הוספת הצהרת טוהר בחינות

ברכיב "בוחן" וברכיב "מטלה" ניתן להגדיר ישירות שהסטודנטים ידרשו לחתום על הצהרת טוהר בחינות. ניתן לבחור נוסח הצהרה "הצהרת טוהר בחינות עם השגחה ב –Zoom“ או נוסח "הצהרת טוהר בחינות ללא השגחה"

 

*נוסחי ההצהרות נקבעו על ידי המזכירות האקדמית.

איך להוסיף הצהרת טוהר בחינות למטלה או בוחן?

1. הכנסו לרכיב המטלה או לרכיב הבוחן.

בוחן.PNG

אם הוגדר רכיב הכולל הצהרה, ולאחר מכן בוצע שכפול לרכיב או יבוא של אתר הקורס - ההצהרה לא עוברת בכל רכיב יש צורך להגדיר את ההצהרה בנפרד.

2. אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין, יש ללחוץ על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך.

2.PNG

3. לחצו על הכפתור "הוספת הצהרה טוהר הבחינות".

2.PNG

4. לחצו על התיבה "יש לבחור..." ובחרו את אחת ההצהרות לפי האופן בו יבוצע המבחן.
 

3.PNG

​בחירה באפשרות "ללא" - אינה הצהרת טוהר הבחינות, אולם היא מספקת למרצה תיעוד של כניסת הסטודנט לרכיב הבוחן/המטלה. (זו דרך מומלצת לתעד את כניסת הסטודנט לרכיב המטלה, מאחר ואין תיעוד לכך עד לרגע הגשת המטלה).

5. לחצו על "הוספת הצהרה".

4.PNG

6. כאשר הסטודנטים יכנסו לבוחן/מטלה – תפתח ההצהרה ויהיה עליהם לחתום על ההצהרה. רק לאחר החתימה יועברו למבחן.

5.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png