הגשת מטלה בקבוצות

פעילות "מטלה בקבוצות" מאפשרת לסטודנטים להגיש קבצים באתר הקורס בקבוצות מוגדרות מראש.

 

  • המרצה יכול לתת ציון ומשוב לקבוצה כולה.

  • כל סטודנט רואה את ההגשה והמשוב של הקבוצה שלו בלבד.

לפני שמתחילים, יש להגדיר את הגדרות ההגשה בקבוצות, רק לפני מועד הגשת המטלה. לאחר שהסטודנטים התחילו להגיש (גם אם במצב "טיוטה"), לא ניתן יהיה להגדיר זאת.

 

שלב א' - חלוקת הסטודנטים לקבוצות

ניתן לבצע חלוקה של הסטודנטים בקורס לקבוצות באחת מהדרכים הבאות:

תלמידים בוחרים קבוצה: הסטודנטים עצמם מתחלקים לקבוצות באתר הקורס ב-Moodle

הגדרת קבוצות על ידי המרצה: המרצה מחלק את הסטודנטים לקבוצות לפי החלטתו

חלוקה רנדומלית לקבוצות: המרצה קובע כמה קבוצות סה"כ או כמה סטודנטים בכל קבוצה

וה-Moodle מבצע חלוקה באופן רנדומלי.

 

שלב ב' - יצירת המטלה

למדריך מפורט אודות יצירת מטלה

הגדרת הגשת המטלות כקבוצות

1. בהגדרות המטלה גשו לסעיף "הגדרות הגשה בקבוצות".

אם יצרתם את המטלה, לחצו עליה ולאחר מכן על "הגדרות" בתפריט הניהול מימין.

הגשה בקבוצות.PNG

2. הגדירו בסעיף "סטודנטים יכולים להגיש בקבוצות" את האפשרות "כן".

קבוצות2.PNG
קבוצות2.PNG

3. כעת באפשרויות שנפתחו, כדי שרק סטודנטים החברים בקבוצה יוכלו להגיש, הגדירו בסעיף "יש להיות חבר בקבוצה בכדי להגיש" את האפשרות "כן".

4. אם לא כל חברי הקבוצה נדרשים להגיש את קובץ ההגשה שלהם בנפרד, יש להשאיר בסעיף "כל חברי הקבוצה נדרשים להגיש" את האפשרות "לא".

קבוצות2.PNG

הקובץ יופיע אוטומטית לשאר חברי הקבוצה ואף כל אחד מהם יקבל את הציון והמשוב שינתן להם כל אחד ואחת בנפרד.

5. יש להגדיר את אוסף הקבוצות בסעיף "זמין עבור קבוצות באוסף-קבוצות מסויים"

זמין.PNG
זמין.PNG

6. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ולצפייה בתוכן.

שמירת שינויים.PNG

7. לאחר ההגשות של הסטודנטים, יש להיכנס למטלה וללחוץ על "הצגת/מתן ציונים להגשות".

8. בחלון שיפתח, ניתן יהיה לראות בטבלה את הסטודנטים, לאיזו קבוצה הם שייכים והקובץ הזהה ששייך לכל חברי הקבוצה.

קובצי ההגשה

שיוך לקבוצה

זהות הסטודנט/ית

הגשה.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png