הגדרות דוח הציונים

ניתן לנהל את ציוני הקורס ב-Moodle ,דוח הציונים מציג את כלל הציונים המתקבלים ו/או המוזנים ל-Moodle, ניתן להגדיר משקלי מטלות/בחנים, לחשב ממוצעים וכד'.

מידע כללי על דוח הציונים:


 

1 .כל רכיב מסוג מטלה או בוחן המופיע ב-Moodle (ו/או רכיבי ציון נוספים), יופיע באופן אוטומטי בדוח הציונים.
 

2 .הציונים המוזנים ברכיבים מסוג זה, כגון במטלות ו/או בבחנים (גם במקרים של בחנים בהם הציונים ניתנים אוטומטית) – מעודכנים ישירות גם בדוח הציונים.
 

3 .ניתן לעדכן ציונים גם עבור פעילויות שלא הוגשו דרך ה-Moodle כמו לדוגמה: הצגת רפרטים, פעילויות כיתה, וכד'.
 

4 .ניתן להעלות ציונים מקובץ Excel לאתר הקורס לפי מספרי זהות.

במדריך זה: 

 

קביעת משקלי ציונים

1. ​יש להיכנס לדוח הציונים (באתר הקורס, בתפריט בצד ימין לחצו על קישור "ציונים").

ציונים.gif

2. בתיבת הגלילה בחלק העליון יש לעבור ל "הגדרות חישוב ציונים".

ציוני הסטודנטים בקורס.PNG

3. בחלון שנפתח, תוצג רשימה של כל המטלות ורכיבי הציון שבאתר הקורס.

4. בטבלה תופיע עמודת "משקלים" בה ניתן לתת משקל לכל אחד מרכיבי הציון

(המשקלים הם מתוך 1 – אם המשקל מטלה הוא %80 - בעמודת המשקלים צריך לרשום 8.0)

בלי משקלים.PNG

5. לאחר עדכון משקלים יש על כפתור "שמירה" בתחתית הטבלה.

 

יצירת קטגוריות ציון

בדוח הציונים ניתן ליצור קטגוריות כך שאם לדוגמה יש בקורס 3 עבודות להגשה וברצוננו שעבודות אלה יהוו יחד 10% מהציון, נוכל להגדיר קטגוריה שנקרא לה " עבודות להגשה" ואז נגדיר שמשקל הקטגוריה הוא 10% מהציון המסכם של הקורס

1. יש להיכנס לדוח הציונים (באתר הקורס, בתפריט בצד ימין לחצו על קישור "ציונים").

ציונים.gif

2. בתיבת הגלילה בחלק העליון יש לעבור ל "הגדרות חישוב ציונים"

ציוני הסטודנטים בקורס.PNG

3. יש לגלול מטה וללחוץ על כפתור "הוספת קטגוריה".

בלי משקלים.PNG

4. בחלון שנפתח רשמו שם לקטגוריה ושמרו שינויים.

קטגורית ציון.PNG

5. הגדירו משקל לקטגוריה ושמרו שינויים (כפתור " שמירת שינויים " המופיע בתחתית הטבלה).

חדש עם קטגוריה.PNG

6. כדי להעביר את רכיבים הרלוונטיים לקטגוריה, סמנו ב-V בתיבת הסימון משמאל את הפריטים הרלוונטיים.

7. תגללו את המסך למטה ומתחת לטבלה בצד שמאל בשדה "הסטת הרכיבים שנבחרו ל" בחרו את הקטגוריה הרצויה.

העברה.PNG
 

מה סטודנטים רואים בדוח הציונים

מרצים ועוזרי הוראה רואים בצורה מרוכזת את דוח הציונים של כלל הסטודנטים בבת אחת.

 

כל סטודנט/ית רואה רק את הציונים שלו/שלה.

אם ישנו רכיב שאינו זמין לסטודנטים:

מרצים יראו את העמודה במצב מוסתר (מסומנת באפור) סטודנטים לא יראו את העמודה בדוח הציונים.

 

לדוגמה: מטלה שהסטודנטים כבר הגישו > המרצה הפך את המטלה ל-לא זמינה לסטודנטים והזין ציונים: המרצה יראה את עמודת המטלה והציונים שהוזנו גם בדוח הציונים; הסטודנטים לא יראו את עמודת המטלה בדוח הציונים.

כאשר המטלה תהייה לזמינה לסטודנטים, יוכלו לראות את הציונים גם בדוח הציונים.

כדי לראות איך סטודנטים רואים את הציונים בדוח הציונים

1. בתיבת הגלילה בחלק העליון יש לעבור ל" ציוני הסטודנט בקורס"

ציוני הסטודנט בקורס.PNG

2. בעמוד שנפתח, מעל הטבלה בצד שמאל יש לבחור סטודנט אחד.

יש לבחור.PNG
יש לבחור.PNG

3. הטבלה בחלון שיוצג, תהיה הטבלה שהסטודנט רואה בדיוק.

כיצד להגדיר מה מוצג בדוח ציונים?

1. ב"ציונים" בתיבת הגלילה בחלק העליון יש לעבור ל"הגדרות תצוגת דוחות ציונים"

הגדרות ציוןנים.PNG

2. בעמוד שיפתח יש לגלול מעט למטה לסעיף "ציוני הסטודנט בקורס" בו מופיעות אפשרויות תצוגת דוח הציונים וניתן להגדיר אם להציגן או לא.

ציוני הסטודנט בקורס1.PNG
סימן שאלה.PNG

להסברים מפורטים עבור כל אחד מהשדות הניתנים להגדרה, ניתן ללחוץ על צלמית

3. לסיום "שמירת שינויים".

שמירת שינויים.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png