בניית שאלון

פעילות מסוג שאלון מאפשרת למרצה לאסוף את עמדות הסטודנטים בצורה של סקר. ניתן להגדיר את השאלון כאנונימי.

איך לבנות שאלון?

1. לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בראש אתר הקורס.

2. לחצו על "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים.

2.PNG

3. בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "שאלון".

3.PNG

4. כתבו את כותרת השאלון בשדה "שם", לדוגמה: "עמדות בנושא שימוש בטכנולוגיה".

4.PNG

5. ניתן לכתוב הנחיה או הסבר בשדה "תיאור". 

4.PNG

6. סמנו "וי"     בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס", כדי שההנחיה תוצג בדף הראשי של הקורס.
 

7. סמנו       בתיבה "זמין מתאריך" / "זמין עד תאריך" וקבעו את מועד פתיחה וסיום למילוי השאלון. 

4.PNG

8. סמנו בסעיף "סוג" כמה פעמים הסטודנטים יכולים לענות על השאלון.

5.PNG

9. בחרו האם אם שמות הנשאלים חסויים או גלויים, בסעיף "סוג שאלון".

12.PNG

10. בחרו האם ומתי סטודנטים יראו את תוצאות השאלון (מרצים תמיד יכולים לראות את התוצאות).

13.PNG

11. ניתן לסמן "כן" בסעיף "שמירה/המשך תגובה" ולאפשר לסטודנטים לענות על השאלון, לשמור להמשיך במועד מאוחר יותר.

אפשרויות תגובה.PNG

12. ניתן לסמן "כן" בסעיף "התר הסתעפות שאלות" ולאפשר לסטודנטים התקדמות בשאלון לפי הסתעפות/בהתאם לסימון תשובה, לדוגמה: אם סטודנטים סימנו תשובה 3 כנכונה, הם ידלגו באופן אוטומטי לשאלה 7.

אפשרויות תגובה.PNG

13. אם הגדרתם שאלות עם הסתעפות יתכן שתעדיפו לסמן "לא למספר שאלות או עמודים" בסעיף "מספור אוטומטי".

14. ניתן להגדיר ציון למענה על השאלון בסעיף "ציון ההגשה".

אפשרויות תגובה.PNG

15. לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם" לסיום ומעבר לשלב הוספת השאלות.

16. לחצו על "הוספת שאלות"

שאלון.PNG

17. בעמוד השאלון, בחרו את סוג השאלה הרצויה ולחצו על כפתור "הוסיפו שאלה חדשה מסוג זה".

9.PNG

18. הזינו את שם השאלה בסעיף "שם השאלה" והאם היא דורשת תשובה מהמשיבים.

התקדמות.PNG

19. הזינו את נוסח השאלה בסעיף "מלל השאלה" ויתר ההגדרות בהתאם לסוג השאלה שבחרתם.

20. לחצו על כפתור "תצוגה מקדימה" המופיע בתפריט הימני או בעמוד ניהול השאלות, כדי לצפות בשאלון המוכן.

11111.PNG
LOGO virtual - innovation 1.png