, הסטודנט יוכל לראות את המשוב החל משעה 15:00 וללא הגבלת זמן כל עוד לא שונו ההגדרות.

מאוחר יותר, כאשר הבוחן עדיין פתוח

המשוב יופיע לסטודנטים מרגע ההגשה ועד לסגירת המבחן באופן רשמי.

לדוגמה:
אם הסטודנט הגיש ב-14:55 והמבחן נסגר ב-15:00, הסטודנט יכול לצאת ולהיכנס לצפיה במשוב עד השעה 15:00..

מיד לאחר הגשת ניסיון המענה

המשוב יופיע לסטודנט מיד לאחר ההגשה (לאחר לחיצה על סיום ניסיון מענה ועד שיוצא מהבוחן). 

בתהליך ניסיון המענה

הסטודנט יוכל לראות את מה שסומן, כבר במהלך המענה על המבחן ("בזמן אמת"). פעיל רק כשבשדה "מנגנון המשוב בשאלות" מוגדר "אינטראקטיבי".

יוצגו נוסחי השאלות, המסיחים והבחירה שביצע הסטודנט (יוצג לסטודנט טופס הבחינה).

האם התשובה אותה סימן הסטודנט, נכונה או לא.

הציון המספרי עבור כל שאלה וסה"כ ציון הבחינה.

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG
אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG

אם הוגדר משוב למסיחי התשובות, הסטודנט יראה את המשוב עבור המסיח שבחר (מוגדר בשלב הגדרת השאלה). 

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG

אם הוגדר משוב כללי לשאלה, יוצג אותו נוסח לכולם (מוגדר במעמד הגדרת השאלה).

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG

חיווי לסטודנט מה היא התשובה הנכונה (גם אם בחר תשובה אחרת).

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG

ניתן בתום ניסיון המענה ובהתאם לציון הכללי של הסטודנט. מוגדר במעמד הגדרות הבוחן כולו.

אפשרויות לתצוגת משוב1.PNG

2. לשמירה לחצו על "שמירת שינויים והצגתם"

שמירת שינויים.PNG
 

הוספת השאלות לבוחן

בעמוד זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

א. לבחור האם לבצע "ערבוב שאלות" (כל סטודנט יקבל את השאלות בסדר אחר)
ב. לקבוע את הציון המרבי עבור מענה על הבוחן – מומלץ להשאיר ציון 100

להוספת השאלות לבוחן

1. אם אתם לא נמצאים ברכיב הבוחן שיצרתם, לחצו עליו.

2. בתפריט הניהול, לחצו על "עריכת השאלות בבוחן".
אם התפריט לא פתוח, לחצו עם הכפתור בסרגל הכלים העליון מימין. 

עריכת השאלות בבוחן.PNG

3. לחצו על "הוספה" ואז בחרו "ממאגר השאלות".

הוספת שאלה.PNG

4. בחלון שנפתח, יש לוודא כי הקטגוריה המוצגת , היא הקטגוריה הרלוונטית בסעיף "בחירת קטגוריה"
אם לא, יש ללחוץ על תיבת הגלילה ולבחור את הקטגוריה הנכונה.

בחירת קטגוריה.PNG

5. סמנו ב-V את השאלות אותן תהיו מעוניינים לשייך לבוחן אותו יצרתם, לסיום לחצו על "הוספת השאלות הנבחרות לבוחן".

שאלה ממאגר חדש.PNG

ניתן לסמן את כל השאלות המצויות במאגר השאלות בבת אחת על ידי סימון V בתיבת הסימון מעל כל השאלות.

הוספת "שאלה אקראית מקטגוריה"

מאפשר לבחור מאגר ממנו כל סטודנט יקבל שאלות אקראיות (לדוגמה: אם יצרנו מאגר של 50 שאלות, והוספנו לבוחן 5 שאלות אקראיות מהמאגר, כל סטודנט יקבל 5 שאלות ממאגר השאלות באופן אקראי)

1. לחצו על "הוספה" ובחרו "שאלה אקראית מקטגוריה".

הוספת שאלה.PNG

2. בחרו במאגר הרצוי בסעיף "קטגוריה".

3. סמנו כמה שאלות מתוך המאגר יוצגו לכל סטודנט.

שאלה אקראית ממאגר.PNG

4. לשמירה לחצו "הוספת שאלה אקראית".

5. כעת שאלה שמסומנת ב"קוביה"            , הינה שאלה אקראית ולה ניתן להגדיר את הניקוד ולמקם אותה בין יתר השאלות.

קוביה.PNG
שאלה אקראית1.PNG
 

עריכת עמוד הבוחן

חלוקת עמודי המבחן

הוספת עמוד או הסרת עמוד בעמודי המבחן, כפי שמוצגים לסטודנטים, באמצעות החצים המצויים על יד השאלות.

1. לחיצה על כפתור החצים המופנים גב אל גב, יוצרים עמוד חדש המפריד בין השאלות.

2. לחיצה על כפתור החצים המופנים זה כלפי זה, מסירה את העמוד ויוצרת עמוד אחד ובו שתי השאלות (או יותר).

עמודים.PNG
הוספת עמוד
הסרת עמוד
חלוקת השאלות לכותרות

באמצעות כותרות, אפשר לחלק את המבחן לחלקים, לתת להם שם וליצור אזורי "ערבוב" נפרדים.

1. לחצו על "הוספה" ובחרו "כותרת חדשה לחלק זה". 

כותרת.PNG

2. לחיצה על אייקון העיפרון, הקלדת הכותרת הרצויה ושמירה על ידי לחיצה על Enter.

חדש כותרת.gif

3. לאחר החלוקה, סימון V בתיבת הסימון של "ערבוב שאלות" משמאל, תערבב את סדר השאלות המצויות רק באותה קטגוריה של הכותרת שהוגדרה.

כותרות חדשות.PNG

שמות הכותרות והחלוקה של השאלות, יופיעו לסטודנטים במבחן. במידה ולא תהיו מעוניינים בכתיבת כותרת, ניתן ללחוץ על לחצן ה"רווח" במקלדת ולשמירה ללחוץ על Enter. כך, תיבת הכותרת תהיה ריקה וסדר השאלות במבחן יופיע ברצף.

סדר השאלות

ניתן לשנות את מיקום השאלה ע"י לחיצה ארוכה על "שבשבת החצים" וגרירה למקום המתאים. 

גרירת שאלה.gif
ניקוד השאלות

עדכון ניקוד לשאלה מבוצע על ידי לחיצה על סימן העיפרון, הקלדת הניקוד לאותה שאלה ולחיצה על Enter לשמירה.

ניקוד.PNG
 

הגבלת ניסיונות המענה ברכיב בוחן

ניתן להגביל נסיון מענה אחד עבור הסטודנטים ברכיב בוחן.

כיצד להגביל ניסיון מענה אחד ברכיב בוחן?

1. הכנסו לאתר הקורס.

Capture1.JPG

2. לחצו על רכיב "בוחן"

Capture1.JPG

3. במקרה בו התפריט בצד ימין לא מופיע, יש ללחוץ על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

Capture111.JPG

4. לחצו על הכפתור "הגדרות" הנמצא בתפריט הימני.

Capture.JPG

5. לחצו על הכפתור "ציונים".

222.JPG
222.JPG

6. הגדירו תחת "מספר נסיונות מותרים" את המספר הרלוונטי (1)

222.JPG
LOGO virtual - innovation 1.png