יצירת תיקיית קבצים

ישנה אפשרות ליצור תיקייה המכילה את קבצים שונים שיעמדו לרשות המרצה והסטודנטים.

איך להוסיף תיקיית קבצים?

1.gif

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, בחרו בלשונית "משאבים" וסמנו את האפשרות "תצוגת תיקיית קבצים".

3.PNG

4. כתבו את שם התיקייה והוסיפו הנחיה או תקציר בחלונית "הנחיה לפעילות"

4.PNG

5. סמנו "וי"     בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

6. גררו את הקבצים הרצויים לחלונית הגרירה.
סימון "וי"     ב"מתן אפשרות לסטודנטים להוסיף קבצים ולערוך את התיקייה" היא אופציונלית ומאפשרת גם לסטודנטים לנהל את התיקייה ולהוסיף לה קבצים.

7.PNG
2.PNG

7. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ולצפייה בתוכן.

8. סטודנטים שקיבלו אפשרות להוסיף קבצים, יכולים להיכנס לתיקייה ולהוסיף קבצים, על ידי לחיצה על כפתור "עריכה". 

מצגת1.gif
LOGO virtual - innovation 1.png